Yasadışı Bahis Siteleriyle Çalışmak Suç Mudur?

 1. Topo Hukuk
 2. Bilişim Hukuku
 3. Yasadışı Bahis Siteleriyle Çalışmak Suç Mudur?

Yasadışı oynanan bahis ve kumar nedeniyle MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından banka hesabına bloke konulan pek çok kişi mağdur durumda olduğu için konuyla ilgili hukuka aykırılıkların aydınlatılması ve çözüme kavuşturulması gerektiğine inanmaktayız. Genellikle 5549 sayılı yasanın 19/A maddesi uyarınca hesabına bloke konulan kişiler hesaplarındaki parayı çekememekte ve maddi açıdan zarar görmektedirler. Bankaya gittiklerinde ise illegal bahis nedeniyle MASAK’ın bloke koyduğunu öğrenseler de sözlü itiraz çabaları maalesef pek işe yaramamaktadır. Bu noktada bireyler internet üzerinden Ziraat bloke kaldırma, İş Bankası hesap bloke kaldırma, Akbank bloke kaldırma vb. aramalar yaparak bankaların bloke kaldırma şartlarını araştırmaktadır.

Banka hesabına bloke konulması halinde kişiler bundan haberdar olmayabilir. Bir bankacılık işlemi yapmak istediklerinde işlemin gerçekleşmemesinden ötürü bloke konulduğunu anlayabilir. Banka blokesinin sebebini, MASAK mı savcılık mı yoksa mahkeme tarafından mı konulduğunu sorgulamak için hesabınızın bulunduğu banka ile iletişime geçmek gerekebilir. Ayrıca bankadan konulan blokenin sebebini öğrenmeniz de mümkün olacaktır.

Hesaba MASAK veya Savcılık Neden Bloke Koyar?

Banka hesabına Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK tarafından illegal bahis sitelerinde bahis oynatma, oynama gibi sebepler ile bloke konulabilmektedir. Bununla beraber ilgili Bakanlıklarca terörizmin finansmanı olarak nitelendirilebilecek gerçek veya tüzel kişilerin banka hesaplarına da bloke konulacaktır.

Yasadışı Bahis (5549 Sayılı Yasanın 19/A maddesi ve İllegal Bahis) Nedeniyle MASAK veya Savcılık Tarafından Banka Hesabına Bloke Konulması (İllegal Bahis Banka Blokesi) ve Sonuçları

MASAK banka blokesi olarak da bilinen yasadışı bahis nedeniyle banka hesabına bloke konulmasını açıklamadan önce illegal bahisten bahsetmek gerekir. Devlet, Milli Piyango gibi bazı şans oyunlarının yasal olarak oynatılmasına izin vermiştir. Fakat mevzuatımız devletin yasal olarak izin vermiş olduğu bu oyunlar haricindeki bahis ve kumarı bir suç olarak düzenlemiştir. Yasamız kumarı şöyle tanımlamaktadır: kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar. Yasadışı kumar ve bahis çoğunlukla bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kaçak olarak oynanmakta ve oynatılmaktadır. Bu da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu oluşturmaktadır.

Yasadışı bahisten kaynaklanan savcılık ve MASAK banka blokeleri 5549 sayılı Kanuna tabidir. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla MASAK veri toplama, şüpheli işlem bildirimlerini değerlendirme yetkilerine sahiptir. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca bahis siteleri ile ilişki olduğu tespit edilen veya kuvvetli şüphe bulunduran hesaplara el konulur. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde kişinin malvarlığı değerlerine el konulabilecektir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde el koyma kararı Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilebilmektedir.

Banka İllegal Bahisten Dolayı Maaş Hesabına MASAK veya Savcılık Blokesi Koyabilir Mi?

Banka maaşa bloke koyabilir mi? Maaş hesabına bloke nasıl kaldırılır? Banka maaş hesabına bloke koyabilir. Bankalar bu işlemi hukuk mahkemeleri ve icra takibi yoluyla gerçekleştirebilecektir. Fakat maaş hesabına bloke bankaların son çare olarak gördükleri bir yaptırımdır. Banka öncelikle borcunu ödemesi yönünde uyardığı müşteriye karşı idari ve yasal takip işlemleri gerçekleştirecektir. Belirlemiş oldukları yasal takip süresinin geçmesi durumunda banka maaş hesabına bloke konulacaktır. Maaş hesabına bloke maaş haczi olarak da bilinmektedir. Hukuki olarak maaş hesabına konulan bloke maaşın ¼’i kadar olacaktır. Yasal bir işlem olduğundan maaş hesabına blokeye itiraz edilemeyecekse de maaşın ¼’inden fazlasına konulan bloke için dilekçe verilerek itiraz edilebilecektir.

Banka illegal bahisten dolayı maaş hesabına MASAK blokesi koyabilir mi ? Yasadışı bahisten dolayı banka blokesi konulabilmektedir. Bankalar hesaplarda şüpheli işlem tespit ettiklerinde bloke koyarak mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin gereği olarak işlemi MASAK’a bildirmektedir. Gerekli tedbir adı altında hesaba bloke konulmasının ardından Kurul tarafından şüphe teyit edilerek işlemin incelenecektir.

MASAK blokesi ile banka maaşa bloke koyabilir mi sorusunu cevaplandırdık. Peki maaş hesabına konulan İş Bankası bloke kaldırma, TEB bloke kaldırma nasıl yapılır; MASAK veya savcılık blokesi nasıl kaldırılır? Maaş hesabına konulan MASAK veya savcılık blokesinin kaldırılması için yapılacak ilk işlem eğer bloke yürüyen bir soruşturmadan dolayı konulduysa soruşturmanın esas numarasını öğrenip dosyaya bir avukat aracılığıyla müdahil olmaktır. Bazı savcılıklar bankalara müzekkere yazarken bloke konulan hesaplardan maaşların çekilebileceğini bildirmeyi unutmaktadır. Böyle bir durum varsa alanında uzman bir bilişim avukatı aracılığıyla blokeye müdahale edilip en azından öncelikle maaşların çekilebilmesi sağlanabilmektedir. Savcılık veya MASAK blokesinin tamamının kaldırılması için ise farklı prosedürlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Banka Hesabından MASAK Blokesi Nasıl Kalkar?

Banka hesabına konulan MASAK blokesi nasıl kalkar sorusu büromuz bilişim avukatlarının sıklıkla karşılaştığı sorulardan bir tanesidir. Banka hesabına yasadışı bahisten dolayı konulan MASAK blokesi kaldırma işlemleri nasıl yapılır, Akbank bloke kaldırma için hangi adımlar izlenmelidir sorularının cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Hesabına illegal bahisten dolayı savcılık veya MASAK’ın bloke koyduğu müşteriler genellikle şu soruyu sormaktadır: Bankadaki MASAK blokesi nasıl kaldırılır, yeni bir hesap açtığımda blokeden kurtulabilecek miyim? Yeni bir hesap açma banka hesabından bloke kaldırma için geçici bir çözüm olabilir. Fakat unutmamanız gerekir ki adınıza açtığınız yeni hesabın ve şüpheli etkinliklerin tespit edilmesi halinde bu hesaba da bloke konulabilecektir.

Banka hesabına illegal bahis sebebiyle savcılık veya MASAK blokesi konulan kişinin BDDK kapsamında yürütmesi gereken bazı prosedürler mevcuttur. Kademeli olarak ilgili savcılık soruşturmasına müdahil olunup dosyadaki durumun izah edilmesi ve hukuken haksız olan blokenin kaldırılması için talepte bulunulması gerekmektedir. 5549 19/a illegal bahis banka blokesi kaldırmak için alanında uzman bilişim avukatı ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

MASAK Hesabıma Bloke Koydu Parayı Geri Alabilir Miyim?

Bankada bloke edilen para nasıl alınır, geri alabilir miyim?  Banka hesabıma MASAK blokesi konulması halinde param bankada mı durmaktadır? Eğer kişinin banka hesabına bloke konulursa banka, paranızı borcun ödenmesine veya savcılık soruşturmasının sonuna kadar bekletmektedir. Bu aşamaya kadar paranızı çekme, hesabınız ile fatura yatırma vb. bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeniz engellenmektedir. Fakat paranız bankada bulunmaktadır. Verdiğimiz bu bilgilere istinaden banka hesabında bloke edilen paranın geri alınması mümkündür diyebiliriz. Bu parayı geri almak ise MASAK başkanlığının veya savcılığın koyduğu blokenin kaldırılması ile gerçekleşebilecektir. Blokenin kalkması için şüpheli etkinlikleri açıklamaya kavuşturmak ve savcılık soruşturmasına müdahil olmak gereklidir. Bundan önce yürütülecek ön görüşmeler ve itirazlar da hesaba konulan blokenin kalkmasını sağlayabilir.

Yasadışı bahis nedeniyle konulan blokelerin kaldırılması neticesinde hukuka uygun olarak hesaba girdiği ispatlanan paranın geri iadesi mümkün olabilecektir. Böylece banka hesabınızda bloke edilen parayı artık çekebileceksiniz. Bununla birlikte hesabınızda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirmeye devam edebileceksiniz.

MASAK Bloke Süresi Ne Zamana Kadardır?

MASAK blokesinin süresi yasada belirlenmiştir. Terörün finansmanı olarak belirlenen veya bu konuda kuvvetli şüphe bulunduran kimselerin hesaplarına Maliye Bakanlığınca el konulabilecektir. 5549 sayılı Yasa 19/A maddesi uyarınca MASAK Başkanlığı tarafından şüpheyi teyit ve analiz etmek amacıyla 7 iş günü boyunca hesaplarda yapılan ya da yapılmaya çalışılan işlemlerin askıya alınmasına Bakanlık karar verebilecektir.

İllegal bahis sebebiyle hesabına MASAK blokesi konulan kişiler için net bir süre vermek mümkün olmamakla birlikte genellikle blokeyi kaldırma süreci 15 – 60 gün arası sonuçlanmaktadır.

Bilişim Avukatı ile Banka Hesabı, Savcılık veya MASAK Blokesi Kaldırma İşlemleri

MASAK banka hesabı blokesi birçok sebeple konulabilmektedir. Hesabına bloke konulmuş kişiler bir bilişim hukuku avukatı ile görüşerek blokenin kaldırılması sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilmektedir. Aksi halde blokenin kaldırılması, maaş hesabına konulan bloke uzun yıllarca sürebilmektedir. Bloke kaldırma işlemleri blokenin sebebine bağlı olarak uzayıp kısalabilmektedir. Özellikle yasadışı bahis ve kumar sitelerinde bahis ve kumar oynama ya da oynatma sebebiyle konulan blokenin kaldırılmasında kişilerin bilişim avukatından uzman bir görüş almaları tavsiye olunur. Bilişim avukatı tarafından profesyonel bir savunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Zira bu halde para aklamadan ve yasadışı kumar ve bahis çetesi oluşturmak suçlarından yargılanmanız da ihtimal dahilinde bulunmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu tecrübeli bilişim avukatları ile uzun yıllardır müvekkillerine hizmet vermektedir. Banka hesabından illegal bahis nedeniyle konulan savcılık ve MASAK blokesi kaldırma, maaş hesabından bloke kaldırma, Ziraat bloke kaldırma, bahis ve kumar nedeniyle konulan blokenin kaldırılması işlemlerinde uzman bilişim avukatlarından tavsiye almak için web sitemizdeki danışma formunu doldurup sorularınızı bize iletebilirsiniz. Hukuki destek ve avukatlık hizmeti için iletişim sayfasındaki numaradan bizi arayabilir, randevu oluşturabilirsiniz.

Konu ile ilişkili diğer makalelerimizi okumanız için aşağıda sizlere link bıraktık;Chargeback Nedir?

Banka Hangi Durumlarda Hesaba Bloke Koyar

İnternette sıklıkla yapılan Akbank bloke kaldırma, TEB bloke kaldırma, Yapı Kredi hesap bloke kaldırma nasıl yapılır, MASAK hesabıma bloke koydu, MASAK blokesi nasıl kaldırılır? aramalarını cevaplandırmadan önce bankaların hesaba neden bloke koyduğunu açıklamak gereklidir. Banka hesabına bloke genellikle şu sebeplerden konulabilmektedir:

-Devlete olan vergi borcunuzu ödememeniz,

-Bankadan alınan kredinin ödemesini yapmamanız,

-Bankanızdan edindiğiniz kredi kartınızın borcunu ödememeniz,

-Yasal olmayan yollar ile yurt dışına çıkmanız,

-Vergi kaçakçılığı yapmanız,

-Bankadaki hesaplarınızda şüpheli para giriş çıkış hareketleri,

-İşlemiş olduğunuz adli bir suçtan dolayı.

Bazı durumlarda banka hesabına bloke banka görevlisinin bir hatasından dolayı yanlışlıkla da konulabilmektedir. Şayet hesabınıza bloke konulmasını gerektirecek bir durumda bulunmadıysanız bu seçeneği de değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

Banka Hesabı Bloke Kaldırma

Banka hesabında bloke kaldırmak isteyen kimselerin ilk olarak hesaba hangi sebeple bloke konulduğunu öğrenmeleri gerekmektedir. Bankadan alacakları bu bilgiye göre bloke kaldırma işlemleri değişiklik gösterir. Banka hesabına bloke icra veya vergi borcunun ödenmemesi sebebiyle konulmuşsa borcun ödenmesiyle bloke kaldırılacaktır. Banka kredisi veya kredi kartı ödemelerini aksatma dolayısıyla konulmuşla ödemelerin yatırılması gerekmektedir.

Bankalar hesap hareketlerinde şüpheli işlem tespit ettiğinde de hesaba bloke koyabilmektedir. Bu halde bloke kaldırmak için hesapta gerçekleşen hareketlerin hukuka aykırı olmadığının ispatlanması gerekecektir. Örneğin yasadışı bahis oynanması gerekçesiyle tedbir blokesi koymuş ise blokeyi kaldırmak için hesaba aktarılan paranın kaynağının ve gerekçesinin ispat edilmesi gerekir.

Banka hesabından bloke kaldırmak bloke sebebini öğrendikten ve buna ilişkin gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra bankaya verilecek bir dilekçe ile olur. Dilekçeye ek olarak bloke sebebinin ortadan kaldırıldığına dair delillerin de bankaya sunulması gerekir.

Akbank bloke kaldırma, İş Bankası hesap bloke kaldırma, Yapı Kredi bloke kaldırma işlemleriniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen danışma formunu doldurunuz.

Blokeli Hesaptan Nasıl Para Çekilir?

Blokeli hesaptan para çekmek için hesaba konulan blokenin kaldırılması gerekmektedir. Hesaba bloke konulduğunda banka hesabınızda bulunan para hakkında herhangi bir işlem yapmamaktadır. Para hesabınızda varlığını sürdürse dahi bloke dolayısıyla hesaptan para çekmeniz engellenmektedir.

Bloke konulan hesaba para yatırmak veya EFT ve havale yoluyla para göndermek mümkündür. Ancak hesaba aktarılan parayı çekmeniz söz konusu olamayacaktır. Aynı şekilde blokeli hesaptan fatura yatırmak veya başka bir hesaba EFT veya havale yoluyla para göndermek de mümkün değildir. Banka blokesi hesaptaki parayı eksiltici herhangi bir işlem yapmanızı engeller. Dolayısıyla blokeli hesaptan nasıl para çekilir dediğimizde yapmanız gereken hesaptaki blokenin kaldırılması işlemlerini gerçekleştirmek olacaktır. Blokenin kalkması ise bloke nedeninin ortadan kaldırılması ile mümkündür.

Banka hesabınıza konulan bloke hesapta bulunan paranın tamamı değil de borcunuza karşılık gelen kısmı için konulmuşsa hesapta bloke konulmayan kısım için paranın çekilmesi mümkündür. Örneğin 2.000,00 TL değerindeki icra borcunuz için hesabınızda bulunan 15.000,00 TL değerindeki paranın yalnızca borcunuz kadarına bloke konulduğunda 13.000,00 TL üzerindeki tasarruf hakkınız devam etmektedir. Dolayısıyla bu miktar üzerinde parayı eksiltici işlem yapmanız mümkün olacaktır.

Blokeli hesapta bulunan paranın vadesiz hesaptan vadeli hesaba aktarılması gündeme gelebilmektedir. Bloke sebebiyle hesapta bulunan paranın değer kaybetmemesi için vadeli hesaba aktarılması blokeyi koyan kurum tarafından işlemin onaylanması halinde mümkün olabilmektedir.

Şahsi Banka Hesaplarının İncelenmesi Neden Yapılır?

TEB bloke kaldırma, Akbank bloke kaldırma gibi bankaların hesaba koydukları blokelerin nasıl kaldırılacağına ilişkin internet aramaları yapıldığından bahsetmiştik. Hesaptaki blokenin kaldırılması için ilk olarak blokenin neye dayanarak konulduğunu öğrenmemiz gerektiğini de yukarıda ifade ettik. Bunlardan biri bankaların şüpheli gördüğü işlem hareketleriydi. Bankaların hesap hareketlerinde şüpheli gördüğü işlemlere istinaden tedbir amaçlı bloke koyabilmektedir. Bununla birlikte bankalar yapılan veya yapılmak istenen bu işlemleri MASAK’a bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin bir sonucu olarak MASAK tarafından şahsi banka hesaplarının incelenmesi söz konusu olmaktadır. Peki şahsi banka hesaplarının incelenmesine neden olan şüpheli işlem tipleri neler olabilir?

 • Müşterilerin işi ve mali durumuyla işlemleri arasında makul bir orantının bulunmaması.
 • Hesapta yapılan ya da yapılmak istenen işlemin makul hukuki veya ekonomik bir gerekçesinin bulunmaması
 • Müşterinin herhangi bir işlemi yapmadan önce kimlik tespiti, şüpheli işlemlerin bildirim zorunluluğu, işlem limitleri, bankanın suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele hususundaki kontrol yöntemleri hakkında bilgi almak istemesi
 • Müşterinin hesap işleminin amacı, kaynağı hakkında bilgi vermekten kaçınması veya bunlara ilişkin açıklama yapmakta zorlanması
 • Düşük bakiyeli bir hesaba yüklü miktarlarda nakit yatırılması ve ardından yatırılan nakdin çekilmesi veya başka hesap ya da hesaplara havale edilmesi
 • Makul açıklama yapmadan tek seferde riskli ülkelerden veya bu ülkelere dikkat çekici bir meblağlı transferlerin yapılması ya da bu ülkelerde kayıtlı şirketlerin veya ikamet eden üçüncü kişilerin teminat gösterilmesi suretiyle kredi talep edilmesi
 • Üçüncü kişiler tarafından döviz değişimi yapılarak terörizmin ve kaçakçılığın yoğun olarak görüldüğü ülkelere müşteri adına fon transfer edilmesi
 • Bilişim suçları, vergi kaçırma, yolsuzluk, dolandırıcılık gibi TCK’da yer alan suçlara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerinde şahsi banka hesaplarının incelemesi yapılmaktadır.

Şahsi hesap incelemeleri sayılan işlemlerle sınırlı olmayıp Bakanlık tarafından bankalar için yayınlanan şüpheli işlem bildirim rehberinde detaylıca ele alınmaktadır.

Banka Bloke Kaldırma Dilekçe Örneği

Banka bloke kaldırma dilekçesi blokenin hangi kişi veya kurum tarafından konulduğuna ilişkin olarak düzenlenmelidir. Bir icra borcu dolayısıyla icra müdürlüğü tarafından konulan blokenin kaldırılması için bloke koyan icra müdürlüğünün yazısı gerekecektir. Bir kamu alacağının tahsili amacıyla vergi dairesi tarafından konulan blokenin kaldırılması için Gelir İdaresi Başkanlığının onayı gerekmektedir. Makalemize banka bloke kaldırma dilekçe örneği eklemiş olsak da bloke sebebine göre nasıl bir dilekçe hazırlamanız gerektiğini avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

… BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNE,

Müşterisi olduğum Bankanızın … Hesap Numaralı hem kredi hem banka kartı olarak kullandığım kartımın vadesiz mevduat hesabına 12/06/2020 tarihinde hesap hareketlerinde şüpheli işlem gerekçesiyle bloke konulmuştur. Blokaj uygulanan aktif olarak kullandığım, fatura ve kira ödemelerimi gerçekleştirdiğim hesabımdır. Yasal olmayan herhangi bir işlem söz konusu olmamıştır. Hesap hareketlerimde gerçekleştirdiğim işlemlere ilişkin delillerimi (aylık gelirim, kira giderimin yer aldığı kira sözleşmesi, son üç aya ait fatura örnekleri, havale ve EFT yaptığım hesap sahipleriyle olan yakınlık dereceme ilişkin nüfus kayıt örnekleri) dilekçeme eklemiş bulunmaktayım. Delillerimin değerlendirilerek haksız olarak bloke konulan hesabımdan en kısa sürede blokenin kaldırılmasını talep etmekteyim. 18/07/2020

AD SOYAD

İMZA

Yayım tarihi: 15 Ağu 2019