Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek için Gerekli Şartlar ve Belgeler Nelerdir?

 1. Topo Hukuk
 2. Yabancılar Hukuku
 3. Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek için Gerekli Şartlar ve Belgeler Nelerdir?
Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek

Günümüzde özellikle Milletlerarası Özel Hukuku ve aile hukukunu ilgilendiren konulardan biri de bir Türk vatandaşının yabancı uyruklu biriyle evlenmek isteği. Kişinin kendi uyruğu dışında biriyle evlenmesi yani yabancı uyruklu biriyle evlenmesi hukuk alanında birçok yönünü etkilemektedir. Evlilik sürecinden yabancı uyruklu eşin Türkiye’de oturma iznini almasına ve boşanmak istedikleri zaman boşanma sürecine kadar birçok alanda farklılıklar olabilmektedir. Özellikle bu işlemlerin çoğu zaman Türk hukuk sistemi içerisinde gerçekleşmediğini göz önüne aldığımızda prosedürlerde değişiklikler meydana gelebilmektedir. Örneğin yurtdışında boşanan bu bireylerin Türk hukuk sistemi içerisinde boşanmış sayılabilmeleri için tanıma ve tenfiz davasının Türkiye’de açılması gerekir.

Yabancı uyruklu biriyle evlenmek isteyen Türk vatandaşı bu evliliğini Türkiye sınırları içerisinde evlilik yönetmelik ve mevzuatına uygun bir şekilde yetkili makamlar önünde gerçekleştirebileceği gibi yurtdışında da gerçekleştirebilir.

Yabancı Uyruklu Biriyle Evlilik Sonrası İşlemler

Günümüzde evlilik trendlerinin de değiştiğini ve bireylerin refah seviyelerinin de artığını göz önüne aldığımızda gerek iki Türk vatandaşının gerekse yabancı biriyle evlenmek isteyen Türk vatandaşının yurtdışında evlenmesini oldukça olağan karşılarız. Yurtdışında evliliği gerçekleştirecek olan bireylerin yani eşlerin her ikisi de Türk vatandaşıysa bu durumda kişiler yurtdışındaki makama başvurmadan da direk Türk konsolosluklarında evlilik törenlerini gerçekleştirebilirler. Fakat Türk vatandaşı birey yabancı uyruklu biriyle evlenecekse ya da evleneceği kişi çifte vatandaş ise bu durumda Türk konsolosluğunda evlilik töreni gerçekleştirilememektedir. Bu yüzden bulundukları ülkenin prosedürüne uygun bir şekilde evlilikleri gerçekleşmektedir.

Yabancı biriyle evlenecek olan birey ve eşi yurtdışında bulundukları ülkenin yetkili makamları önünde evleneceklerinden dolayı yetkili makamın isteyeceği birtakım belgeler olabilmektedir. Bireyler ancak bu belgeleri tamamlarsa yurtdışında evlenebilirler. Peki, bu evlilik Türk hukuk sistemi içerisinde evlilik işleminin gerçekleşmesinden sonra geçerli kabul edilecek midir? Yabancı uyruklu biriyle evlenen kişinin Türk hukuk sistemi içerisinde de evli sayılabilmesi için evliliğin gerçekleşmesinden itibaren kanun hükmünde gösterilen süre dâhilinde gerekli işlemlere başlaması gerekir. 

Herhangi Bir Belge Gerekli mi?

Birazdan ele alacağımız başlıkta yurtdışında yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin Türk hukuk sistemi içerisinde de evliliğinin geçerli sayılabilmesi için yapması gereken işlemlerden bahsedeceğiz. Bu nedenle burada da o işlemleri gerçekleştirirken lazım olacağı ve kendisinden isteneceği belgeleri ifade etmekte fayda vardır.

Yurtdışında yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin kendisine dair ve eşine dair getirilmesi gereken birtakım belgeler vardır ve bu belgeler şunlardır:

Türk vatandaşı olan eşten istenen belgeler:

 1. Evlendirme ehliyeti belgesi
 2. İkametgâh belgesi
 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 4. Pasaportunun aslı ve fotokopisi
 5. Uluslararası doğum kaydı
 6. Nüfus kayıt örneği
 7. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 4 adet vesikalık fotoğraf

Yabancı olan eşten istenen belgeler:

 1. Yabancı uyruklu kişinin bekâr olduğuna dair belge
 2. Doğum sertifikası
 3. Kimlik belgesi
 4. 2 ya da duruma göre 4 adet vesikalık fotoğraf
 5. 6 tane uluslararası posta pulu
 6. Bu belgeler yurtdışında yabancı uyruklu biriyle evlenmek isteyen bireyle beraber getirilebileceği gibi daha sonra evlilik aşamasında Türkiye’den de istenebilmektedir. Bu belgelerin Türkiye’de yurtdışında bulunulan bölgeye getirilmesi tahmini olarak 1 aydır.

Yabancı Uyruklu Evlilik Sonrası İşlemler Nelerdir?

Yabancı uyruklu biriyle evlenen kişi eğer yurtdışındaki makamlar önünde evlenmiş ise Türk hukuk sistemi kapsamında evliliğinin geçerli olarak sayılması için bu kişinin evlendikten sonra yapması gereken birtakım işlemleri vardır. Bu işlemler şu şekildedir:

Öncelikle Türk vatandaşı olan birey evlilik tescilini gerçekleştirmelidir. Yani Türk vatandaşı birey evlendiğini bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğuna bildirmelidir. Evlilik bildirimini evlendikten itibaren 1 ay içerisinde gerçekleştirmezse idari para cezasına çarptırılabilmektedir. Evlilik bildiriminin gerçekleşmesinden sonra bireye verilen bilgi dâhilinde birey Aile cüzdanı ve Nüfus Cüzdanı başvurusunu gerçekleştirmelidir. 

Yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin evlilik tescilinin gerçekleştirebilmesi için konsolosluğa göndermesi gereken birtakım belgeler vardır. Bu belgeler sırasıyla şunlardır:

 1. Eşlerin her ikisinin de nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri
 2. Evlilik belgesinin aslı yahut onaylı örneği
 3. Evlenmiş olan kadın Türk vatandaşıysa ve ilk evliliği değilse Türk mahkemelerinden alınmış iddet müddetine dair karar
 4. Kadın Türk vatandaşıysa ve evlilik birliği içerisinde önceki soyadını da kullanmak istiyorsa bunu anlatan bir dilekçe
 5. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafları

Yabancı uyruklu bir birey ile evlilik halinde geçerlilik için yapılması gereken evlilik sonrası işlemler hakkında ayrıntılı bilgi almak için vatandaşlık hukuku avukatlarımıza danışabilirsiniz. 

Yabancı Uyruklu Eşin Oturma İzni Otomatik Olarak Mevcut mu?

Yabancı uyruklu birey Türk vatandaşıyla evlenmiş olsa dahi eşiyle beraber Türkiye sınırları içerisinde yasal bir şekilde oturmak istiyorsa oturma izni almalıdır. Bu durumda yabancı bireyin alacağı oturma izni dâhilinde birey eşiyle beraber kalabilir. Diğer bir ifadeyle yabancı uyruklu eşin oturma izni otomatik olarak mevcut kabul edilmemekte, oturma izni için başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Yabancı Uyruklu Evlilik İle Oturma İzni Alma

Yabancı uyruklu ile evlilik halinde Türkiye’de ikamet edebilmek için oturma izni alınması gerektiğinden bahsettik. Yabancı eş oturma izni almak için gerekli belgeler ile konsolosluğa başvuruda bulunulmalıdır. 

 Yabancı uyruklu bireyin Türk vatandaşı olan bireyle gerçekleştirdiği evlilik nedeniyle alması gereken oturma izni için gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. Yabancı uyruklu birey ile Türk vatandaşının evli olduğunu ilk önce ispatlamaları gerekir. Bu nedenle ispat için getirecekler 2 belge vardır. Bunlar evlilik cüzdanıyla nüfus kayıt örnekleridir.
 2. Ayrıca bireyin bu husus kapsamında oturma izin alabilmesi için evliliklerinin Türk hukuk sistemi kapsamında yetkili makamlarca onaylanması gerekir. Bu durumda yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin evliliklerinin Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli sayılabilmesi için öncelikle yukarıda izah ettiğimiz işlemleri gerçekleştirmesi gerekir.
 3. Yabancı uyruklu kişinin pasaportu
 4. İkamet beyannamesi formu
 5. Fotoğraf (toplam da 3 adet)
 6. Oturma izni bedelinin ödenmesi gerekir.
 7. Harç makbuzu
 8. Türk eşe ait geçim belgesi
 9. Kira kontratı

Yabancı Uyruklu Biriyle Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Yabancı uyruklu biriyle evlenen Türk vatandaşının boşanma davasının görüleceği yer önemlidir. Eğer boşanma davası yetkili ve görevli Türk hukuk sistemi içerisindeki mahkemelerde görülecekse Türk Medeni Kanunu esas alınır. Fakat boşanma davası evlilik gibi yurtdışında gerçekleşecekse bu durumda boşanma davasıyla ilgili usul ve esaslarda gerek Türk hukuk sistemi açısından gerekse boşanma davasının görüleceği devletin hukuk sistemi açısından değişiklik gösterecektir. Eğer boşanma yabancı bir ülkede meydana gelecekse boşanma davasının gerçekleşmesi yabancı uyruklu biriyle evlenen Türk vatandaşı için Türkiye’de boşanmanın gerçekleşmesinden itibaren geçerli olarak sayılmaz. Türk vatandaşının yurtdışında gerçekleştirdiği boşanmanın Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli sayılabilmesi için ayrıca tanıma ve tenfiz davasını açması gerekir. Açılan tanıma ve tenfiz davasıyla yurtdışında gerçekleşmiş ve kesinleşmiş olan boşanma davası Türkiye’de de geçerli sayılarak boşanmanın hüküm ve sonuçları uygulamaya geçecektir.

Yurtdışında Nikah Türkiye’de Geçerli Olur mu?

Yurtdışında yapılan nikahın Türkiye’de geçerli olması mümkündür ancak bu geçerlilik için yurtdışında yapılan nikah ilk olarak Türk hukukuna uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır. Evlenmenin düzenlenmiş olduğu Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen bir evlilik yetkili makamlara bildirilmesi yoluyla ülkemizde de geçerli olacaktır. Öte yandan yurtdışında nikahın Türkiye’de geçerli olmasının bir yolu daha bulunmaktadır. Bu yol nikahın Türk konsolosluğunda gerçekleştirilmesidir.

TMK’ya göre evlenmek için tarafların yaş şartını sağlaması, ayırt etme gücüne sahip olması; hısımlık, önceki evliliğin devamı, kadının iddet mühletinin doldurulmaması, akıl hastalığı gibi evlenme engellerinin bulunmaması gerekmektedir. Bu şartların mevcut olduğu bir nikah yurtdışında gerçekleştirilmiş olsa dahi Türkiye’de geçerli olacaktır. Fakat bu geçerliliğin sağlanabilmesi için makalemizde bahsetmiş olduğumuz işlemlerin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizmekte fayda vardır.

Topo Hukuk Bürosu yabancılar hukuku avukatlarından yurtdışı evlilik ve boşanma hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 28 Ağu 2017