Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması
Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu bilişimin en temel suçlarından birisidir. Başkasına ait kredi kartının yetkisiz kullanılması veya sahte kart üretimi, satılması, devredilmesi, satın alınması, kabul edilmesi fiilleri bu suç kapsamındadır. Bununla birlikte sahte kartı kullanarak yarar sağlamak da banka veya kredi kartının kötüye kullanımı olacaktır. TCK 245’te düzenlenen bu suçun hukuki konusunu banka veya kredi kartları oluşturmaktadır. 245. maddede düzenlenen suç her üç fıkraya göre de yalnız kasten işlenebilir. Suçun faili herkes olabilecekken mağdurun herhangi bir banka ya da kredi kartı hamili olması aranır. Bununla birlikte suçun oluşması için elde edilen veya bulundurulan kartın fiziksel olarak kullanılması şarttır. Elbette internet alışverişi gibi sanal ortam üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde fiziksel kullanım şartı yerine kart bilgilerinin kullanılması da yeterlidir. Buna göre failin bir banka kartını çalmak ya da bulmak suretiyle ele geçirerek kredi kartından para çekmek, banka kartı numarası kopyalamak vb. eylemleri bu suçu oluşturacaktır. Kişinin sahte kredi kartı satın alması, sahte kredi kartı bilgilerini kullanarak kendisine alışveriş yapması gibi hallerde de bu suç oluşmuş sayılacaktır. 

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Unsurları Nelerdir?

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun unsurlarını üç başlık altında incelemek mümkündür:

  1. Başkasına ait bir banka veya kredi kartını kötüye kullanma: Suçun bu halinde kullanılan kartın gerçek olması gerekir. Gerçek ve başkasına ait olan banka veya kredi kartı failin eline herhangi bir şekilde geçmiş olabilir. Bu noktada Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun oluşması için kartın kullanılması ve bu kullanım yoluyla failin kendisine bir yarar sağlaması gerekir. 
  2. Başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirmek suretiyle sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma, kabul etme: Birinci unsurdan farklı olarak bu seçimlik hareketlerin suç kapsamında sayılması için kartın sahte olması gerekmektedir. Özellikle belirtmek gerekir ki sahte kredi kartı üretmek kartın yeni meydana getirilmesi ile birlikte kopyalanmasını da kapsayan bir fiildir. Kartın sahte olması dolayısıyla burada mağdurun kim olduğu belirlenmelidir. Öğretide bazı yazarlar üretilen kartın bağlı olduğu banka veya finans kuruluşu ile birlikte kart üretilirken hesabı ile ilişkilendirilen kimseyi de bu suçun mağduru saymaktadır. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu Yargıtay kararlarındaysa suçun oluşmasında kartın kullanımının aranmaması dolayısıyla hesap sahibinin mağdur olamayacağı belirlenmiştir.
  3. Sahte olarak üretilen, üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlama: Üçüncü fıkrada düzenlenen bu suçun işlenmesi iki şekilde mümkündür. Birincisi sahte olarak üretilen kredi veya banka kartının kullanılması, ikincisi ise gerçek bir kredi kartının üzerinde değişiklik yapılarak kullanılmasıdır. Kartın üzerinde değişiklik; isim veya çip eklemek, resim değiştirmek vb. şekilde Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu gerçekleştirilebilir. 

Suçun oluşması için kartın kullanımı ile fail kendisine veya bir başkasına yarar sağlamalıdır. Kartın kullanılması ve fakat yarar sağlama unsurunun tamamlanamaması halinde suç teşebbüs aşamasında kalmış sayılacaktır. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekler üzerinden devam edersek;

  • Başkasına ait kredi kartından para çekmek birinci unsur kapsamına,
  • Oluşturulan sahte kredi kartını satın almak ikinci unsur kapsamına,
  • Sahte kredi kartı bilgileri kullanılarak alışveriş yapmak suretiyle kişinin kendisine yarar sağlaması ise üçüncü unsur kapsamına girecektir.  

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşması

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Bu suçun soruşturulması savcılık tarafından resen gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu suç için şikayet süresi bulunmamaktadır, dava zamanaşımı süresi gözetilerek her zaman soruşturulabilir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu dava zamanaşımı süresi TCK 245/1 ve 2.fıkralarına göre  8 yıl, 3.fıkraya göre 15 yıldır. 

Uzlaşma kurumu suç şüphelisi ile mağduru arasında anlaşmaya vardırılarak ceza yargılamasının sona ermesini ifade etmektedir. Kanunlarda düzenlenen her suç uzlaştırma kapsamında değildir. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu açısından da uzlaşma mümkün olmayacaktır.

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Yetkili veya Görevli Mahkeme

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçunda yetkili mahkeme genel yetkili mahkeme olan suçun işlendiği yer mahkemesidir. Fakat bu suç bilişim sistemleri kullanılarak işlendiği için yetkili mahkeme bilişim sisteminin bulunduğu yer mahkemesi olacaktır. Bununla birlikte görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. 

İnternet Sitesinden Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanarak Alışveriş Yapma

Başkasına ait kredi kartı kullanılarak internet sitelerinden alışveriş yapmak tıpkı kredi kartından para çekmek gibi kredi kartı dolandırıcılığı TCK 245/1 çerçevesinde cezalandırılacaktır. Bir kimse kendisine ait kredi kartının kullanıldığını, bu kart ile internet üzerinden alışveriş yapıldığını fark ettiği anda bankasına başvurmalıdır. Harcama itirazında bulunarak kartın iptal edilmesini talep etmelidir. Bu alışverişi fail ele geçirdiği kredi kartıyla yapabileceği gibi banka kartı numarası kopyalama yoluyla da gerçekleştirebilecektir. 

İnternet sitesinden başkasına ait kredi kartı kullanarak alışveriş yapan kimsenin ispatlanması nasıl gerçekleştirilecektir? Fail ilgili siteden belirlenebilecek alışverişin yapıldığı IP adresi ve bunun kime ait olduğunun belirlenmesi yolu ile tespit edilebilecektir. Bununla beraber ispatta tanık beyanları, 3D Security kullanılan işlemler için şifrenin iletildiği telefon numarası sahibinin tespiti gibi yöntemlere başvurulması da mümkündür. 

Topo Hukuk Bürosu bilişim hukukunu ilgilendiren konular üzerine uzun yıllardır yasal destek sunmaktadır. Bilişim hukukunu ilgilendiren işlemleriniz için danışma formunu doldurarak veya e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yayım tarihi: 5 Eyl 2019