online itibar yonetimi

Online İtibar Yönetimi Nedir?

Online itibar yönetimi nedir sorusunu yanıtlamadan önce ilk olarak online itibar kavramını açıklamak gerekmektedir. Online itibar; kişi, kurum, marka ya da firma hakkında internet ortamında oluşturulan iyi veyahut kötü izlenimlerin bütününü ifade etmektedir. Online itibar yönetimi kavramı da bir kişinin veya bir markanın internet üzerindeki imajının oluşturulması ve düzenlenmesini ifade eder. Kişilerin internette yaptığı araştırmalar neticesinde kişi veya kurumlar hakkında edindiği izlenim online itibar yönetimi ile doğrudan ilgilidir. Online itibar yönetimi almış bir kimse veya markanın verdiği izlenim iyi olacak, arama motoruna ilgili isim yazıldığında olumsuz içeriklerle karşılaşılmayacaktır. Özellikle sözlük ve sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla takip edilmesi oldukça zor bir hal alan olumsuz içerikler online itibarı doğrudan etkilemektedir. Marka veya kişiler kendileri hakkında girilen bu olumsuz içeriklerin kaldırılarak yerlerine olumlu içeriklerin girilmesi ile sanal ortamda kendileri için Dijital PR yani online itibar çalışması yapmaktadır.

Yapılan bu açıklamalar sonucunda online itibar yönetiminin geniş anlamda itibar takibi, kriz yönetimi ve online itibarın yönetimi aşamalarının tümünü kapsadığı söylenebilir. Online itibar yönetimi dar anlamda ise internetten içerik kaldırma, arama motoru optimizasyonu, dijital pazarlama ile sosyal medya yönetimi gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Öte yandan online itibar yönetimini; online kurumsal itibar yönetimi ve online kişisel itibar yönetimi olmak üzere iki şekilde ele almak mümkündür. Online kurumsal itibar yönetimi; kurum, kuruluş, şirket veya markanın itibar ve algı yönetimi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Online kişisel itibar yönetimi ise bireylerin internet ortamındaki görünürlüğünü artırmak ve iyi izlenimler yaratmak olarak dile getirilebilir. 

Online İtibar Yönetimi Nasıl Yapılır?

Online itibar yönetimi tek bir hamlede yapılıp sona erecek bir işlem değildir. Online itibar yönetimini gerçekleştirebilmek için temel olarak iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki hukuki yolları kullanarak olumsuz içeriklerin yayından kaldırılmasını sağlamak, ikincisi ise yeni ve olumlu içerikler üretmektir.

Olumsuz içerikler markalar için genellikle şikayet siteleri, sözlükler veya forumlar, sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel anlamda ise özellikle ünlüler hakkında yapılan magazin haberleri, bloglarda yazılan yazılar gibi yayınlar itibarı zedeleyebilecek olumsuz içeriklere örnek oluşturmaktadır. Bu içeriklerin internet üzerinde yayınlanıyor olması bir kez yapılan hatanın bir daha unutulmaması anlamına da gelmektedir. Online itibar yönetimi ile bu içerikler internete girildiği zaman hızlıca kaldırılacak ve oluşabilecek krizlerin önüne geçmek mümkün olabilecektir. Bununla birlikte bütün negatif yorumları sildirmek mümkün olmayabilir. Negatif yorumlar her zaman olacaktır ancak bunların yönetilebilmesi asıl meseleyi oluşturmaktadır. Olumsuz yorumlara karşı pozitif cevaplar vererek kullanıcılara önemsendikleri ve dikkate alındıkları mesajı iletilmelidir. Bundan sonraki aşama ise oluşan krizlerin yönetilmesinde de önem arz eden olumlu içerik üretmektir. Arama motoru optimizasyonu ve arama motoru pazarlaması işlemleri artık pek çok kimse tarafından bilinir hale gelmiştir. İnsanların bir ürün satın almadan veya bir kimse ile iş yapmadan önce haklarında araştırma yaptığı arama motorlarının kontrolü oldukça önemlidir. Böylece kullanıcılar marka veya kişileri arama motorlarında aradığında öncelikli olarak olumlu içeriklerle karşılaşacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken markaların bu içeriklerin kendileri tarafından üretildiğini fark ettirmemesidir. Bu amaçla marka veya kişilerin online itibar yönetimi için bir profesyonelden yardım almaları gerekmektedir.

Online itibar yönetimi sürecinin önemli bir parçasını da kriz yönetimi oluşturmaktadır. Online krizler her an ortaya çıkabilecek, marka kurum veya kişilerin itibarını negatif yönde etkileyerek geri dönülmez sonuçlara yol açabilecek gelişmeleri ifade etmektedir. İtibar kaybına sebep olan her türlü içerik temel olarak krizlere de yol açabilecek niteliktedir. Ancak kriz yönetimi yapılarak önceden kriz senaryoları hazırlanması ve dolayısıyla soyut olarak belirlenen krizlere hazırlanılarak çözümler üretilmesi mümkündür. Kriz yönetimi itibar takibinden bağımsız düşünülemeyecek bir işlemdir. Senaryoların üretilmesi ve çözümlenmesi yeterli olmayacak, düzenli olarak itibar takibi yapılarak krizler oluşmadan önceden belirlenen çözümlerin uygulama alanı bulması gerekecektir.

Neden gereklidir:

Kişisel Online İtibar Yönetiminin Önemi

Kişisel online itibar internet üzerindeki itibarın gerçek hayatta da etkili olması bağlamında önem arz etmektedir. Günümüzde insanlar yeni tanıştıkları kişileri, işverenlerini veya çalışanlarını, iş yapmak istedikleri kişileri, ünlüleri arama motorlarında aratarak ilgili kişilere dair bilgi edinmeye çalışmaktadır. Kişisel online itibar ne kadar yüksek olursa sosyal yaşamda da bu itibar yükselmektedir. Bu durumun en açık örneğini sosyal medya uygulamaları ile gerçek hayatta görmekteyiz. Şöyle ki bir kimse sosyal medya sitelerinde kendisini nasıl gösteriyor ve tanıtıyorsa insanlar o kişinin gerçek yaşamında da öyle biri olduğunu düşünmektedir. Kişinin online kimliği onun gerçek hayattaki yansıması olarak görülmektedir. Bu anlamda hakkınızda yazılan eleştiri sınırını aşan yorumlar, oluşturulan olumsuz içerikler sizin insanlar nezdindeki itibarınızın zedelenmesine neden olacaktır.

İş hayatını derinden etkileyebilecek kişisel online itibar özellikle ünlüler açısından önemlidir. Hayranlarının kendisini daha iyi tanıyabileceği sosyal medya platformlarında itibarını zedeleyici tavırlar sergileyen, yazılar yazan veya paylaşımlarda bulunan ünlüler için iş hayatında pürüzler ortaya çıkabilecektir. Oysa günümüzde sık sık örneğini gördüğümüz, internet ortamında tanınan ve sevilen, kendi hayran kitlesini oluşturan yani online itibarını yöneten birçok ünlü de bulunmaktadır.

Online kişisel itibar yönetimi online itibarın düzenli takibi, itibar zedeleyici içeriklerin tespiti ile kaldırılması, yeni ve olumlu içeriklerin ön plana çıkartılması suretiyle yapılacaktır. Online itibarın düzenli takibi ile olumsuz içerikler online platformlarda ortaya çıktığında kriz oluşmadan yönetim sağlanabilecektir. Bu krizlerin önlenmesi itibar ve dolayısıyla kişilerin tanınırlığı anlamında oldukça gerekli ve hatta şarttır. 

İnternette bulunan olumsuz içeriklerin kaldırılması 5651 s. Kanunda öngörülen hallerden birinin varlığı halinde mahkeme kararı ile mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte Google da kişilere kendi arama sonuçları üzerinden içeriklerin kaldırılması imkanı tanımaktadır. Zaten bu husus içeriğin yayından kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi halinde de gerekli olduğundan böyle bir imkanın tanınması oldukça mantıklıdır. Zira içeriğin kendisi yayınlandığı web sitesinden kaldırıldığında dahi arama sonuçlarında görünür olmaya devam etmesi söz konusu olabilmektedir. Bu halde elbette ki eski içeriğin kaldırılması yoluyla internette kalıcı olması önlenerek içeriğin unutulması sağlanabilmektedir.

Kurumsal İtibar Yönetiminin Önemi

İtibar yönetimi bir kurum için her şey demektir. Ticari yaşamda güven itibarla sağlanmaktadır. Bu itibarın zedelenmesi kurum açısından yalnızca para kaybetmekten ibaret değildir. Marka imajının zedelenmesi ticari anlamda büyük bir kaybın başlangıcı sayılabilir ve hatta çöküşe dahi sebep olabilmektedir. Çünkü online itibar kalıcıdır. Belki de bu cümle online itibarın neden bu denli önemli olduğunu özetleyen ve vurgulan bir ifadedir. İnternet üzerinde yapılan bir paylaşım içerik sağlayıcı tarafından kaldırılmadığı sürece orada varlığını sürdürmeye devam edecektir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki tüketicilerin çoğunluğu bir alışveriş yapmadan önce ilk olarak internet üzerinde arama yapmaktadır. Ürün hakkında şikayet var mı, kullananlar memnun mu, markanın diğer ürünleri kaliteli mi, marka sahipleri hakkında olumsuz bir içerik var mı, ilgili kurum güvenilir mi sorularını tüketici derinlemesine incelemektedir. İşte kullanıcılar bir ürün veya marka adını arama motorlarına yazdığında söz konusu firmaya veyahut markaya dair olumsuz bir içeriği her zaman görebilecektir. Tüketicinin güvenini sarsacak olan negatif içerik bazen bir ürün satın alınmasını engelleyecek bazen ise markadan bir daha alışveriş yapılmamasına sebep olacaktır.

Kurumsal itibar yönetimi rekabet anlamında da oldukça önemlidir. Zira rakip firmaların olumsuz içerik üreterek rekabete haksız bir şekilde yön vermeye çalıştığı görülmüştür. Bu haksız davranışın kriz halini almadan yönetilmesi, oluşturulan asılsız içeriklerin erkenden fark edilmesi maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Kişisel itibar yönetiminde de bahsettiğimiz gibi kurumsal itibarın düzenli takibi ile krizlere sebep olabilecek içeriklerin erkenden fark edilmesi ve kontrol altına alınması önemlidir. Online kriz kavramı kurumların beklemediği anlarda ortaya çıkan ve negatif sonuçlara yol açabilecek olaylarının bütününü ifade etmektedir. Bu hallere olumsuz içerikli haberlerin yayınlanması, kurum yöneticilerinden bir veya birkaçı hakkında girilen inandırıcı ve olumsuz nitelikli içerik, kişisel veya kurumsal skandalların ortaya çıkması örnek olarak verilebilir. Günümüzde sıklıkla yayınlanan Youtube videoları, fenomen olarak tanımlanan sosyal medya hesapları dolayısıyla bu içeriklerin yayılma hızı oldukça yüksek olacak, kısa zamanda herkesçe bilinir hale gelecektir. Mevcut ve potansiyel müşteriler bağlamında düşünüldüğünde bu içeriklerin kayıplara neden olabileceği açıktır. Online kriz ve itibar yönetimi kapsamında yukarıda saymış olduğumuz tüm bu olumsuz neticelerin önüne geçebilmek mümkündür.

Google İtibar Yönetimini Neden Yapmalısınız?

Google itibar yönetimi en sık kullanılan arama motoru olan Google üzerinden online itibarın yönetilmesi çalışmalarını ifade eder. Makalemizde sıklıkla belirttiğimiz üzere internet kullanıcıları bir ürün satın almadan önce dahi ilk olarak internet üzerinden araştırmasını yapmakta ve olumlu yorumlarla karşılaşmadığı takdirde satın almaktan vazgeçebilmektedir. Bununla birlikte olumlu yorumların daha fazla olması, kullanıcıların memnuniyeti esasında ihtiyaç sahibi olmayan kimseler tarafından dahi deneme amaçlı satın alınmasına yol açabilmektedir. Google itibar yönetimi de işte bu amaçla, belki reklam belki güven olarak adlandırılabilecek bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Google itibar yönetimi arama motoruna isminizi yazdığınızda çıkan sonuçların düzenli olarak kontrol edilmesini, eski veya olumsuz içeriklerin yayından kaldırılmasa dahi arama sonuçlarından çıkarılmasını sağlamaktadır. Bunların yanında olumlu içerikler yayınlayarak olumsuz yayınların sonuçlarda gerilere atılması da faydalı olmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kullanıcıların çoğunluğu arama sonuçlarında ikinci sayfaya dahi bakmamaktadır. Bu halde içeriğin hukuki yollarla yayından kaldırılması gibi zahmetli bir yöntem yerine olumlu içerik yayınlamak tercih edilebilirdir. 

Bir İtibarı Neler Zedeler?

Online itibarı neler zedeler sorusunun en temel cevabı olumsuz içeriklerdir. Olumsuz içerikler:

  • Asılsız haberler,
  • Sosyal medya paylaşımları,
  • Forum siteleri veya sözlüklerde yapılan eleştiri sınırını aşan yorumlar,
  • Hakaret içerikli paylaşımlar,
  • Şikayet siteleri,
  • Kişisel blog sayfalarında paylaşılan görüşler gibi birçok paylaşımdan ortaya çıkabilir. Örneğin bir marka için kendi ürünü hakkında yapılan her şikayet olumsuz içerik kapsamına dahildir. Marka bu içeriği kaldırmak veya doğru bir dil ile cevaplamak yerine tüketiciyi tersleyerek sorununa çözüm bulmaktansa şikayete cevap bulma yoluna giderse itibarını kendisi zedelemiş olacaktır. Bu noktada yapılması gereken yukarıda da belirtildiği üzere kullanıcıyla iletişime geçerek samimi bir şekilde şikayetine kulak verildiğinin gösterilmesidir. Bununla birlikte bir kimsenin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım neticesinde insanların eleştirisine uğraması çok olağandır. Ancak eleştiri linç halini almış ve itibarın sarsılması söz konusu olmuşsa buna ilişkin içeriğin kaldırılması veya samimi bir özür paylaşımı yapılması kişinin itibarını toparlayabilecektir. Hatalı olunduğunda özür dilemek her zaman için itibarın toparlanmasında faydalı olmaktadır. Yapılan bir magazin haberinin asılsız iddialara dayalı olması halinde dahi ünlüler tekzip fakat esasında bir özür metni yayınlatmaktadır.

Özel hayatın gizliliği kapsamına giren birtakım bilgilerin internet ortamında herkese açık bir şekilde yayınlanması halinde de itibar zedelenmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin bir kimsenin müstehcen görüntülerinin internette yayınlanması, Youtube gibi platformlarda herkese görünür bir biçimde yer alması itibarın sarsılmasına neden olacaktır.

Ticari İtibarın Zedelenmesi Ne Anlama Gelir?

İtibarın kısaca saygınlık ve prestij anlamına geldiğine değindik. Peki ticari itibar nedir? Ticari itibar tacirlerin veya tüzel kişilerin kişilik haklarının bir görünümünü oluşturmaktadır. Bir şahsın kişiliğine bağlı, fiziki, manevi ve fikri varlığı üzerinde kişi olma sıfatıyla sahip bulunduğu kişisel değerler üzerindeki mutlak hakka kişilik hakkı denir. Kişilik kavramı en geniş anlamda kişiyi ve onun kişilik haklarını kapsamaktadır. Kişi olma yönünden esasen gerçek kişilerle tüzel kişiler arasında bir fark gözetilmemiştir. Tüzel kişiler ile gerçek kişiler haklara ve borçlara ehil varlıklar olma bakımından eşit durumdadırlar. Fakat gerçek kişilere ait olan cins, yaş, hısımlık gibi haklar tüzel kişilere özgü hakların dışında kalmaktadır. Tüzel kişiler yapıları ve özellikleri gereği gerçek kişilerin kişilik değerlerinin tamamına sahip değildirler. Ancak önemle belirtmek gerekir ki saygınlık, onur, sır çevresi gibi manevi nitelikteki kişisel değerlerle, mesleki ve ekonomik kişisel değerlere gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de sahip olduğu söylenilebilir.

Tüzel kişilerin kişisel değerler üzerindeki kişilik haklarının mutlak surette korunması gerekmektedir. Bu sebeple tüzel kişinin ekonomik faaliyetini yürütürken kazandığı saygınlık, yani ticari itibarının zedelenmesi, onun ekonomik yaşam içindeki yerini ve durumunu sarsabilir. Haksız fiiller sonucu zedelenen ticari itibar tacirin veyahut tüzel kişiliğin büyük maddi kayıplar yaşamasına neden olabilir. 


Özetle ticari itibar kısaca tacirin veya tüzel kişinin şeref ve haysiyetinin bir görüntüsüdür. Tüzel kişinin ticari itibarını aşağılayan yazılı, sözlü ya da görsel her türlü içerik tüzel kişiliğe hem maddi hem de manevi anlamda büyük zararlar verebilir. Bir tacirin ya da tüzel kişinin ticari itibarının zedelenmesi halinde saldırının durdurulması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kişilerin hem maddi hem de manevi tazminat davası açma hakkına sahip olduğu söylenebilir. 

İtibarı Zedelenmiş Kişiler Neden Online İtibar Yönetimi Çalışması Yapmalı?

İtibarı zedelenmiş kişiler online itibar çalışması yapmalıdır çünkü itibar kişilerin nasıl tanındığı konusunda en önemli etkendir. Kullanıcılar yalnızca doğru şikayetleri veya gerekli eleştirileri değil olumlu olumsuz bütün görüşlerini internet ortamında paylaşmaktadır. Kişi hakkında suçlayıcı beyanlarda bulunulabilir veya özel hayat kapsamındaki bilgiler paylaşılabilir. Bu içeriklerin internet ortamında kalıcı olarak varlığını sürdürmesi itibar zedelenmesi yanında kişinin sosyal hayatını da olumsuz etkileyecektir.

Günümüzde internet kullanıcıları yalnız belli bir kesimi ifade etmemektedir. Her çevreden insan artık internette vakit geçirmekte, aldıkları ürünlerden karşılaştıkları kimselere, duydukları haberlerden tanık oldukları olaylara kadar arama motorunda arama yapmaktadır. Bu da itibarı zedelenmiş kimselerin online itibar yönetimi yapmaması halinde kendisini arayan insanların görüşlerinin olumsuz şekillenmesine yol açacaktır.

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Online itibar yönetimi ekibimizde yer alan avukatların oldukça bilgili ve tecrübeli oldukları konular arasında yer almaktadır. Online kişisel itibar yönetimi ya da online kurumsal itibar yönetimi konusunda detaylı bilgi almak için internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz online itibar yönetimine ilişkin sorularınızı danışma formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.  

Yayım tarihi: 13 Kas 2015