nafaka turleri cesitleri

Nafaka türleri ve nakafa çeşitleri hakkında hazırladığımız bu makalemizde iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, eğitim nafakası, katılım nafakası, bakım nafakası, yardım nafakası konularını ayrı ayrı açıkladık. Çocuğa ne kadar nafaka bağlanır, iştirak nafaka miktarı nedir, tedbir nafakası icra takibi, yoksulluk nafakası ne kadar sorularınızı yanıtladık. Nafaka türleri ve nafaka çeşitleri konumuza başlamadan önce nafaka nedir sorusunu cevaplıyoruz. İşte nafaka türleri ve nafaka çeşitleri hakkında merak ettikleriniz:

İştirak Nafakası (Katılım) Nedir?

İştirak nafakası (katılım) nafaka türleri ve çeşitlerinden bir tanesidir. İştirak nafakası, boşanmanın çocuklar üzerindeki sonuçlarından bir tanesini düzenler. Katılım nafakası boşanma sonucunda çocukların bakım ve eğitim giderlerini kapsamaktadır. TMK 182. madde gereğince velayetin kendisine verilmediği eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine kendi gücü oranınca katılmak zorundadır. İştirak yani katılım nafakası çocuğun yiyecek, giyecek, barınma, sağlık gibi temel giderleriyle beraber eğitim öğretim, harçlık, ulaşım vb giderleri kapsamaktadır. Hakim iştirak nafakasına hükmederken çocuğun menfaatini, velayetin kendisine verilmediği eşin maddi gücünü göz önüne alacaktır. İştirak nafakası çocuğun ergin olana yahut ergin olduktan sonra eğitimi devam ediyorsa eğitimi bitene kadar sürecektir. Hakim iştirak nafakasına hükmederken gelecek yıllarda eşlerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne kadar ödeneceğine de karar verebilir.

Konuyla ilgili nafakada artırım söz konusu olmasını istiyorsanız nafaka artırımı davası makalemizi okuyunuz.

İştirak Nafakası Miktarı Neye Göre Belirlenir?

İştirak nafakası miktarı neye göre belirlenir, çocuğa nakafa ne kadar bağlanır? İştirak nafakası miktarı çocuğun yaşına, eğitim durumuna, bakım masraflarının ve genel ihtiyaçlarının neler olduğuna dikkat edilerek belirlenir. İştirak nafakası miktarı belirlenirken ayrıca günün koşulları da dikkate alınmalıdır çünkü ekonomik koşullara bağlı olarak paranın alım gücü değişebilmektedir. Çocuğun masrafları da buna göre artıp azalabilecektir. Bununla beraber velayetin kendisine verilmediği eşin mali gücü de iştirak nafakası miktarı belirlemede göz önünde bulundurulması gereken hususlardan bir tanesidir. İştirak nafakası ne kadar olacaktır? İşte bu sorunun cevabı da saymış hususlara göre değişiklik göstermektedir. İştirak nafakası hakim tarafından her boşanmada bu hususları göz önüne alarak ayrıca belirlenir.

İştirak Nafakası Ne Kadar Süre Ödenir

İştirak nafakası ne kadar süre ödenir, iştirak (katılım) nafakası çocuk ergin olana kadar ödenecektir. Ancak burada çocuğun eğitim durumu da iştirak nafakasında önemli olmaktadır. Eğer çocuk, ergin olduğunda eğitimi devam etmekteyse eğitim bitene kadar nafaka sürdürülür.

Yoksulluk Nafakası Nedir ve Şartları Nelerdir?

Yoksulluk nafakası TMK madde 175’te düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafa süresiz olarak verilebilecektir. Yoksulluk nafakası boşanma kesinleştikten sonra hakim tarafından belirlenen nafaka türü olarak karşımıza çıkar. Yoksulluk nafakası için boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde talep edilmelidir. Bu nafaka türünde talepte bulunan kimsenin kusuru nafaka yükümlüsünden daha ağır olmamalıdır. Ancak nafaka yükümlüsü için kusur şartı aranmamaktadır. Peki yoksulluk nafakası ne kadar verilecektir? Yoksulluk nafakası ne kadar, yoksulluk nafakası miktarı hakim nafaka talebinde bulunan kimsenin istediği miktardan daha fazlasına hükmedemez. Ancak hakim istenen nafakanın daha azına karar verebilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda ise yoksulluk nafakası boşanma protokolünde belirlenmelidir. Aksi halde boşanmanın kesinleşmesinden sonra istenemeyecektir. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için talep edilmesi gerekmektedir.

Tedbir Nafakası Nedir ve Nafaka Alma Şartları Nelerdir?

Tedbir nafakası boşanma yahut ayrılık davası sürecinde hakim tarafından karar verilen geçici önlemlerdendir. Tedbir nafakası eşlerden biri hakkında hükmedilebileceği gibi çocuklar hakkında da verilebilecek bir nafaka türüdür. Eşlerden birinin yahut çocukların boşanma sürecinde mali yönden sıkıntı çekmemesi amacıyla, ihtiyacı olan ve dava sürecinde sıkıntıya düşecek olan tarafa tedbir nafakası verilebilecektir. Tedbir nafakası alacak olan eşin boşanma veya ayrılıkta kusurlu ya da kusursuz olmasına dikkat edilmeyecektir. Tedbir nafakası ayrıca evlilik birliği devam ederken hakimden talep edilebilecektir.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle eşler hakimin müdahalesini isteme hakkına sahiptir. Bu suretle hakim eşleri uyaracak ve onları uzlaştırmaya çalışacaktır. Ancak hakim eşlerden birinin istemi üzerine evlilik birliği devam ederken tedbir nafakasına karar verebilecektir. TMK 196’ya göre eşlerden birinin istemi halinde hakim tarafından her iki eşin de evlilik birliğinde gerekli masraflara yapması gereken parasal katkı belirlenecektir. Bu katkıyı yapmayan eşe karşı açılan davada geçmiş bir yıla ait katkıların istenmesi mümkündür. Bununla birlikte TMK 197 gereğince beraber yaşama ara verilmesi halinde şayet ayrı yaşama haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim tedbir nafakasına hükmedebilir. Yani boşanmadan önce tedbir nafakası talep edilirken ayrı yaşama ve bunun haklı sebebe dayandığını ispat edilmelidir. Tedbir nafakasının başlangıç tarihi dava tarihidir ve ödeme kural olarak TL cinsinden yapılır.

Ödenmeyen Tedbir Nafakasına İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Tedbir nafakası icra takibi, ödenmeyen nafakanın icrai yaptırım yoluyla ödenmesini amaçlamaktadır. Tedbir nafakasına boşanma ve ayrılık davası sürecinde eşlerden biri veya çocuklar için hükmedilebilir. Tedbir nafakası geçici önlem, ihtiyati tedbir niteliğinde olduğundan kesinleşmiş bir mahkeme kararından söz edilemeyecektir. Zira dava sürecinde hükmedilen tedbir nafakası dava sona erdiğinde hüküm ifade etmemektedir. Bu sebeple icra takibi başlatılırken mahkeme tarafından düzenlenen tensip zaptının onaylı bir örneği ile İcra Müdürlüğüne ilamsız takip talebi sunulacaktır.

Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakası TMK 364.maddede düzenlenmiştir. Buna göre herkes yardımcı olmadığı takdirde yoksulluğa düşecek olan hısım akrabasına nafaka vermekle yükümlüdür. Kişinin üstsoyu, altsoyu ve kardeşleri yardım nafakası alabilecek kimselerdir. Kişi kamuya yararlı bir kurumda bakım altında tutuluyor ise nafaka kurum tarafından istenebilmektedir. Yardım nafakası talep edilirken mirasçılıktaki sıra göz önünde tutulmalıdır. Yani nafaka sırasıyla önce altsoydan, sonra üstsoydan ve en son kardeşten istenebilecektir. Bu nafakaya karar verilebilmesi için nafaka yükümlüsünün mali gücünün uygun olması gerekmektedir. Yardım nafakası talebinde bulunacak kimseler davayı kendilerinin ya da nafaka yükümlüsünün yerleşim yeri aile mahkemesinde açmalıdır.

Bakım Nafakası Nedir?

Bakım nafakası nafaka türlerinden bir tanesidir. Nafaka, mahkeme kararıyla bir kimse tarafından geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere verdiği aylıktır. Bu aylık türlerine göre farklı şartların sağlanmasıyla hesaplanarak verilecektir. Nafakaya mahkeme tarafından boşanma davası sürecinde yahut boşanma davasının sona ermesiyle geçimde zorluğa düşecek tarafa verilmek üzere hükmedilir. Nafaka Türk Medeni Kanununca düzenlenmektedir. TMK ve ilgili mevzuata baktığımızda nafaka çeşitlerinin bakım ve yardım nafakası olarak ikiye ayrıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bakım nafakası; iştirak, yoksulluk ve tedbir nafakalarını kapsamaktadır.

Eğitim Nafakası Nedir?

Eğitim nafakası iştirak nafakasının sona ermesiyle söz konusu olacaktır. TMK 328 uyarınca ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam edecektir. Ancak çocuk ergin olmasından sonra eğitimine devam ediyor ise anne ve babanın çocuğa bakmakla yükümlülükleri devam etmektedir. Eğitim nafakası eğitimin sona ermesine kadar devam eder. Eğitim nafakası çocuğun eğitimi süresince geçimini ve eğitim giderlerini karşılayamamasından doğmaktadır. Eğitim nafakası çocuğun ergin olmasıyla iştirak nafakasının sona ermesinden sonra reşit olan çocuk tarafından dava açılarak talep edilecektir. Çocuğa nafaka ne kadar bağlanır sorusuna baktığımızda eğitim masrafları, geçim giderleri, günün şartları ve nafaka yükümlülerinin ödeme gücü göz önüne alınacaktır.

Aşağıda konu ile ilişkili merak edeceğiniz makalelerimizi belirttik, okumak için tıklayınız;

Boşanmada çocuk kime verilir

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır

Yayım tarihi: 12 Eyl 2018