Boşanma Avukatı İstanbul
()

Boşanma avukatı aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarda taraflara gerek hukuki danışmanlık sağlayan gerekse de dava sürecinin yürütülmesinde destek olan kişidir. Esasen avukatlık mesleği resmi olarak kendi içerisinde farklı avukatlık dallarına ayrılmamaktadır. Avukatlık mesleğinde böyle bir ayrıma gitmek doğru değildir. Fakat genel olarak boşanma davaları ve aile hukuku alanında oldukça tecrübeli ve bilgili olan avukatlar halk arasında boşanma avukatı olarak adlandırılmaktadır. İstanbul boşanma avukatı, iş hukuku avukatı veya ceza avukatı gibi avukatların uzmanlık alanlarına göre bu tür adlandırmalara gitmesine yol açan kalabalık bir şehirdir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki boşanma bir evliliğin hukuken sonlandırılması işlemidir. Boşanma işlemi hakim kararı ile gerçekleşeceğinden boşanma talebinin Medeni Kanun’un hükümleri arasında sayılan bir sebebe dayandırılması gerekmektedir. Kanun koyucu Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birliğinin sonlandırılmasının ancak belirli nedenlerin varlığı halinde mümkün olduğuna değinmiştir. Kanunda yalnızca boşanma sebepleri düzenlenmiş olmayıp boşanma süreci ve boşanmanın sonuçları detaylı olarak açıklanmıştır. Boşanmanın gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan hak ve yükümlülükler bulunmaktadır.

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma avukatı, medeni hukukun kapsamı içerisinde yer alan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda ve dava sürecinde gerekli çalışmaları yürütür. Boşanma avukatı genel olarak şu işlerle ve davalarla ilgilenmektedir:

 • Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolünün hazırlanması ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarının açılması, dava sürecinin takibi ve yürütülmesi
 • Boşanmada mal paylaşımı davası
 • Evlilik sözleşmesi ve evlenmeden önce yapılacak olan mal rejimine ilişkin sözleşmeler
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası
 • Çocukların velayetine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Nafaka talebi veya nafaka artırım davası
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınması gereken tedbirler ve kararlar.

Boşanma sürecinde kişinin hukuki ve mali haklarının korunması için gerekli olan profesyonel desteği sunan ve müvekkilini dava süreci boyunca temsil eden kişi boşanma avukatıdır.

Boşanma Avukatı Boşanma Davasından Önce Neler Yapar?

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar ne yazık ki hukuki sorunların yanında sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Boşanmayı düşünen ancak sürecin nasıl ilerleyeceğini, hangi haklara sahip olduğunu ve bu süreçte kendisini nelerin beklediğini bilmeyen pek çok kişi bulunmaktadır. Boşanmak isteyen eşler, boşanma sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramamak ve mağdur olmamak adına en iyi boşanma avukatını aramaktadır. En iyi boşanma avukatı; boşanma isteği ile gelen kişiyi dikkatlice dinleyen, boşanma sebeplerini anlamaya çalışan ve boşanma sürecini müvekkiline anlatan avukattır. Boşanma davalarında müvekkili dinleyip onu anlamak kadar dava süreci hakkında onu bilgilendirmek de büyük önem taşımaktadır.

Boşanma avukatı boşanma davasından önce müvekkilinin boşanma sebebini ve taleplerini dinler. Avukat müvekkilinin taleplerini netleştirdiğinde dava dışı uzlaşma yöntemlerine başvurabilir. Dava dışı çözüm yöntemleriyle boşanma sürecinin taraflar için daha sağlıklı ve daha az yıpratıcı bir şekilde sonuçlanması sağlanır. Ancak dava dışı uzlaşma yöntemlerinden olumlu bir sonuç alınamadığında avukat dava açmak için gerekli hazırlık sürecini başlatır.  Boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığını ve müvekkilinin ileri sürdüğü boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. Ardından iyi bir boşanma avukatı evlilik birliğini sonlandırma isteğini haklı sebeplerle ve destekleyici birtakım bilgiler ile temellendirir. Boşanma sebebinin doğru tespit edilmesi dava hazırlık aşamasının en önemli adımlarından bir tanesidir. Boşanma davasının hazırlık süreci ne kadar dikkatli ve özenli yürütülürse boşanma davasında da o kadar başarılı sonuçlar ile karşılaşılır.

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma avukatı İstanbul ilinde faaliyette bulunuyor ise İstanbul Barosu levhasına kayıt olmak zorundadır. Hukukun herhangi bir alanında hizmet veren her avukata avukatlık yapmak istediği ilin barosuna kaydolma zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir ilde baroya kayıtlı olan avukatlar Türkiye’nin her yerinden dava ve işi almaya yetkili olurlar.

İstanbul, nüfusun ve bu sebeple de dava yoğunluğunun fazla olduğu bir şehirdir. Boşanma davaları da İstanbul Adliyelerinde sıkça görülen bir davadır. Bu nedenle boşanma avukatı İstanbul ilinde kolaylıkla bulunabilecektir. Fakat boşanmak isteyen kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve dava sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi adına en iyi boşanma avukatı ile bu süreci yürütmesi önemlidir. Topo Hukuk Bürosu da uzun yıllardır aile hukuku alanında hizmet veren tecrübeli avukatları aracılığıyla müvekkillerine güvenilir bir destek sunmaktadır. 

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mısınız?

Türk Hukuku’nda her birey herhangi bir avukatla temsil edilmeksizin dava açma ve yürütme hakkına sahiptir. Herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Ancak boşanma davasında sürecin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi adına uzman bir boşanma avukatına danışılmalıdır. Kişinin sahip olduğu haklar hakkında detaylı bilgi sahibi olması boşanma sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramaması kısaca mağdur olmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu noktada en iyi boşanma avukatı müvekkiline sağladığı hizmetlerle farkını ortaya koyacak, boşanma sürecini etkin bir şekilde yürütecek ve davanın makul süre içerisinde sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket edilmesi telafisi zor zararlara sebep olabilmektedir. Bu sebepledir ki boşanma sürecinin henüz yolun başındayken en iyi boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi gerekmektedir. 

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri özel olarak belirlenmiş bulunmamaktadır. Türkiye Barolar Birliği her yıl Resmi Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Bu tarifeye göre avukatlık ücretlerinin alt sınırı belirlenir. Ancak her avukat sağladığı hizmetlere göre ücretlendirme yapabilmektedir. Boşanma avukatı ücretleri de yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve davanın ortalama süresi gibi birtakım sebepler dikkate alınarak kararlaştırılabilir. Bunun dışında taraflar müvekkilin ücreti ne zaman ve ne şekilde ödeyeceğini serbestçe belirleyebilirler.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma evliliğin mahkeme kararıyla sona ermesidir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki türdür.

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmayla ilgili konuların tamamında anlaşmaları sonucunda açılır. Eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olması kanunda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı sonucuna bağlanmıştır. Anlaşmalı boşanmada taraflar mal paylaşımı, nafaka veya varsa ortak çocuğun velayeti konusunda karşılıklı olarak bir anlaşmaya varmış bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası için birtakım şartlar öngörülmüştür:

 • Eşlerin en az 1 yıl süreyle evli olmaları gerekmektedir.
 • Eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da birinin diğerinin açmış olduğu davayı kabul etmesi gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma prosedürü imzalamaları gerekmektedir.
 • Eşlerin dava esnasında mahkemede hazır bulunması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları hakkında anlaşamamış oldukları ya da bir eşin boşanmayı kabul etmediği durumlarda görülür. Çekişmeli boşanma davası özel ve genel olmak üzere iki farklı sebebe dayanarak açılabilir. Genel boşanma sebeplerine geçimsizlik, hakaret, şiddet veya evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme örnek olarak gösterilebilir. Bu nitelikte olan ve evliliği çekilmez kılan nedenler genel boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Özel boşanma sebepleri ise kanunda sınırlı sayıda bulunmaktadır:

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin sarsılması özel boşanma sebepleridir.

Boşanma davası açmak isteyen eş Medeni Kanun’da gösterilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanmak zorundadır. Boşanma sebebinin açık ve anlaşılır bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte boşanma davasında ileri sürülen boşanma sebeplerinin deliller ile desteklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde boşanma davası reddedilecektir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmektedir. Bu sürecin profesyonel bir avukat danışmanlığında yürütülmesi daha faydalı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz ilgili makalelerimize göz atabilirsiniz. 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Davanın açılacağı yetkili mahkemenin belirlenmesinde boşanma davasının türü büyük önem taşımaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar uygun gördükleri bir adliyenin aile mahkemesinde dava açabilirler. Yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından ikametgah yeri önem taşımamaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davasında tarafların belirli mahkemeler dışında herhangi bir yerde dava açmaları mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davasına bakmaya yetkili mahkemeler:

 • Davalı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesi
 • Davacı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesi
 • Eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesidir. 

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf belirtilen üç mahkemeden bir tanesini seçerek davayı ilgili mahkemede açmalıdır. 

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının sonuçlanması için belirlenmiş bir süre aralığı bulunmamaktadır. Avukat tarafından yürütülen davaya hazırlık süreci dava sürecine de etki etmektedir. Dava hazırlık sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve dava dosyasında gereksiz bilgilere yer verilmemesi halinde dava daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Türkiye’de çekişmeli boşanma davaları ortalama 1-2 sene içerisinde sonuçlanmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu ekibinde yer alan aile hukuku alanında uzman avukatlar aracılığıyla sizlere yasal destek sunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan danışma formunu doldurarak, avukata sor butonuna tıklayarak ya da info@topo.av.tr adresine mail yollayarak ekibimize ulaşabilirsiniz ve boşanma davası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü