TCK Madde 335 – Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 335 – Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini Suçu
TCK Madde 335 Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini Suçu
✅ Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini suçunun cezası nedir?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

TCK Madde 335 Gerekçesi

Madde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin siyasal ve askerî casusluk maksadıyla teminini cezalandırmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında bu suça ilişkin nitelikli hâller gösterilmiştir.

Yayım tarihi: 13 Eki 2023