Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir? Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir?

  1. Topo Hukuk
  2. Boşanma ve Aile Hukuku
  3. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir? Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir?
nufus kaydinin duzeltilmesi davasi

Makalemizde nüfus kaydının düzeltilmesi davası nedir, nasıl açılır, nüfus davaları nelerdir, nüfus kaydının düzeltilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır, nüfus kaydının düzeltilmesi davası görevli mahkeme neresidir konularını açıkladık.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası nüfusta yanlış olarak alınmış kaydın düzeltilmesi amacıyla açılacak olan davadır. Bilindiği gibi her Türk vatandaşının nüfusta kaydı ve nüfus kimliği bulunmaktadır. Bu kimlikte TC Kimlik Numarası, ana ve baba adı, kişinin adı soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi, dini, medeni hali vb. hususlar belirtilmektedir. Bu belirtilen kayıtlarda meydana gelen değişiklikler yahut kayıtların alınmasında yapılan hatalar sebebiyle nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Çeşitleri

Nüfus davaları oldukça çeşitlidir. Bunları şu şekilde saymak mümkündür:

Nüfus Kaydının İptali Davası

Nüfus kaydının iptali davası usulüne göre düzenlenmemiş olan bir belgeye dayanılarak oluşturulan nüfus kayıtları ile nüfus kütüğüne düşülmüş ama kaldırılması gerekli olan şerh ve açıklamalar için açılabilir. Bunlar Nüfus Müdürlüklerinin gerekli gördüğü hallerde mahkeme tarafından verilecek olan kararla iptal edilebilecektir.

İsim ve Soyadı Değiştirme

Haklı bir sebebin varlığı halinde isim ve soyadı değiştirme, yeni bir ad alma yahut kullanıyor olduğu isme yeni bir ekleme yapma amacıyla açılacak davadır. Bu değişiklikten ötürü zarar görülmesi halinde zarar gören 1 yıl içerisinde değişikliğin kaldırılmasını dava edebilecektir.

Yaş Değiştirme Davası

Nüfusta maddi hatadan ötürü oluşturulmuş olan yanlış kayıtlar düzeltilebilir. Dolayısıyla yaş değiştirme davası da haklı bir nedenin varlığı halinde açılabilecek ve kişinin gerçek yaşı tespit edilip kütüğe kaydedilecektir. Bu türde yaş değiştirme davası yalnızca bir kez açılabilir. Çünkü yaş bir kez tespit olunduktan sonra tekrar değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır.

Din Değiştirme Davası

Din değiştirme davası ile kişinin nüfusunda kayıtlı olan din değiştirilecek yahut silinebilecektir. Bu davayı açabilmek için kişinin ergin olması gerekmektedir.

Cinsiyet Değiştirme Davası

Kişinin fizyolojik anlamda doğduğu beden ile hissettiği bedenin farklı olması halinde açılacak olan davadır. Cinsiyet değiştirme davası açabilmek için hakimin izni gerekmektedir. İzin neticesinde yapılan ameliyat sonrasında nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işlemi gerçekleştirilecektir.

Gaiplik Davası

Hakları gaip kişinin ölümüne bağlı olanlar tarafından açılabilecek bir davadır. Gaiplik kararı verilebilmesi için kişi ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmuş yahut kendisinden uzun zamandır haber alınamamış olması gerekmektedir.

Babalık Davası

Ana ile çocuk tarafından açılabilecek davada çocuk ile baba arasındaki soybağının tespiti mahkemece amaçlanır. Babalık davası görülürken davalı kişi çocuğun babası olmadığını, bunun imkansızlığını ya da bir başkasının baba olma ihtimalinin kendisinden fazla olduğunu öne sürerek ispatlayabilir.

Soybağının Reddi Davası

Babalık karinesine göre evlilik devam ederken yahut evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğmuş olan çocuğun babası kocadır. Fakat soybağının reddi davası ile babalık karinesi çürütülebilecektir.

Analık Davası

Kişinin nüfus kütüğünde kayıtlı olan ana adı ile gerçek anasının farklı olması halinde açılabilecek dava analık davasıdır. Bu dava ile nüfus kaydının düzeltilmesi amaçlanmış olup kişinin biyolojik annesinin nüfus kütüğüne kaydı sağlanır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası hangi dava olduğuna göre farklı kimseler tarafından açılabilecektir. Örneğin nüfus kaydının iptali davası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili nüfus müdürlüğünün başvurusu halinde açılacaktır. Analık davası biyolojik anne, nüfusta kayıtlı anne, anne adının yanlış kayıtlandığını düşünen çocuk yahut ergin kişi tarafından açılabilmektedir. Babalık davası açmaya yetkili kişiler ise ana ve çocuktur. Soybağının reddi davası açma hakkı baba veya çocuğa aittir. Gaiplik davasını açabilecek kimseler, hakları gaiplik kararı verilecek kişinin ölümüne bağlı olanlardır. Cinsiyet değiştirme davasını cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kimse açacaktır. Yaş ve ad soyad değişikliği davalarında ise ilgili değişikliği gerçekleştirmek isteyen kimseler dava açma hakkına sahiptir. Buraya kadar bahsedilen kişiler davada hukuki menfaati bulunan ilgililerdir. Ancak kamu düzenini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğunda davanın Cumhuriyet Savcısı tarafından da açılabileceğini belirtmek gerekir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında taraflar kimlerdir, dava kime karşı açılacaktır ? Nüfus davalarında davacı tarafı yukarıda aktardık. Genel olarak nüfus kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik olan kişiler nüfus davalarında davacı olabilecektir. Peki nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında davalı kimdir? Nüfus davalarında davalı, Nüfus Müdürlüğü ile aleyhine kayıt düzenlenecek kişiler ve hukuki menfaati bulunan tüm ilgililerdir. Zira Yargıtay kararları da nüfus kaydının düzeltilmesi davaları husumet konusunda yasal hasım olarak nüfus müdürlüklerini göstermiştir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yer bakımından ise davacının ikamet ettiği yer mahkemesi yetkili mahkeme olarak belirlenmiştir. Yurtdışında yaşayan kimseler açısından davada yetkili ve görevli mahkeme Ankara, İstanbul ve İzmir Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası ne kadar sürer sorusunada açıklık getirecek olursak; nüfus kaydının düzeltilmesi davası dilekçe ile mahkemeye başvurmak suretiyle açılacaktır. Davanın bundan sonraki aşamaları dilekçenin doğru yazılmış olmasına, başvurulan mahkemenin iş yüküne, tanık dinlemenin gerekli olup olmadığına göre değişebilecektir. Bu anlamda nüfus kaydının düzeltilmesi davası 4 veya 5 ay civarında sürebilmektedir. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasının hızlandırılması adına nüfus davaları konusunda uzman bir avukat ile çalışılması önem arz etmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası dilekçesi nüfus davaları açılırken gerekli olan bir belgedir. Nüfus kaydının düzeltilmesi dava dilekçesi yazılırken bir avukata danışılması faydalı olacaktır. Çünkü nüfus davalarında haklı bir nedenin varlığı aranmakta ve dilekçede bu haklı neden doğru açıklanmalıdır. Ayrıca hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektirdiğinden kişiler yanlış yazma ya da talebin açıkça ifade edilememesi gibi hususlarla karşılaşabilmektedir. Bununla birlikte internette çok sayıda nüfus kaydının düzeltilmesi davası dilekçe örneği de yer almaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu dilekçeler örnektir. Dolayısıyla her somut olay aynı özelliği göstermeyecektir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası dilekçesi yazarken konu “Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebi” olacaktır. Bu konuda gerekli açıklamalar ve dava her ne sebeple açılmışsa bunun için dayanılan haklı sebepler belirtilmelidir. Kişi bilgisi dahilinde olan her türlü delil hakkında bilgi vermeli, hukuki dayanaklarını ilgili kanun maddeleri uyarınca belirtmelidir. Dilekçede son olarak kişinin dava açma sebebine uygun olarak sonuç ve istem açıkça yazılmalıdır.

Dava Sonuçlandıktan sonra Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İşlemleri Nasıl Yapılır?

Nüfus kütüğünü değiştirme davası sonuçlanıp hüküm kesinleştikten sonra mahkemeye bir itiraz yapılmadığı takdirde kaydın düzeltilmesi işlemleri yapılacaktır. Bu işlem mahkeme tarafından yapılacaktır. Mahkeme, nüfus müdürlüğüne yazdığı bir yazıyla nüfus kaydının düzeltilmesi işlemini gerçekleştirecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Zamanaşımı

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında zamanaşımı ya da hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Bu sebeple ilgili kişiler herhangi bir süreye bağlı olmadan gerekli düzeltme için dava açma hakkına sahiptir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası da dahil olmak üzere tüm nüfus davalarında hukuki olayın açıklanması ve haklı sebeplerin dilekçede mahkemeye doğru iletilmesinde etkili olabilecek nüfus davası avukatı ile çalışmak önerilmektedir. Topo Hukuk Bürosu olarak uzman olarak çalıştığımız nüfus davalarıyla ilgili aklınıza takılan tüm soruları bize danışma formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Yayım tarihi: 13 Kas 2018