Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme Emrine İtiraz Nedir, Nasıl Yapılır? Ödeme emrine itiraz nedir, ödeme emrine itiraz nasıl yapılır sorularına cevap vermeden önce öncelikle ödeme emri nedir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Ödeme emri vergi dairesi tarafından vadesinde ödenmemiş kamu alacakları için borçlulara çekilen tebligattır. Ödeme…
Devamını Oku

İhtiyati Tedbir Kararı

İhtiyati Tedbir Nedir? İhtiyati tedbir nedir? Hak arama hürriyeti bağlamında başvurulan dava yolunun süreci oldukça uzun ve zorludur. Zira gerekli usul işlemlerinin yapılması, delillerin toplanması, tanık dinlenmesi gibi birçok sürecin tamamlanması gerekmektedir. Dolayısıyla uzun süren dava sürecinin sonlanmasını beklemek bireylerin…
Devamını Oku

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası Nedir? Menfi tespit davası nedir? Menfi tespit davası, olumsuz tespit davası manasına gelmektedir. Davanın amacı kişinin borcu bulunmadığının tespit edilmesidir. Mevcut bir icra takibi varsa veya icra takibinden önce borçlu tarafından bu dava açılabilir. Alacaklıya karşı bir…
Devamını Oku

Tazyik Hapsi Nedir ?

Tazyik Hapsi Nedir? Tazyik hapsi CMK’da tanımlanmamış olmakla birlikte kişiyi bir işi yapmaya, bir yükümlülüğü yerine getirmeye zorlama yaptırımı olarak açıklanabilir. Tazyik hapsi yerine getirilmesi gereken işin ifa edilmesiyle sona erecektir. Burada söz konusu olan yükümlülükler İcra İflas Kanununda belirlenmiştir.…
Devamını Oku

Çek İptali Davası Nasıl Açılır?

Çek İptali Davası Nedir? Çek iptali davası nedir, çek zayi iptal davası ne demektir sorularını cevaplandırmadan önce çek nedir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Çek bir kimsenin borcunu ödemek için kullandığı, üzerinde borç miktarının ve alacaklının isminin bulunduğu kıymetli evrak niteliğinde bir…
Devamını Oku

Uluslararası İcra Takibi ve Alacak Tahsili Nasıl Yapılır?

Uluslararası icra takibi ve uluslararası alacak tahsili, genellikle uluslararası şirketlerle ticaret yürüten ithalatçı ya da ihracatçıların karşılaştığı bir sorundur. İthalat ya da ihracat yapan firmalar yabancı firmaya dava açmak konusunda avukata ihtiyaç duymaktadırlar. Her ne kadar yaptıkları ticaretin kendilerine düşen…
Devamını Oku

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, kiracı veya kiraya verenin kira bedelinin tespiti için açtığı davadır. Kural olarak taraflar kira sözleşmesini diledikleri gibi belirleyebilirler. Kira sözleşmesinin şarta bağlanmasında ya da kira bedelinin miktarının belirlenmesi konusunda hukuki bir engel ya…
Devamını Oku

Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır

Vergi Nedir? Vergi Ziyaı Suçu Nedir? Vergi nedir, vergi borcuna itiraz nasıl edilir? vergi; devlet tarafından kamu hizmetlerinde harcanmak üzere vatandaşlardan siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak para toplanmasıdır. Toplanan para doğrudan alınabileceği gibi hizmet ve ürünlerin üstüne fiyat eklenerek…
Devamını Oku

Senet Nasıl Doldurulur

Senet Nedir? Senet nedir, senet nasıl doldurulur? senet; borçlunun tek taraflı olarak imzalayıp alacaklıya verdiği, belli bir mali yükümlülük altına girdiğini kabul ettiğini gösteren yasal belgedir. Senet bir kıymetli evrak niteliğinde olup üzerinde borcun miktarı ve bu borcun ödeneceği tarih…
Devamını Oku

Araç Haciz & Rehin Kaldırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Araç Haciz Kaldırmak Ne Anlama Gelir? Araç haciz kaldırma ve araç haczi nedir sorularını cevaplandırmadan önce öncelikle haciz nedir sorusunu cevaplamamız gerekir. Haciz; bir kamu alacağını veya alacaklının başvurusu üzerine bireye ait bir alacağı tahsil etmek amacıyla, devletin, borçlunun bazı…
Devamını Oku
Menü