Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir? Hangi Durumlarda Açılabilir?

  1. Topo Hukuk
  2. Gayrimenkul Hukuku
  3. Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir? Hangi Durumlarda Açılabilir?
ortakligin giderilmesi davasi

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası nedir? Ortaklığın giderilmesi veya diğer bir ismiyle izale-i şuyu davası, paylı veya elbirliği mülkiyetindeki bir malın ortakları arasındaki paydaşlığa son vermek için paydaşlardan biri tarafından açılan davadır. Davanın olumlu sonuçlanması durumunda artık paydaşlık bitecek, her bir taraf için kişisel mülkiyet başlayacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi davası, taşınır veya taşınmaz malın ortaklarından birinin artık ortaklığa son verip kişisel mülkiyete geçmek istemesi durumunda diğer paydaşlara karşı açılabilir.

İzale-i Şuyu Davası Aşamaları

İzale-i şuyu davası aşamaları nelerdir? Paydaşlar ortaklığın giderilmesine karar verirler ve kendi aralarında malı nasıl taksim edeceklerine dair bir anlaşma yaparlar. Eğer bu anlaşmayı yapamazlarsa izale-i şuyu davası açılması gerekir. Taraflardan biri tüm paydaşlara karşı izale-i şuyu davası açabilmektedir.

Yetkili ve görevli mahkemede izale-i şuyu davası açılır, davayı açan paydaş mahkeme harç ve giderlerini yatırır. Dava kazananı ya da kaybedeni olmayan bir davadır yani dava sonucunda tüm paydaşlar eşit şekilde etkilenirler. Bu yüzdendir ki dava sonucunda izale-i şuyu davası masrafları ve avukatlık ücretleri payları oranında taraflara yükletilir.

Mahkeme aynen taksim suretiyle veya satış suretiyle ortaklığı giderir. Öncelikli olan aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesidir. Mahkeme malı payları oranında bölerek paydaşlara dağıtır. Bu mümkün değilse satış suretiyle ortaklık giderilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı ve Hangi Mahkemede Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı ve hangi mahkemede açılır? Ortaklığın giderilmesi davası paydaşı olunan taşınır veya taşınmaz malın tüm ortaklarına karşı ve Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Ortaklığın giderilmesi davasında tüm paydaşlar bulunmak zorundadır. Paydaşlardan biri vefat ettiyse onun yerine yasal mirasçılarının her biri davaya katılır. Ortaklığın giderilmesinde yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Usulü

Ortaklığın giderilmesi davasında (izaleyi şuyu) satış usulü nedir? Taşınmazın aynen tanziminin mümkün olmadığı durumlarda taşınmaz mal satılarak elde edilen gelir paydaşlar arasında taksim edilir. Bu iş mahkeme aracılığıyla değil satış memurları veya icra dairesi aracılığıyla yapılır. Ortaklığın giderilmesi davası satış şekli açık arttırmadır. Ancak ortaklığın giderilmesi satışı paydaşlar satışın ortaklar arasında yapılmasını oybirliğiyle kararlaştırılırsa satış yalnızca ortaklar arasında olur.

İzale-i Şuyu Davasında Muhdesatın Aidiyeti Konusunda Çekişme

İzale-i şuyu davasında muhdesatın aidiyeti konusunda çekişme yani taşınmazda bulunan bina, ağaç gibi bütünleyici parçaların kime ait olduğu konusunda tartışma çıkabilir. Bu uyuşmazlığı gidermek için ayrıca bir dava açmak gerekir. Bu dava muhdesatın aidiyetinin tespiti davasıdır. Söz konusu tespit davasıyla bu bütünleyici parçaların hangi paydaşa ya da paydaşlara ait olduğu tespit edilir. İzale-i şuyu davasında yargılamaya geçebilmek için öncelikle muhdesatın aidiyetinin tespiti davasının sonuçlanmasını beklemek gerekir.

Aile Konutu Şerhi Durumunda İzale-i Şuyu Davası

Bir gayrimenkulde aile konutu şerhi bulunması durumunda izale-i şuyu davası açılamaz. Çünkü konutun üzerine aile konutu şerhi koyulmuş olması demek o malın belli bir amaç için özgülendiği anlamına gelir. Tapu kaydı üzerinde bu şerh terk edilmediği müddetçe izale-i şuyu davası açılamaz.

İzale-i Şuyu Davasında Önalım Hakkı

İzale-i şuyu davasında önalım hakkı kullanılamaz. Önalım hakkı sadece paydaşlardan birinin kendi payını üçüncü bir kişiye satmak istemesi durumunda diğer paydaşlara verilmiştir. Ortaklığın giderilmesinde böyle bir durum söz konusu değildir.

İzale-i Şuyu Davasında Açık Arttırmada Satışa Kimler Girebilir?

İzale-i şuyu davasında açık arttırmada satışa kimler girebilir? İzale-i şuyu davasında açık arttırmada satışa üçüncü kişiler ve paydaşlar girebilir.

İzale-i Şuyu Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası bir diğer adıyla izale-i şuyu davası ne kadar sürer? İzale-i şuyu davasında taşınmaz bilirkişilerce incelenir ve dilekçede taşınmazın eşit parçalar halinde bölünüp bölünemeyeceğine dair bir rapor yazılır. Raporun taraflara tebliğ edilmesinin ardından mahkeme davayı görür.

İzale-i şuyu davasına mahkemenin karara varması mahkeme yoğunluğuna göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 8-12 ay sürer. Taraflardan birisi istinaf hakkını kullanırsa bu süre uzayabilmektedir. Eğer taşınmazın satılıp nakde çevrilmesi kararı verilirse taşınmaz yeniden incelenir ve bu işlem de ortalama bir ay sürmektedir. Satış memuru tarafından belirlenen satış günü süreci ortalama iki ay uzatmaktadır. Tüm bunlarla birlikte dava ortalama olarak 15 ay sürebilmektedir. Tüm bu işlemleri kısaltmak ve hukuken doğru olan sonuca ulaşabilmek adına uzman bir gayrimenkul avukatı ile çalışmak şarttır.

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi

İnternet ortamında paylaşılan İzale-i şuyu davası dilekçe örneği maalesef her duruma uygun değidir. Bu anlamda izale-i şuyu davasının reddedilmemesi için uzman bir avukat ile somut olaya uygun olarak dilekçe hazırlamak gerekmektedir. Topo Hukuk Bürosu olarak uzun yıllardır ilgilendiğimiz gayrimenkul davaları hakkındaki sorularınızı bize e-posta yoluyla sorabilirsiniz.

Yayım tarihi: 15 Kas 2018