bosanmada sirket paylasimi

Boşanmada Şirket Hisseleri Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada şirket hisseleri mal paylaşımı menkul ve gayrimenkul mallar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Boşanmada şirket paylaşımı aslında şirketin paylaşımı şeklinde değil şirketin hisselerinin paylaşımı şeklinde olacaktır. Boşanmada şirket hisseleri paylaşımı ise menkul mallar konusuna girmektedir.

Boşanmada şirket hisseleri paylaşımı eşler arasında bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Eşlerden birinin ortak olduğu şirket mal paylaşımına tabi tutulmaktadır. Boşanmada şirket paylaşımı hisse değeri tespit edilerek gerçekleştirilmektedir. Ayrıca boşanmada şirket hisseleri paylaşımı hisselerin tabi olduğu rejime göre yapılacaktır. Bu noktada hisselerin kişisel mal mı edinilmiş mal mı ayrımı önem kazanmaktadır. Kural olarak evlilik birliği içerisinde kazanılan malların tabi olduğu mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak bu TMK’da yapılan değişiklik sebebiyle hisselere sahip olunan tarihin 2002 öncesi ve 2002 sonrası olarak farklılık gösterecektir. 2002’den önce evlilik birliği içerisinde edinilenler tarafların kişisel malı sayılırken 2002 sonrasında edinilmiş mal sayılacaktır.

Boşanmada Şirket Ortaklığı Durumu

Şirket ortaklığı eşlerin şirkete birlikte ortak olması ile eşlerden birinin ortak olduğu şirket hisselerinin boşanmadan sonra durumunun ne olacağı şeklinde ikiye ayrılarak incelenmelidir. Eşlerin şirkete ortak olması halinde boşanma şirket konusunda bir değişiklik yaratmayacaktır. Fakat eşlerden birinin ortağı olduğu şirket hisselerinin durumu boşanma ile değişiklik arz edebilir. Zira şirket hisseleri de mal paylaşımına konu olacak malvarlığı değerlerindendir. Şirket hisselerinin nasıl paylaşılacağı konusunda ise günümüzde halen yerleşik bir içtihat bulunmamaktadır. Bu anlamda genel uygulamadan bahsetmek gerekecektir. Şirket hisselerinin edinilmiş mal olması halinde hisse sahibi eşin hisse değerlerinin tasfiye tarihindeki değeri tasfiyeye girecektir. Şirket hisseleri edinilmiş mal değil de kişisel mal ise sadece dağıtılmamış kar payları tasfiyeye girer. Dağıtılmış olan kar payları tüketilmiş ise tasfiyeye tabi bir malvarlığının olmadığı kabul edilir.

Boşanmada Aile Şirketlerinde Mal Paylaşımı

Aile şirketleri çoğunlukla mirasın dağılmasını engellemek amacıyla aile bireyleri tarafından kurulan, ailenin geçimini sağlayan kimse tarafından yönetilen şirketlerdir. Aile şirketlerinde bütün çalışanların aile bireylerinden oluşmasına gerek yoktur. Yönetimin önemli bir bölümünün aile fertleri tarafından doldurulmuş olması,bunlar tarafından kurulmuş olması şirketin aile şirketi olarak sayılmasına yeterlidir. Bununla birlikte kişi aile şirketindeki hissesini yalnızca o aileye mensup olmakta doğuştan almaktadır. Dolayısıyla hisseler, sahibinin kendi kişisel malı sayılmaktadır. Boşanmada mal paylaşımı ise bu hisselerin karşılıklı mı yoksa karşılıksız şekilde mi elde edildiğine bakılarak gerçekleştirilecektir. Bu ayrım aslında malın kişisel mal mı yoksa edinilmiş mal olarak mı kabul edildiğinin tespiti bakımından önemlidir.

Boşanmada Şirket Üzerine Alınan Mallar

Boşanmada şirket üzerine alınan mallar ne olacaktır, mal rejimi durumuna dayanarak paylaşıma tabi tutulacak mıdır? Bu husus günümüzde de oldukça kafa karıştırmakta, tartışılmaktadır. Şirketin kendine ait masa sandalye gibi demirbaşları, araba, satın alınmış ise gayrimenkullerin (ofis, depo vb.) boşanma sonrasındaki durumu ve paylaşımı düşünülmektedir. Boşanmada şirket üzerine alınan mallar üzerine tedbir konulamayacak mallardır. Boşanmada şirket üzerine alınan mallar şirketin hisselerinin tespitinde rol oynayacaktır.

Boşanmada Şirket Borçları

Boşanmada şirket borçları, kredi borçları ne olacaktır? Boşanmada şirket borçları eklenerek mi mal paylaşımı gerçekleştirilecektir? Boşanmada şirket borçları paylaşımında kredi borcu olan varlıklara ilişkin olarak öncelikle malın kalan kredi borcu miktarı belirlenecektir. Boşanma tarihi itibariyle belirlenecek bu miktar malın tasfiye tarihindeki değerinden çıkarılarak kalan değer üzerinden karar verilecektir.

Boşanma süreci boşanma davası açma ile başlar ve aslında boşanmada mal paylaşımı, nafaka davasıvelayet davası gibi birçok farklı davayı da içinde barındıran bir süreçtir. Haliyle oldukça yıpratıcı olan bu süreç duygusal anlamda boşanmanın yükü ile yürütülmesi gereken işlemlerin çokluğu sebebiyle yardım gerektirmektedir. Boşanmada mal paylaşımı bu süreci özellikle zorlaştırmakta ve taraflar arasında sorunlara sebep olabilmektedir. Açıklanan nedenlerle sürecini aile avukatı ile birlikte yürütülmesi kişilerin hak kayıplarına uğramaması adına gerekli olmaktadır. Topo Hukuk Bürosu uzman boşanma avukatları ile müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yayım tarihi: 21 Şub 2019