aile hukuku ve aile avukatı

Aile avukatı ve aile hukuku, Medeni Hukuk içerisinde yer alan ve nişanlılık, evlenme, boşanma, velayet, nafaka gibi aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile toplumun en temel yapı taşıdır. Türk toplumunda aileye atfedilen önem hukukta da yerini bulmuş ve aile ilişkileri kanunda emredici hükümlerle katı bir biçimde düzenlenmiştir. Örnek vermemiz gerekirse evlenme sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuş ve bu şartlara uygun olarak yapılmayan evlilikler batıl (hukuken geçersiz) sayılmıştır. Yine aynı şekilde boşanma için de sıkı şekil şartları öngörülmüş ve ancak mahkeme kararıyla gerçekleşebileceği düzenlenmiştir. Aile hukukuna ilişkin konularda dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu nedenle iyi bir aile avukatından destek almak faydalı olacaktır. 

Aile avukatı; aile hukuku özelinde uzmanlaşmış, aile hukukuna ilişkin konulara hakim ve mevzuatı iyi bilen avukattır. Aile hukuku avukatı aile hukukundan doğan uyuşmazlıkları en sağlıklı ve hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çalışır.

Aile Hukuku İçerisinde Neleri Barındırır?

Aile Hukuku, Medeni Kanun içerisinde evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere toplamda üç ana başlık altında düzenlenmiştir. Bu ana başlıklar da kendi içerisinde birtakım alt başlıklara ayrılırlar. Aile hukuku içerisinde yer alan konu başlıkları genel olarak şunlardır:

 • Nişanlanma
 • Evlenmenin hüküm ve koşulları
 • Boşanmanın şartları ve sonuçları
 • Eşler arasındaki mal rejimleri
 • Soybağının kurulması
 • Tanıma ve babalık hükmü
 • Evlat edinme
 • Velayet
 • Vesayet
 • Kayyımlık ve yasal danışmanlık
 • Nafaka ve nafaka türleri

Aile hukuku nişanlanmadan başlayıp evlilik birliğinin sona ermesine kadar çok geniş bir alanı kapsar. Boşanmanın sonuçlarından olan nafaka davaları ve müşterek çocuklar var ise bunların velayetlerinin kimde olacağı ve velayet hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin velayet davalarında da aile avukatına başvurulur.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar Nelerdir ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar Aile mahkemelerinde çözümlenmektedir. Aile mahkemeleri aile hukukundan kaynaklanan iş ve davalara bakmakla yükümlü, gerektiğinde hızlıca tedbir alarak ailenin ve çocuğun korunmasını sağlamakla görevli özel mahkemedir. Aile mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu davalardan bazıları ise şunlardır:

 • Evlenmenin butlanı ve iptali davası
 • Boşanma davası
 • Boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan davalar
 • Yaş küçüklüğü, gaiplik, kısıtlılık veya bekleme müddeti nedeniyle mahkemenin evlenmeye izin vermesi davası
 • Boşanan kadının eşinin soyadını kullanmasına izin davası
 • Boşanan kadının bekleme müddetinin kaldırılması davası
 • Boşanma davasıyla beraber ya da boşanma davasından sonra açılan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Nafaka davaları
 • Çocuğun velayeti davası
 • Soybağı davaları
 • Boşanmada mal paylaşım davası
 • Aile konutu şerhi davaları
 • Evlatlık edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası
 • Vesayet davası

Aile Hukuku Davalarıyla Kim İlgilenir?

Türk hukukunda taraflara avukat aracılığıyla temsil zorunluluğu getirilmemiştir. Taraflar aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları avukat desteği olmaksızın da çözümleyebilirler. Ancak her alanda olduğu gibi hukuk da özel uzmanlık gerektiren bir alandır ve özellikle aile hukukuna ilişkin meselelerde konuyu uzman bir aile avukatına danışmak ve hukuki süreci avukat danışmanlığında yürütmek daha hızlı ve etkili olacaktır. Zira tecrübeli bir aile avukatı bilgi ve birikimleri ile herhangi bir hak kaybının önlenmesi, gerektiğinde uzlaşma yoluyla sorunların kısa yoldan çözülmesi ve dava sürecinde müvekkilin lehine bir karar alınması için gerekli işlemleri yapacaktır.

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır aile hukuku alanında tecrübeli avukatlarıyla dava ve danışmanlık hizmetleri vermekte; müvekkillerine hukuki süreçte destek olmaktadır.

Aile Avukatının Önemi

Aile avukatları aile konularına ilişkin her türlü konuda mesleki bilgisi ışığında ve tecrübeleri doğrultusunda müvekkilini bilgilendirir. Bireylerin sahip olduğu hakları bilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Hukuki işlemlerin yapılması, dava açılması ve dava takibi yapılması gibi konularda mutlaka bir avukat eşliğinde sürecin yürütülmesi gerekmektedir. Bu sayede hukuki süreç sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmüş olur. Kişilerin hak kaybına uğramasının ya da birtakım zararlarla karşılaşmasının önüne geçilir.

Aile avukatı aile kavramının önemini bilen ve müvekkilinin yaşadığı sıkıntıları anlayabilen bir kişi olmalıdır. Hukuki bilgisi çok iyi düzeyde olan, tecrübeli ve aynı zamanda müvekkili ile iyi iletişim kurabilen bir avukat olmalıdır. Dava konusunu iyi temellendirmeli ve hukuki süreci titizlikle yürütmelidir. 

Nişanın Bozulması ve Aile Avukatı

Nişanlanma bir evlenme vaadidir. Türk Medeni Kanunu nişanlanmanın evlilik dışı bir nedenle sona ermesine birtakım hukuki sonuçlar bağlamıştır:

 1. Maddi tazminat davası açma hakkı: Taraflardan birinin haksız yere nişanı bozması durumunda diğer tarafın maddi tazminat davası açma hakkı doğar. Maddi tazminatın kapsamına evlenme maksadıyla yapılan harcamalar, katlanılan maddi fedakarlıklar ve yapılan nişan giderleri girer. Maddi tazminat davası açma hakkı yalnızca terk edilen tarafa verilmiş bir hak değildir. Eğer kişi karşı tarafın kusuru nedeniyle nişanı bozuyorsa yine maddi tazminat davası açabilir.
 2. Manevi tazminat davası açma hakkı: Nişanın bozulmasından dolayı kişilik hakları zarar gören taraf manevi tazminat davası açabilir. Manevi tazminat davası açabilmek için karşı tarafın az da olsa kusurunun bulunması gerekmektedir.
 3. Hediyelerin geri verilmesi: Taraflar birbirlerine nişanlılık sebebiyle vermiş oldukları “alışılmışın dışındaki hediyeler” nişanın bozulmasından sonra geri istenebilir. Hediyelerin geri istenmesi için karşı tarafın kusur aranmaz ve bu davayı sadece nişanlanan taraflar değil onların anne babaları ve anne babaları gibi davranıp hediye vermiş olan diğer kimseler de açabilir.

Peki nişanın bozulması ve aile avukatı arasındaki ilişki nasıldır? Aile avukatı hangi zararların maddi tazminat, hangi zararların manevi tazminat veya hediyelerin geri verilmesi kapsamında talep edilebileceğini belirler. Bunlardan hiçbirinin kapsamına girmeyen zararları ise sebepsiz zenginleşme yoluyla geri alır. Kusur gerekiyorsa kusurun ispatlanması hususunda önemli rol oynar. Nişanın bozulmasından kaynaklanan hediyelerin iadesi davası sürecini yürütür. Bunların dışında arabuluculuk faaliyeti gerçekleştirerek mahkemeye gerek kalmadan uyuşmazlığı kendisi de çözebilir. Aile hukuku avukatı ayrıca aile hukukuyla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verir. 

Mal Rejimi Sözleşmesi ve Aile Avukatı

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’yla evlilikteki yasal mal rejimi edinilmiş haklara katılma rejimi olarak belirlenmiştir. Yasal mal rejimleri, seçimlik mal rejimleri ve edinilmiş haklara katılma mal rejimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için konuyla ilgili mal rejimi sözleşmeleri makalemize göz atabilirsiniz.

Eşlerin evlenmeden önce veya evlilik sırasında yaptıkları, evlilik sürerken veya evlilik bittikten sonra mallarını nasıl yöneteceklerini kararlaştırdıkları sözleşmelere mal rejimi sözleşmesi denir. Mal rejimi sözleşmesi yapılması aşamasında aile avukatıyla çalışmak büyük önem arz etmektedir. Zira kişisel mallarla edinilmiş malların tasnifi ve edinilmiş mallardan kişisel mallara veya kişisel mallardan edinilmiş mallara aktarılan oranların nasıl hesaplanacağı uzmanlık gerektiren bir iştir.

Aile Konutu Şerhi ve Aile Avukatı

Eşlerin evlilik birliğini sürdürürken birlikte kullandıkları konuta aile konutu denir. Tapu kütüğünde koyulacak bir şerh ile söz konusu konut aile konutu haline gelmiş olur.

Türk Medeni Kanunu aile konutu kavramına birtakım hukuki sonuçlar bağlamıştır. Örneğin eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan aile konutunu kiraya veremez, satamaz veya diğer eşin bu konut üzerindeki haklarını sınırlayamaz. Aile konutu şerhi ve aile avukatıyla çalışmak yaşanabilecek büyük hak kayıplarını önlemek açısından önemlidir. Zira aile konutu şerhi, nasıl koyulacağı, aile konutu şerhinin sonuçları hakkında bilgilendirme ve bu eşlerden birinin bu şerhe aykırı hareket etmesi durumunda ne olacağı ancak bir aile avukatının bilebileceği bir iştir.

Boşanma Davalarında Aile Avukatının Rolü

Boşanma davalarında aile avukatı ile birlikte hareket etmenin önemi büyüktür. Zira mal tasfiyesinin nasıl olacağı, çocukların velayetinin kimde kalacağı, nafaka davası, aile konutunun durumu gibi konuların hepsinde tarafların tek başlarına anlaşmaya varmaları mümkün değildir. Aile avukatı anlaşmalı boşanma davalarında müvekkilinin haklarını en iyi şekilde koruyacak bir çözüm bulmaya çalışır ve çekişmeli boşanma davalarında ise yine müvekkilinin menfaatine sonuçların alınabilmesi için çalışır. Ülkemizdeki ve özellikle İstanbul’daki mahkemelerin iş yükünün büyüklüğü düşünüldüğünde boşanma davalarında aile avukatından yardım almak en mutlu olunacak sonucun en hızlı şekilde alınabilmesine yardım edecektir.

Aile Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından Resmi Gazete’de Avukatlık Ücret Tarifesi yayınlanmakta ve avukatlık ücreti belirlenirken esas alınması gereken asgari miktar belirlenmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi genel hükümler bölümünde 21. madde uyarınca “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.” Ayrıca her şehrin barosu da tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi yayınlar. Durum böyle olmakla birlikte aile avukatı yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve davanın ortalama süresi gibi faktörleri dikkate alarak kendisi bir avukatlık ücreti belirleyebilir yahut taraflar kendileri bir ücret hususunda anlaşabilirler.

Belirtmek gerekir ki bir avukatın en yüksek avukatlık ücretini talep etmesi onun her zaman en iyi aile avukatı olduğu anlamına gelmemektedir. Fakat talep edilen ücretin çok düşük olması da sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açınsan güven verici değildir.

Aile Avukatı İstanbul

İstanbul Barosu kayıtlı 40 binden fazla avukatıyla dünyanın en büyük barosu olma özelliğine sahiptir. İstanbul’un nüfusu ise son resmi sayımlara göre 15 milyonu geçmiştir ve basit bir hesapla İstanbul’da avukat başına yaklaşık 360 kişi düşmektedir. Bu dehşet sayı bize İstanbul’daki avukat pazarının ne kadar büyük olduğunu göstermekte; avukat bulmak kolaylaşmakta ancak alanında yetkin bir avukat bulmak zorlaşmaktadır.

İstanbul’da aile hukuku alanında çalışan birçok avukat mevcuttur ancak bunların bir kısmının asıl uzmanlığı aile hukuku değil ceza hukuku, ticaret hukuku gibi farklı alanlardır. İyi bir aile avukatı olabilmek için öncelikle aile hukukundan kaynaklanan davalarda tecrübe kazanmış olmak gerekmektedir. Ayrıca tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulması, mal rejimi sözleşmeleri, nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar, boşanma davası, nafaka davası gibi daha teknik ve tecrübe gerektiren konulara hakim olmak gerekmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman aile hukuku avukatları ile aile hukuku davalarında profesyonel hizmet vermektedir. Aile hukuku ile ilgili tüm sorularınızı danışma formu üzerinden bize iletebilirsiniz.

Yayım tarihi: 12 Ara 2018