İnternette Unutulma Hakkı Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir?

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. İnternette Unutulma Hakkı Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir?
nternette Unutulma Hakkı Hakkında

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma hakkı insanların internetten isimlerini silmek istemelerinin sonucudur. Bilindiği üzere internet sınırsız hafızasında silinmeyen milyonlarca içerik barındırmaktadır. Bu içerikler olumsuz nitelik taşıyan bilgiler barındırıyorsa, kişi arama motoruna adı yazdığında görmek istemediği sayfalarla karşılaşıyorsa rahatsız edici olabilir. Özellikte geçmişte yaşanan olumsuzlukların haber sayfalarında yayınlanması kişinin itibarını negatif yönde etkileyerek içeriğin kaldırılmasını gerektirebilir. Kişi bu içeriklerin kaldırılmasını, internetten adının silinmesini ve arama motorlarında kendisine ilişkin bir bilginin bulunmamasını talep edebilir.

Unutulma hakkı literatüre Google İspanya kararı ile birlikte girmiştir. Mevcut borçları sebebiyle gayrimenkulleri haczedilen bir İspanyol, açık arttırma ilanlarının haber sitesinde yayınlanması sebebiyle ABAD’a başvurmuştur. Arama motoruna adı yazıldığında 20 yıllık bu içerik ile karşılaşılması sebebiyle unutulma hakkını ileri süren İspanyol avukat içeriğin kaldırılmasını talep etmiştir. ABAD ilgili gazete haberinin doğruyu yansıtmasına rağmen güncel olmaması dolayısıyla bilginin yayılmasının hukuka aykırı olabileceğini kabul etmiştir. ABAD’ın bu kararı üzerine Google unutulma hakkı uyarınca bir form açarak ilgili başvuruları almıştır.

İnternette Unutulma Hakkı

İnternette unutulma hakkı internet kullanımının yaygınlaşması ve özellikle internet haberciliğinin gelişmesi neticesinde bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Kişiler günlük hayatlarında tanıştıkları insanları sosyal medya vb. platformlardan araştırmakta, bunlar hakkında çıkan haberleri incelemektedir. Google arama motoruna bir isim yazıldığında çıkan her içerik kişi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır. Geçmişte kalan olumsuzlukların kamuoyunu bilgilendirme amacıyla haber sitelerinde yayınlanması, bloglarda veya forum sitelerinde yorumlar yapılması kişinin itibarını olumsuz etkilemektedir.

İnternette unutulma hakkı kişilerin şeref ve itibarlarının korunması bağlamında arama motorunda çıkan kendilerine ilişkin bilgilerin silinmesini talep hakkıdır. Bu bilgiler yazı, resim, ses ve diğer belgeler olarak karşımıza çıkabilir.

İnternette unutulma hakkı yukarıda açıkladığımız ABAD kararı ile ülkemizde de uygulama alanı bulabilecektir. Zira kararın uygulama alanı AB vatandaşları ile sınırlı değildir. Her ne kadar doğrudan bu karara dayanarak Google’dan unutulma hakkının uygulanmasını talep etmek mümkün olmasa da bu karar emsal nitelik taşımaktadır. Bununla birlikte Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar doğrultusunda artık ülkemizde de unutulma hakkı tanınmaktadır.

Olumsuz İçerikler Bakımından Unutulma Hakkı

Olumsuz içerikler bakımından unutulma hakkının tanınıp tanınmayacağı konusunda Türk hukukunda unutulma hakkının dayandığı hükümlere bakmak faydalı olacaktır. Bu anlamda ilk olarak Medeni Kanun ile Anayasa dikkate alınmaktadır. Kişilerin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığını düzenleyen Anayasa 17.maddesi ile Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20.maddesi unutulma hakkına dayanak oluşturmaktadır. Özel hayatın gizliliği hususu ayrıca TCK ve 5651 sayılı internet yayınlarına ilişkin düzenlemeler getiren Kanun kapsamında da düzenlenmiştir.

İnternet haberciliği çerçevesinde yayınlanan haberlerin güncellik niteliğini yitiren içerikler barındırması da unutulma hakkının gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Güncellik kriteri yayınlanan haberler bağlamında Yargıtay ve diğer mahkemelerce belirlenen bir kriterdir. Güncel olmayan içeriklerin kaldırılması hukuken mümkün kabul edilmelidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde düzenlenen ilkeler de unutulma hakkının ülkemizde uygulanması için dayanak oluşturmaktadır. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup internet yayınlarına konu oluşturmaktadır. Bu yayınların ilgili kanun çerçevesinde ve unutulma hakkı kapsamında kaldırılması için başvuruda bulunmak söz konusu olabilecektir.

Hukukumuzda yer alan bu hükümler ve uygulamalar uyarınca üstün bir kamu yararı bulunmadıkça geçmişte yaşanan olumsuz olaylar internetten silinebilecektir. Bu hususta kişilerin başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesi ve yayılmasını önleme talebi de unutulma hakkı kapsamında kabul görecektir.

Unutulma Hakkı Sadece Sosyal Medya İçin mi?

İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağında sosyal medya 7’den 70’e herkes tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu husus hayatımızı her ne kadar iletişimin kolaylaşması, bilgi aktarımının artması gibi pozitif etkilese de yaygın kullanım bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Kişiler hakkında yapılan yorumlar, yayınlanan bir haberin sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce paylaşım alması gibi durumlarda unutulma hakkına duyulan ihtiyaç gündeme gelmektedir. Elbette sosyal medya için söz konusu olan bu hak aslında bütün interneti kapsamaktadır. Herhangi bir blog sayfasından, forum sitesinden, yayınlanan haberlerden ve diğer web sitelerinden Google unutulma hakkı kapsamında içerik sildirmek mümkündür. İnternetten unutulma hakkı kapsamında içerik sildirebilmek için belirli şartların sağlanması yeterlidir:

  • Yayınlanan içerik üzerinden belirli bir süre geçmesi,
  • Kaldırılması istenen içeriğin haber değeri taşıması halinde güncel olmaması ve kamu yararı niteliğini yitirmesi,
  • Hangi sitede yayınlandığı fark etmeksizin içeriğin kaldırılmasından daha üstün bir kamu yararının bulunmaması,
  • İçeriğin olumsuz nitelik taşıyarak kişilik haklarını zedeleyici olması,
  • İçeriğin kaldırılmasının düşünce ve kanaat özgürlüğü, basın hürriyeti ve Anayasada öngörülmüş diğer ilkelere aykırılık teşkil etmemesi,
  • İçeriğin kaldırılması Anayasada kabul edilen ilkelere aykırı olması halinde ise unutulma hakkına ilişkin yararın üstün kabul edilmesi.

Topo Hukuk Bürosu bilişim hukuku alanında hizmet vermekte olup unutulma hakkı kapsamında içerik kaldırma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Uzman bilişim avukatı Av. Serdarhan Topo arama motoru ve internetten olumsuz bilgilerin silinmesi, online itibarın korunması ve yönetimi hususunda müvekkillerine hizmet vermektedir. Siz de Google unutulma hakkından yararlanmak ve olumsuz içeriklerinizi kaldırmak için iletişim sayfasından büromuza ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Yayım tarihi: 14 Nis 2020