Silah (Mühimmat) Kaçakçılığı ve Ticareti Suçu

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Silah (Mühimmat) Kaçakçılığı ve Ticareti Suçu
Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticareti Suçu Nedir?

Silah (mühimmat) kaçakçılığı ve ticareti suçu 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12-15 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre ateşli silahların ve mermilerin yasa dışı yollarla ülkeye sokulması, sokulmaya çalışılması ve bunlara yardım edilmesi silah (mühimmat) kaçakçılığı suçunu oluşturur. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş silahlar ve bunlara ait mermilerin ülke içerisinde taşınması, satılması, bu amaçlarla bulundurulması ve bunlara yardım edilmesi ise silah yani mühimmat ticareti suçunu oluşturur. Silah mühimmat kaçakçılığı ve ticareti suçunun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Silah (Mühimmat) Kaçakçılığı ve Ticareti Suçunun Unsurları

Silah (mühimmat) kaçakçılığı ve ticareti suçunun unsurları 5 tanedir. Bunlar:

 1. Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Bir kimsenin yanlışlıkla ülke içine silah sokması veya yasadışı yollarla ülkeye sokulmuş silahların ticaretini istemeden yapması mümkün değildir.
 2. Silah ticareti ve yayma amacı.
 3. Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. 6136 sayılı kanunun 12. maddesinde bu seçimlik hareketler şöyle sayılmıştır: Ateşli silahların veya mermilerin ülkeye sokulmaya çalışılması, sokulması; sokulmuşsa taşınması, satılması, bu amaçlarla bulundurulması ve tüm bunlara yardım edilmesi. Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu bu sayılan hareketler dışında başka bir hareketle işlenemez.
 4. Ateşli silahlar ve bunların mermileri yasadışı yollarla ülkeye sokulmalı veya ülke içinde ticareti yapılmalıdır.
 5. Söz konusu silahlar ruhsatsız olmalıdır.

Silah Kaçakçılığı ve Ticareti Suçunun Cezası

Silah kaçakçılığı ve ticareti suçunun cezası, suçun farklı görünüm biçimlerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre silah kaçakçılığı ve ticareti suçunun üç farklı görünüm biçimi vardır:

 1. Bireysel silah kaçakçılığı ve ticareti
 2. Toplu silah kaçakçılığı ve ticareti
 3. Örgütlü silah kaçakçılığı ve ticareti

Bireysel Silah Kaçakçılığı & Ticareti Suçu ve Cezası

Bireysel silah kaçakçılığı ve silah ticareti suçu, silah kaçakçılığı ve ticareti suçunun temel halidir. Cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Toplu Silah Kaçakçılığı & Ticareti Suçu ve Cezası

Silah mühimmat kaçakçılığı ve silah ticareti suçunun birden fazla kişiyle işlenmesi, toplu silah kaçakçılığı ve ticareti suçunu oluşturur. Toplu silah kaçakçılığı ve ticareti suçunun cezası 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Örgütlü Silah Kaçakçılığı & Ticareti Suçu ve Cezası

Örgütlü silah kaçakçılığı ve ticareti suçu, silah ticareti ve kaçakçılığı suçunun suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt tarafından işlenmesidir. Örgütlü silah kaçakçılığı ve ticareti suçunda verilecek cezalar bir kat arttırılır.

Silah Kaçakçılığı ve Ticareti Suçunun Nitelikli Halleri

Silah kaçakçılığı ve ticareti suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 1. Ülkeye kaçırılan veya yasa dışı yolla ülkeye sokulup ticareti yapılan silahların tam otomatik, dürbünlü tabanca vb. niteliklerde olması durumunda ceza yarısı oranında arttırılır.
 2. Niteliksiz silahların miktar bakımından vahim olması durumunda ceza yarısı oranında arttırılır. Miktar bakımdan vahimden kasıt yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre 20 adettir.
 3. Nitelikli silahların miktar bakımından vahim olması durumunda ceza bir kat arttırılır. Miktar bakımından vahimden kasıt ise yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre nitelikli silahlarda 10 adettir.

Silah Kaçakçılığı Suçunun Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Silah kaçakçılığı suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Bir kimsenin yanlışlıkla ülkeye silah sokması veya ülke içinde bunun ticaretini yanlışlıkla yapması beklenemez. Kasten işlenen suçlarda hapis cezasını adli para cezasına çevirmek mümkündür ancak bunun için verilen hapis cezasının bir yıl veya bir yılın altında olması gerekmektedir. Oysa silah kaçakçılığı suçundaki hapis cezasının süresi minimum 5 yıldır. Dolayısıyla silah kaçakçılığı suçundaki hapis cezası yıl sınırından dolayı adli para cezasına çevrilemez.

Peki ya madde metninde geçen 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasının anlamı nedir? Burada hapis cezası ile adli para cezası birbirine seçenek iki yaptırım olarak öngörülmemiştir akine birlikte verilmiştir. Dolayısıyla yine bir hapis cezasını para cezasına çevirme ya da hapis cezası yerine adli para cezasını seçme durumu söz konusu değildir.

Silah Kaçakçılığı ve Ticareti Suçu Şikâyet Süresi & Zamanaşımı

Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu şikâyete bağlı bir suç değildir. Cumhuriyet savcısı suçu öğrendiği tarihten itibaren istediği zaman resen soruşturma başlatabilir. Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır.

Silah kaçakçılığı ve ticari suçu ile ilgili sorularınızı Topo Hukuk Bürosu ceza avukatına danışma formundan sorabilirsiniz.

Silah Kaçakçılığı ve Ticareti Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu ile ilgili bazı Yargıtay karar örnekleri şunlardır:

 1. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2008/9635 K. sayılı kararında, silah ticaretine ve silahları yaymaya yönelik kasıtları olmadığı gerekçesiyle yalnızca bir adet ruhsatsız ve niteliksiz silah bulunduran şahısların silah kaçakçılığı ve ticareti suçundan cezalandırılmasını yasaya aykırı bulmuştur.
 2. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2010/5437 K. sayılı kararında, ses ve gaz fişeğini gaz ayırıcı parçasını çıkarıp silah haline getirerek satma suçunu silah ticareti suçu olarak nitelemiştir.
 3. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2012/2656 K. sayılı kararında, bireysel silah satma suçunda görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğunu belirtmiştir.
Yayım tarihi: 15 Ara 2018