Boşanma Davasında Aldatma Delilleri Nelerdir

Boşanma Davasında Aldatma Delilleri, TMK’da tanımlanmış özel boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Bir kimse eşine karşı aldatmaya dayalı boşanma davası açmak istiyorsa aldatmaya dair elindeki bütün yasal delilleri mahkemeye sunmalıdır. Zira mahkeme bu delilleri inceleyerek eşlerin boşanmasına karar verebilecektir. 

Boşanmada Aldatma Delilleri yasal yollardan elde edilmeli ve mahkemeye sunulmalıdır. Aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır. Aldatma nasıl ispatlanır sorusu da çoğunlukla hukuka aykırı yollardan delil elde etmiş kimselerin bu delilleri mahkemeye ispat açısından sunamamaları sonucunda sorulur. Aldatmaya yönelik yasal deliller ise somut olaya göre değişiklik gösterecek olup sınırlı sayıda değildir. Örnekleme yoluyla açıklamak gerekirse:

  • Aldatan eşin kadın olması ve eşler arasında bir cinsel birliktelik gerçekleşmemesine rağmen kadının hamile kalması,
  • Aldatan eşin cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanması,
  • Eşlerin müşterek odasında aldatan eşin aldattığı kişi ile birlikte fotoğrafının veya mektuplarının bulunması, aldatan eşin hatıra defteri
  • Aldatan eşin aldattığı kişi ile birlikte gitmiş olduğu otele ait fatura, uçak biletleri, bunlara dair kredi kartı ekstreleri vb. 

Boşanma davasında aldatma delilleri toplanabilmesi açısından Yargıtay normal şartlarda hukuka aykırı delil sayılabilecek birtakım delilleri hukuka uygun kabul etmiştir. Bu anlamda yukarıda belirtmiş olduğumuz eşlerin birlikte yaşadığı ortak konutta bulunan hatıra defteri, günlük, fotoğraflar veya mektuplar yasal aldatma delillerindendir. Bunun gerekçesi ise hiç kimsenin evinde bulduğu bir delili hukuka aykırı elde etmiş sayılamayacağıdır. 

Yasal olmayan yöntemlerle toplanmış deliller nelerdir?

Aldatma nasıl ispatlanır cevaplandırdıktan sonra aldatmada delil olarak kullanılamayacak olan belgelerin neler olduğundan da bahsetmek yararlı olacaktır. Aldatıldığını düşünen kimseler aldatan eşin telefonuna casus program yüklemek, ses kaydı almak, aldatan eşi takip ederek gizlice fotoğraflarını çekmek gibi yöntemlere başvurarak aldatmayı ispatlamaya çalışabilmektedir. Fakat ne yazık ki bu yöntemler haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arası konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi birtakım suçları oluşturmaktadır. Hukuka aykırı delil sayılan bu yöntemlerin boşanma davasına delil olarak sunulması veya kusurluluğun ispatında kullanılması mümkün değildir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Yargıtay kişinin evinin özel hayatın kendisi olduğu, evinde bulduğu delillerin hukuki olduğu görüşündedir. Fakat bu husus evin içerisine gizli kamera koyarak uzun süre eşini izlemeyi mümkün kılmayacaktır.

Whatsapp konuşmaları delil olarak sayılır mı?

Bir kimsenin başka bir kimseyle Whatsapp görüşmelerinin eş tarafından okunması, kayda alınması hukuken haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır. Haberleşme içeriğinin öğrenilmesinden ibaret olan bu davranışın aldatmaya dayalı boşanma davasında yasal sayılması mümkün değildir. 

Konuyla ilgili verilebilecek örnek bir karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunun E:2010/5-187, K:2011-131, 21.06.2011 tarihli kararıdır. Karar telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, delil olarak kullanılabilmesine dairdir. Kararda kişinin bir başkasının özel hayatına müdahale etmiş sayılamayacağı belirtilmiştir. Zira kişinin kayıt altına almaktaki amacının kendisine karşı işlendiğini düşündüğü bir suçu kanıtlamak olduğu öne sürülmüştür. Bu durumda kişi kendisine karşı işlenmekte olan bir suçu daha sonra ispatlama olanağı bulunmayan hallerde konuşmaları kayda alabilecektir. Fakat boşanma davasında delil olarak telefon kayıtları/Whatsapp mesajlarının kullanılması eşe karşı işlenen bir suç olmaması sebebiyle mümkün olamayacaktır.

Aldatma süreci ile ilgili ailem şahit olabilir mi?

Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında mahkemeye sunulabilecek bir diğer yasal delil de şahitlerdir. Aldatma nasıl ispatlanır sorusunu cevaplamak için HMK 248-249-250. maddelerinde belirtilen çekinme hakkı sahipleri dışında herkes şahitlik yapmakla görevlidir. Kanunda belirtilen bu istisnai hallerde kişi şahitlik yapmaktan çekinme hakkına sahip olduğu gibi buna zorunlu değildir.

Boşanma davasında şahitlerin diğer delillere oranla daha etkili olması muhtemeldir. Zira boşanmaya sebep olan olaylar gerçekleşirken özellikle anne, baba, yakın arkadaşlar ve diğer akrabalar bunu gözlemleme imkanına sahiptir. Dolayısıyla aldatma süreci ile ilgili olarak ailenin şahitlik yapması mümkündür ve oldukça önemlidir. Aldatmayı ispatlamak ve boşanma kararı verilmesini sağlamak için kişi ailesini şahit listesine ekleyebilecektir.

Topo Hukuk Bürosu boşanma ve aile hukukunu ilgilendiren konular üzerine uzun yıllardır yasal destek sunmaktadır. Boşanma avukatını ilgilendiren işlemleriniz için danışma formunu doldurarak veya e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yayım tarihi: 20 Ağu 2019