TCK Madde 341 – Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 341 – Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret Suçu
TCK Madde 341 Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret Suçu
✅ Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret suçunun cezası nedir?

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.

TCK Madde 341 Gerekçesi

Maddenin amacı, Devletin uluslararası ilişkilerini korumaktır. Bu nedenle, resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağının veya diğer egemenlik alametinin tahkiri cezalandırılmaktadır. “Resmen çekilmiş olan bayrak” ibaresinden, gerek yabancı devlet ve gerek Türk kamu hukuku ve kanunlarına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olması anlaşılacaktır. Bu itibarla yabancı devlet vatandaşının astığı bayrak veya diğer egemenlik alâmetlerinin tahkiri, örneğin bayrak yakılması, bayrak resmen yani resmî görevlilerce asılmadığı için suç olmayacaktır.

Maddenin ikinci fıkrası soruşturma ve kovuşturmayı ilgili devletin şikâyetine bağlı kılmıştır.

Yayım tarihi: 25 Eki 2023