nafaka davasi

Nafaka, boşanma sebebiyle mali anlamda sıkıntıya düşecek veya ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan eşe verilmek üzere hakim tarafından takdir edilen paradır. Nafaka, bakım nafakası yahut yardım nafakası olarak iki türlüdür. İştirak, yoksulluk ve tedbir nafakaları bakım nafakası kapsamındadır. 

Nafaka hakkında temel bilgileri verdikten sonra nafaka davası nasıl açılır, boşanmada nafaka şartları nelerdir inceleyelim. 

Boşanmada Nafakanın Şartları Nelerdir?

Boşanmada nafaka şartlarının gerçekleşmesi halinde boşanma sebebiyle maddi zorluğa düşecek taraf diğer eşten nafaka talep edebilir. Bu nafaka şartları ise temel olarak iki tanedir. Buna göre boşanmada nafakaya hükmedilebilmesi için talepte bulunan eş boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olmalı ve nafaka talebinde bulunan eşin boşanmada ağır bir kusuru bulunmamalıdır. Dikkat etmek gerekir ki nafaka talebinde bulunulan eşin kusurlu olup olmaması önem teşkil etmemektedir. 

Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilen bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında nafaka, anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenmelidir. Nafaka miktarı da bu suretle taraflarca serbestçe belirlenecektir. Çekişmeli boşanma davasında ise şartları sağlayan taraf nafaka talebinde bulunmalıdır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi nafaka davası şartları talepte bulunanın yoksulluğa düşecek olması ve boşanmada ağır kusurlu olmamasıdır. Öte yandan Kanunda boşanma davasında nafaka talebinde bulunulabilmesi için evliliğin ne kadar sürmesi gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Boşanmada Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Nafaka, bir eşin diğerine veya çocuğuna ödemekle yükümlendirildiği bir miktar paradır. Boşanmada nafaka neye göre belirlenir dediğimizde eşlerin ekonomik ve sosyal durumları, hayatlarını idame ettirebilmek amacıyla belirlenen ihtiyaçlar, günün ekonomik koşulları ile paranın alım gücü göz önüne alınması gereken hususlardandır. 

Tedbir nafakası yalnızca boşanma davası sürecinde verilip, TMK gereğince tarafların barınma, geçim, malların yönetimi ve çocuğun bakım ve eğitim giderleri için tayin edilir. Hakim tüm bunlar için gerekli olan miktarı belirleyerek tedbir olarak tayin eder. 

İştirak nafakası ise çocuğun yetiştirilmesi sürecinde velayetin kendisine verilmediği eş tarafından ödenecektir. Çocuğun barınma, bakım, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçları iştirak nafakası takdir edilirken göz önüne alınacaktır. 

Anlaşmalı boşanmalarda tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde belirlemiş oldukları nafaka miktarına taraflarca uyulacaktır.

Boşanmada Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır?

Nafaka, ödenmemesi halinde icra yolu ile tahsil edilebilmektedir. Bu durum da akıllarda boşanmada ne kadar nafaka ödenir, boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır gibi soruları oluşturmaktadır. Boşanma davasında nafaka ve tazminat oranı, maaşın 4’te 1’idir. Maaşta birden fazla haciz bulunması halinde öncelik sıralamasına konulacaktır. Nafaka alacakları bu sıralamada öncelikli alacaklardandır.  

Nafaka ödenmesi noktasında unutulmamalıdır ki, ödenmediği takdirde hapis yaptırımı ile karşı karşıya kalınabilir.

Geriye Dönük Nafaka Davası Açılabilir Mi?

Geçmişe dönük nafaka davası açılabilir mi sorusunu geçmişe dönük tedbir nafakası ile diğer ödenmemiş nafakalar olmak üzere iki şekilde açıklıyoruz. 

İlk olarak geçmişe dönük tedbir nafakası talebini açıklamak gerekirse bilindiği üzere tedbir nafakası boşanma davası sürecinde takdir edilen, davanın sonuçlanmasıyla sona erecek olan nafakadır. Uzun süren boşanma davalarında maddi anlamda zorluğa düşen tarafa nafaka tayin edilmemiş ise mahkemeden davanın açıldığı tarihten itibaren ödenmek üzere geri dönük tedbir nafakasının ödenmesi talebinde bulunulabilir. Bununla beraber ödenmemiş olan nafakaların geçmişe dönük olarak ödenmesi amacıyla yapılacak talep icra yoluyla yapılacaktır. Buna göre ödenmemiş nafakaların tahsilatı için nafakanın türüne göre ilamlı ya da ilamsız icra takibi başlatılmalıdır.

Nafaka Davası Ne Kadar Sürer ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nafaka davası ne kadar sürer sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün değildir. Nafaka davasında süre, davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak davanın ortalama olarak 6-7 ay süreceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Nafaka davası için gerekli belgeler dava dilekçesi ve boşanma sebebini açıklayan her türlü delili kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünün de mahkemeye sunulması gerektiği unutulmamalıdır. 

Nafaka Davası Açma Ücreti

Nafaka davası açma ücreti vekalet ücretini ve mahkeme masraflarını kapsamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’ne göre dava açılırken mahkeme veznesine ödenmesi gereken birtakım masraflar bulunmaktadır. Bunlar tebligat ve posta ücretleri, keşif, bilirkişi ve tanık ücretleri vb. giderleri kapsamaktadır. 

Nafaka davası açma ücreti mahkeme masraflarının yanında avukat vekalet ücretini de kapsar. Avukat vasıtasıyla dava açıldığında avukata ödenecek vekalet ücreti avukatın bulunduğu il, avukatın tecrübesi vb. etkenler ile değişmektedir. Her avukatın vekalet ücreti farklı olabilmektedir. İstanbul Barosu tarafından yayınlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukat-Vekil En Az Ücret Tarifesine göre 2020 yılı nafaka davası avukat ücreti için belirlenen tutar 6200,00 TL’dir.

Nafaka Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Nafaka dava dilekçesi Aile Mahkemesine sunulmak üzere hazırlanmalıdır. Davalı nafaka yükümlüsü iken davacı boşanma dolayısıyla yoksulluğa düşen veya müşterek çocukların velayetinin kendisine bırakıldığı eş olacaktır. 

Nafaka dava dilekçesi hazırlanırken dilekçeye ek olarak sunulacak belgelerin toparlanması gerekmektedir. Örneğin iştirak veya eğitim nafakası talep edilirken çocukların eğitiminin devam ettiğini gösterir belge, masraflara dair ödemelere ilişkin dekontlar, kurs kayıtları vb. belgeler sunulmalıdır. Davalının bilinen meslek ve aylık ücreti, bilinmiyorsa resmi kurumlardan öğrenilmesine ilişkin talep dilekçede yer almalıdır. 

Nafaka boşanmış olan eşler arasında alınacak/ödenecek bir parayı ifade etmektedir. Oldukça hassas olan bu konunun bir uzman aile avukatı yardımıyla talep edilmesi davacının yararına olacaktır.  

Nafaka Dava Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No, Adres

DAVALI

KONU : Müşterek çocuklar hakkında nafakaya karar verilmesi talebidir. 

AÇIKLAMALAR :

Davalı … ile … Aile Mahkemesinin 2019/… Esas sayılı kararı ile 2019 yılı Aralık ayında boşanmış bulunmaktayız. 

Ekte sunmuş olduğum mahkeme kararında görüleceği üzere davalı … ile ortak çocuklarımızın velayeti tarafıma bırakılmıştır. Boşanma sürecinde devam etmekte olduğum işimin güvencesiyle davada nafaka talebinde bulunmadım. Bu sebeple çocuklarım ve benim için nafaka bağlanmadı. Ancak 2020 Mart ayında işimden ayrılmak zorunda kaldım. 

Kira, fatura gibi hayati giderler ile çocukların eğitim ve bakım giderleri için boşanmış olduğum davalıdan yardım talebinde bulundum. Kendisi yaptığımız telefon görüşmesinde hiçbir şart alınta yardım etmeyeceğini belirterek görüşmeyi sonlandırmıştır. 

Davalı emekli olup aylık … TL maaş almaktadır. Bunun yanında her ay gayrimenkullerinden edindiği kira gelirleri bulunmaktadır. 

Tarafımın düşmüş olduğu bu zor durumda davalı ile ortak çocuklarımızın okul, kurs, servis vb. eğitim masrafları için nafaka talep etme gereği doğmuştur. 

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, keşif, tapu kayıtları, sgk kayıtları ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda açıklamış olduğum sebeplerle davalıdan müşterek çocukların eğitim ve bakım giderleri için aylık … TL değerinde iştirak nafakası alınmasına karar verilmesini talep ederim. ../../..

AD SOYAD

İMZA

Nafaka Davası Dilekçesini Avukat İle Yazmanın Önemi

Nafaka davası dilekçesi avukat ile mi yazılmalıdır ? Nafaka davası dilekçesi nafaka talep eden kimselerin dava açması için gerekli olan belgedir. Dilekçenin aile ve boşanma alanında uzman bir avukat ile yazılmasında fayda bulunmaktadır. Dilekçede talebin tam anlamıyla doğru açıklanması nafaka alınabilmesi için gereklidir. Boşanma ve nafaka davaları aile açısından zorlu ve oldukça önemli bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bu sürecin doğru adımlarla ve hızlı atlatılabilmesi için nafaka davası dilekçesi uzman bir avukatla yazılmalı, konu ile ilgili bilgiler uzmanından alınmalıdır.

Çocuk Babaya Nafaka Davası Açabilir mi?

TMK hükümleri gereğince çocuk babaya nafaka davası açabilir. Zira Kanun çocuğun bakımı, eğitimi, korunması için gerekli olan giderlerin anne ve baba tarafından birlikte karşılanmasını öngörmüştür. Anne babaya yüklenen bu yükümlülük çocuğun ergin olmasına kadar devam etmektedir. Fakat ergin olan çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa yükümlülük de eğitim sona erene kadar devam edecektir. Bu sebeple TMK 329/3’te de öngörüldüğü üzere çocuk anne veya babasından fiilen kendisine bakmayan tarafa karşı nafaka davası açma hakkına sahiptir. 

Çocuğun Babaya Nafaka Davası Açması Hangi Durumlarda Geçerlidir?

Çocuğun babaya nafaka davası açması iştirak ve eğitim nafakası olarak karşımıza çıkar. İştirak nafakası ergin olmayan çocuğun ergin oluncaya dek alabileceği bakım, eğitim vb. ihtiyaçları için takdir edilen nafakadır. İştirak nafakası çocuk 18 yaşını doldurduğunda kendiliğinden sona erecektir. Ancak eğer çocuğun eğitimi 18 yaşından sonra devam ediyor ise eğitim nafakası ile çocuk nafaka almaya devam eder. Çocuk eğer kendi geçimini sağlayamayacak durumda ve eğitimine de devam ediyorsa eğitimi bitene kadar nafaka talep edebilir.

Nafakada artırım talebiniz varsa, hangi şartlarda artırım yapılabildiğini öğrenmek için; nafaka artırım davası makalemizi okuyunuz.

Boşanmadan Nafaka Alınabilir mi?

Boşanmadan nafaka alınabilmesi TMK 195 hükmüyle mümkün kılınmıştır. Kanun eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde eşlerin ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini talep edebileceğini belirtmiştir. Boşanmadan alınan nafaka türüne tedbir nafakası denilmektedir. 

Hakim m.197 gereğince birlikte yaşama ara verilmesi halinde eşlerden birinin diğerine yapacağı parasal katkıya ilişkin önlem alacaktır. Bu hüküm uyarınca eşlerin boşanmadan nafaka alabilmesi için birlikte yaşama ara verilmesinin haklı sebebe dayanması gerekmektedir. Birlikte yaşama ara verilmesini gerektirecek haklı sebebe eşlerden birinin diğerine şiddet uygulaması,  aldatma, terk veya kötü alışkanlık, madde bağımlılığı örnek gösterilebilir. 

Okuyan Erkek Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Nafaka Ödenebilir?

Okuyan erkek çocuğa ödenecek nafaka türü iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası çocuğun 18 yaşını doldurup reşit olacağı ana kadar ödenmesine hükmedilen nafaka türüdür. Ancak 18 yaşını doldurmuş erkek çocuk okumaya yani eğitim hayatına devam ediyorsa nafaka ödemelerinin devam etmesi gereklidir. Eğitim nafakası olarak tanımlanan bu nafaka çocuğun eğitimini bitireceği tarihe kadar ödenmeye devam olunur. 

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası müşterek çocuğun eğitim, bakım vb. giderlerine ortak olması gerekliliği dolayısıyla velayetin kendisine verilmeyen eş tarafından ödenmesine karar verilen nafaka türüdür. İştirak nafakasına Türk Medeni Kanunu m.182/2’de öngörülen “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.” hükmüne istinaden karar verilmektedir. 

Hakimin kendiliğinden takdir etmesi gereken iştirak nafakası velayeti kendisine verilen eş, çocuğa kayyım atanması halinde kayyım veya vasi tarafından da talep edilebilir. Bunlarla beraber ayırt etme gücüne sahip çocuğun giderlerine katılması amacıyla velayeti kendisine verilmeyen tarafa iştirak nafakası davası açması mümkündür. 

Nafaka Almanın Şartları Nelerdir?

Boşanmada nafaka almanın şartları iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası bakımından ayrıca incelenmelidir. Aşağıda nafaka türüne göre özel şartlar belirtilmiş olmakla birlikte her nafaka açısınan hakimin yükümlü tarafın mali gücü oranında nafaka miktarına hükmedeceğini hatırlatmak gerekir. 

İştirak nafakası talep edilecekse nafaka almanın şartları:

  1. Eşlerin ergin olmayan veya ergin olmakla birlikte eğitimine devam eden müşterek bir çocuğunun bulunması 
  2. Müşterek çocuğun velayetinin nafaka talebinde bulunacak eşe verilmiş olması gerekmektedir. 

Yoksulluk nafakası bakımından ise nafaka şartları:

  1. Nafaka talep eden eşin boşanma dolayısıyla yoksulluğa düşecek olması
  2. Boşanmaya sebep olan olaylar üzerinde diğer eşten daha kusurlu olmamasıdır. Nafaka yükümlüsünde ise kusur şartı aranmamaktadır. 

Nafaka Davasında Yetkili Mahkeme

Nafaka davalarında özel mahkemeler görevlidir. Görevli mahkeme taraflardan birinin bulunduğu yer Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkeme olarak karşımıza çıkar.  

Boşanma davasından sonra açılan nafaka davasında yetkili mahkeme taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak daha önceden hükmedilmiş nafakanın uyarlanması talebiyle açılan nafaka davalarında yetkili mahkeme ilk kararı veren mahkemedir.

Nafaka Davası Zamanaşımı 

Nafaka davası zamanaşımı var mıdır, yetkili mahkeme neresidir sorularınızı cevaplıyoruz. Nafaka davası zamanaşımı TMK madde 178’de belirtilmiştir. İlgili maddeye göre evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesinden itibaren bir yıl sonra, boşanmadan doğan dava hakları zamanaşımına uğrayacaktır. Nafaka talebinde bulunacak kimse nafaka davası zamanaşımı geçmeden nafaka davasında yetkili Aile Mahkemesine başvurmalıdır.

Nafaka davası açmak isteyen müvekkillerimiz aile hukuku alanında uzman boşanma avukatımız ile görüşmek için iletişim sayfasından Topo Hukuk Bürosu’na müracaat edip randevu alabilirsiniz.

Yayım tarihi: 26 Eyl 2018