Boşanma Davasını Kimin Açtığı Önemli Midir

Boşanma davasını kimin açtığı önemli mi sorusunu yanıtlamadan önce bir girizgah yapmalıyız.  Davanın açılabilmesi için ilk olarak kanunla belirlenen şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Buna göre taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması ve TMK’da sayılan boşanma sebeplerinden en az birinin gerçekleşmiş olması aranacaktır. Boşanma sebeplerinin gerçekleşmesiyle birlikte açılacak davada sürecin nasıl işleyeceği ise boşanmanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişiklik gösterecektir. 

Anlaşmalı boşanma davası tarafların birlikte anlaşarak hazırlayacağı anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanma dilekçesini mahkemeye sunmaları ile açılmış olacaktır. 

Çekişmeli boşanma davasında boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi neticesinde eşlerden birinin boşanmak istemesine rağmen diğer tarafın bunu istememesi söz konusudur. Böyle bir durumda eşlerden birinin açacağı dava ile boşanma mümkün olabilmektedir. Boşanma davasını kim açmalı sorusu da bu noktada cevabını bulmaktadır. Boşanma davasını, boşanmaya karar veren eş açmaktadır. Uygulamada davanın daha çok boşanmaya sebep olan olaylarda kusursuz veya daha az kusurlu tarafça açıldığı görülmektedir. 

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalı? 

Boşanma davasını hangi taraf açmalı diye siz de düşünüyorsanız aklınıza gelen ikinci soru da yalnızca haklı taraf mı boşanma davası açabilir? olacaktır. Öncelikle, boşanma davasını kimin açtığı önemli değildir. Eşlerden herhangi biri boşanma sebeplerinden birinin gerçekleştiği gerekçesiyle gerekli harç ve dava masraflarını ödemek suretiyle davayı açabilecektir. Burada önemli olan açan tarafın iddialarını ispatlamasıdır. Bu noktada boşanma davasını açan tarafın haklı olması gerekir mi hususu gündeme gelmektedir. Esasen boşanma davalarında davayı haklı tarafın açması zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat hukukumuzda bir kimsenin kendi kusuruna dayanarak bir hak elde etmesi kabul edilmemektedir.

Bu anlamda TMK 166’ya dayanılarak açılan boşanma davaları örnek gösterilebilir. Bir kimse kendi kusuruyla evlilik birliğinin devamını kendisinden beklenilemeyecek derecede evliliği temelden sarsar ve buna dayanarak boşanmaya karar verilmesini isteyebilir. Bu durumda kusursuz veya daha az kusurlu eşin açılan davaya itiraz hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla boşanma davası açan tarafın diğer taraftan daha az kusurlu olması boşanmanın lehe sonuçlanması yönünden elzemdir. Zira davalıya hiçbir kusur yüklenilemeden açılan boşanma davalarında kusurlu davacının talebi reddedilebilecektir. 

Boşanma Davasını Birlikte Açabilir Miyiz?

Boşanma davasını kim açmalı sorusunu cevaplandırırken belirtmiş olduğumuz üzere boşanma davasını birlikte açmanız mümkündür. Bu şekilde eşlerin birlikte açtığı boşanma davası anlaşmalı boşanma olarak adlandırılır. Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalı diye süreci uzatmak yerine anlaşmalı boşanma şansı var ise değerlendirilmelidir. 

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların evlilik birliğinin sonlandırılmasının hukuki sonuçları üzerinde anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu hukuki sonuçlar velayet, mal paylaşımı, nafaka, çocukla kişisel ilişki kurulması gibi temel konuları kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra hakim anlaşmalı boşanma protokolünde kabul edilen bu hukuki sonuçları tarafların ve çocukların menfaatlerini gözeterek değiştirebilecektir. Boşanmaya karar verilebilmesi için tarafların bu değişiklikleri kabul etmesi şarttır.

Boşanma Davası Birlikte Açma Süreyi Azaltır Mı?

Boşanma davasını birlikte açma süreyi azaltır. Bu hususu çekişmeli boşanma davaları üzerinden açıklamak gerekir. Çekişmeli boşanma davalarında tarafların kusurluluk dereceleri önem arz etmektedir. Anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak hangi tarafın kusurlu olduğunun tespit edilmesi amacıyla delillerin sunulması aşaması bulunmaktadır. Bu süreçte tanık dinlenmesi, bilirkişiye başvurulması, keşif, varsa çocukların dinlenilmesi gibi araştırma ve inceleme yapılacaktır. Dolayısıyla boşanma davası çekişmeli olarak açıldığında tarafların anlaşmasına oranla daha uzun sürecektir. Aslında Boşanma Davasını Kimin Açtığı Önemli mi? sorusunun en güzel cevabı, davayı birlikte açmaktır. 

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar çoğunlukla boşanma avukatından yardım alarak anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamakta, dilekçe ve eklerin sunulmasında usul hatası yapılmamaktadır. Ayrıca taraflar boşanmanın hukuki sonuçlarını mahkeme sürecinden önce birlikte anlaşarak karara bağladıkları için mahkemenin dava iş yükü de azalmaktadır. Boşanma davasının anlaşmalı olarak eşlerin birlikte başvurması ile açılması dava süresini kısaltacaktır. 

Topo Hukuk Bürosu boşanma ve aile hukukunu ilgilendiren konular üzerine uzun yıllardır yasal destek sunmaktadır. Boşanma avukatını ilgilendiren işlemleriniz için danışma formunu doldurarak veya e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yayım tarihi: 21 Ağu 2019