Lisanssız Yazılım (Korsan Yazılım) Kullanımı Suçu ve Cezası Nedir?

 1. Topo Hukuk
 2. Fikri Mülkiyet Hukuku
 3. Lisanssız Yazılım (Korsan Yazılım) Kullanımı Suçu ve Cezası Nedir?
3.5
(4)

Lisanssız Yazılım (Korsan Yazılım) Kullanımı Ne Demektir?

Lisanssız yazılım kullanımı birtakım cezai yaptırımlara sebep olabilmektedir. Bu yaptırımlara geçmeden önce şunu açıklamakta fayda görüyoruz: Lisanssız yazılım kullanımı nedir? Lisanssız yazılım, yazılım korsanlığı ya da korsan yazılım diyebileceğimiz bu kavram aslında lisanslı yazılımın yasadışı kullanımından ibarettir. Lisanslı yazılımlar telif haklarıyla korunmaktadır. Bu hakların yetkisiz olarak kullanılması veya kopyalanması korsan yazılım kullanımı fiilini oluşturmaktadır.

Lisanssız yazılımların kullanılması ;

-Lisanslı yazılımın kodlarının paylaşılması,

-Lisanslı yazılımın kopyasını indirme, paylaşma, satma ya da yükleme,

-Başkalarının indirilebilmesi amacıyla yazılım kodlarını web sitesine yükleme,

-Web sitesinde kullanıcı kimlikleri ve parolalarının yanında yazılım lisans kodları ve aktivasyon anahtarlarını paylaşma,

-Lisanslı yazılımı yazılımın izin verdiğinden daha fazla sayıda yükleme şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.

Lisanssız yazılım kullanımı; kullanıcıları kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımı, casus yazılım, virüs vb. birçok güvenlik tehdidi ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Kullanıcılar korsan yazılım ile hem verimsiz bir kullanım deneyimleyecek hem de yaptırımlara tabi kılınacaklardır. Kaçak yazılım kullanımı ayrıca hatalı ve eksik dökümanlar, fonksiyonlar, teknik destek sağlayamayacak olması, eğitim imkanı sunmaması gibi pek çok risk barındırmaktadır.

Lisanssız Yazılım Kullanımı Nasıl Tespit Edilir? 

Lisanssız yazılım kullanımı nasıl tespit edilir, korsan yazılım tespit edilmesi nasıl gerçekleşir? Lisanssız yazılımların kullanılması tespiti titiz ve ciddi bir inceleme gerektirmektedir. Bu tespit avukatlar ve yazılım firmaları tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Firmalar lisanssız yazılım tespiti amacıyla yayınlayacakları ürüne kod yerleştirebilmektedir. Böylece bu kodlar aracılığıyla kendi sunucularına bilgi gönderebilmektedir. Bununla birlikte korsan yazılım nasıl tespit edilir dediğimizde anti-virüs programlarıyla işbirliği yapmak da bir seçenek olmaktadır. Bilgisayarınızda bulunan anti-virüs programları, diğer programlarınızın lisanslı olup olmadığını kontrol edebilir. Yapılan bu işbirliği dolayısıyla anti-virüs programları tespit ettikleri lisanssız yazılım hakkında firmalara bilgi aktaracaktır. Ayrıca son dönemlerde bu yöntemi anti-virüs programlarının yanında işletim sistemlerinin de yapabileceğini söylemekte fayda görüyoruz. İşletim sistemleri bu yöntemi yazılımı üreten firmaya kullanım istatistiklerini göndererek gerçekleştirmektedir.

Lisanssız yazılım kullanımını tespit yöntemlerinden bir diğeri ile devam ediyoruz. ISS tarafından denetlenen erişim kayıtları ile yazılım şirketleri ve adli birimler kullanımdan haberdar olabilmektedir. Bu yöntemde lisanssız yazılımın indirilmesine olanak sağlayan, izin veren sitelere giriş yapan kullanıcıların bilgileri ilgililere bildirilmektedir. Ayrıca lisanssız yazılımların kullanılması halinde bundan haberdar olan bir 3. kişinin de sizi ihbar edebileceğini unutmamak gerekir.

Lisanssız ve korsan yazılımın bahsettiğimiz şekillerden biriyle tespitinden sonra telif hakkını ihlal eden kişi veya kuruma uygulamada genellikle sözlü veya yazılı ihtar gönderilmektedir. Bu aşamada telif hakkı konusunda uzman bir avukata danışmak önem arz etmektedir


Lisanssız Yazılım Kullanımı, Çoğaltılması ve Satışı Karşısında Kimler Sorumludur? 

Lisanssız yazılım kullanımı, çoğaltılması ve satışında sorumlu kimselerden ilki bilgisayar kullanıcılarıdır. Bilgisayar kullanıcılarının bilerek yahut bilmeyerek lisanssız yazılımları kullanmaları suç oluşturmaktadır. Sorumlu kimselerden ikincisi ise kuruluşlar olarak karşımıza çıkar.

İşletmelerde işveren ve yöneticiler çalışanlarının lisanssız yazılım kullanması halinde yasalar karşısında kusursuz olarak sorumludur. Burada sorumlu kimselerin lisanssız yazılımların kullanımı hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları önem taşımayacaktır. Bu suçun işlenmemesi amacıyla gerekli denetimi yapıp önlemleri almayan işveren ve yönetici fiili kendileri işlemiş gibi sorumlu olacaktır.

Son olarak lisanssız yazılım satıcılarından da bahsetmek gerekir. Lisanssız yazılım satıcıları bu çoğaltımı, dağıtımı, satışı her ne şekilde yapmış olurlarsa olsunlar sorumludur. Bu sorumluluk yalnızca lisanssız yazılım kullanımından ibaret değildir. Bununla birlikte dolandırıcılık suçu  ile cezalandırılma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Lisanssız Yazılım Şikayet ve İhbarı Nasıl Gerçekleşir?

Lisanssız yazılım şikayet ve ihbar 2017 yılına kadar dünyanın önde gelen korsanlıkla mücadele kuruluşu olan BSA’ya yapılabilmekteydi. Kuruluşlardaki korsan yazılım kullanımının farkında olan kimseler bu linke tıklayarak BSA’ya ihbarda bulunabiliyordu. BSA kendi tanımı ile telif hakkı sahiplerinin fikri mülkiyet haklarını savunmaktadır. Yazılım hırsızlığını engelleme noktasında lisans ihlali gibi kullanıcı faaliyetleri hakkında yasal işlem başlatmaktadır. Fakat ülkemizde 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren bir kurum olan BSA’nın faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında durdurulmuştur.

Lisanssız yazılım şikayet ve ihbarı FSEK madde 75 uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Maddede, “Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.” şeklinde öngörülmüştür.

Lisanssız Yazılım Kullanımının Cezası ve Diğer Yaptırımlar

Lisanssız yazılım kullanımının cezasına örnek olarak “kaçak yazılım” olarak söz konusu yazılımların, bilgisayarların ve teknik sistemlerin mühürlenmesi, müsaderesi ve imhasını gösterebilmekteyiz. Bununla birlikte işyerinin kapatılması yahut kullanıcı işyerinin gazetelerde ilanı ile ticaret ve meslekten men yaptırımları da söz konusu olabilmektedir. Kanunlarımızda ayrıca lisanssız yazılım kullanmanın cezası olarak hapis ve adli para cezaları öngörülmüştür. İlgili maddelere baktığımızda:

Lisanssız yazılımların kullanılması Türk Ceza Kanununda 243 ve 244. maddeler uyarınca cezalandırılacaktır. TCK 243. maddeye göre “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimse…” yaptırıma tabi tutulacaktır. Buna göre lisanssız yazılım kullanma cezası bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olacaktır. Bilişim sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için bilişim sistemine girme suçu makalemizi okuyunuz.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında lisanssız yazılımın çoğaltılması, yayılması, ticari mevkiiye konulması durumları haksız rekabet teşkil etmektedir. Bu bağlamda 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir.

Vergi Hukuku kapsamında lisanssız satışın mahkeme kararı ile tespit edilmiş olması durumunda vergi kaçakçılığı suçu ve cezası söz konusu olacaktır.

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yazılım adının marka olarak tescili marka suçunu oluşturacaktır.

Lisanssız yazılım konusunda asıl kanun niteliğindeki FSEK, 71-75. maddeler arasında cezai yaptırımları düzenlemiştir. Lisanssız yazılım cezası ile birlikte yazılım firması tarafından bedelin en çok üç katına kadar tazminat isteminde bulunulabileceği de unutulmamalıdır.

Lisanssız yazılımın kullanılması ve içeriklerin kullanımı ile ilgili Farklı Durumların Değerlendirmesi

İşyerinde Lisanssız Yazılım Kullanılması

Şirketler bünyesinde işlenen bu suçta şirket para cezasına tabi olacak ve suç failleriyle birlikte sorumlu tutulacaktır. İşyerinde lisanssız yazılımın kullanılması fiillinden; işverenin bilgisi dahilinde kullanan personel yahut personelin işlediği bu suçtan haberdar olmasa dahi işveren ve yöneticiler sorumlu tutulacaktır.

Evde Korsan Yazılım Kullanılması

Evde korsan yazılım kullanmanın cezası nedir sorusu pek çok bilgisayar kullanıcısının kafasını kurcalamaktadır. Ülkemizde korsan yazılım kullanımı çok ciddi bir boyuttadır. Oldukça fazla olan korsan yazılım kullanımının evde gerçekleşmesi halinde yazılım firmaları çoğunlukla müdahale etmemektedir. Ancak bu söylem evde korsan yazılım kullanılması cezasız kalacaktır, kesinlikle ceza verilmeyecektir anlamına gelmemektedir. Şikayet veya ihbar halinde korsan yazılım kullanımının tespiti halinde yasada öngörülen cezalar uygulanmaktadır.

Lisanssız yazılım ve içeriklerin kullanılması ile ilgili uygulamadan verebileceğimiz diğer örnekler ise şunlardır:

-Autocad Lisanssız Kullanım

-Solidworks Lisanssız Kullanım

-Photoshop Lisanssız Kullanım

Photoshop, Autocad ve Solidworks yazılımlarının lisanssız kullanılması lisans sözleşmelerinin ihlali niteliğinde sayılmaktadır. İşbu durumlarda yine kaçak yazılım kullanmanın cezası uygulanacaktır.

Lisanssız Korsan Yazılım Kullanımında Suç Teşkil Eden Fiiller 

Lisanssız korsan yazılım kullanımında suç teşkil eden fiilleri bu şekilde sayabiliriz:

-Lisanssız yazılım kullanmak

-Ticari amaçlarla lisanssız yazılımları bulundurmak, kiraya vermek, satmak

-Lisanslı yazılımı izin verilenden fazla çoğaltmak, kiraya vermek, satmak vb. eylemlerle lisans sözleşmesine aykırı davranışta bulunmak

-Başkasına ait yazılımı kendi yazılımı gibi göstermek, yazılıma kendi adını koymak

-Başkasına ait yazılımı izinsiz ve yetkisiz olarak değiştirmek

-Lisanslı dahi olsa yazılım üzerinde izinsiz ve yetkisiz olarak tasarrufta bulunmak, örn.yazılımı devretmek

-Lisanslı yazılımın koruma sistemlerini devre dışı bırakmak, bu fiili işlemek amacıyla kullanılacak birtakım teknik araçlar bulundurmak

-Bilgisayar sistemlerindeki program, veri vb. unsurları hukuka aykırı yollardan ele geçirmek.

Lisanssız Yazılım Kullanılması Nedeniyle Tazminat Davası

Lisanssız yazılım kullanılması sebebiyle yapılan ihbarın soruşturulması ile kişilerin yargılanması süreci sonunda yazılım firmasının tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır. Tazminat davası için hukuki dayanak ise FSEK madde 68’dir. Buna göre “Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.”

Lisanssız Yazılım Kullanımında Uzlaşma 

Lisanssız yazılım kullanımında kullanıcı firma ile yazılım firmasının uzlaşması

Lisanssız yazılım kullanımı FSEK madde 71 kapsamında olmakla birlikte 75. maddeye göre bu suçlar şikayet halinde soruşturulacaktır. Dolayısıyla şikayetten vazgeçme mümkündür. Bu esnada fiili gerçekleştiren kullanıcı ile yazılım firması arasında uzlaşmanın gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu suretle yazılım firması ile kullanıcı firma arasında uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Bu görüşmelerde yazılım firması, kullanıcı firmadan taleplerinin ve zararının karşılanmasını talep edebilmektedir. Uzlaşma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde şikayet geri çekilecektir. Bir kez şikayetten vazgeçme artık şikayet hakkını ortadan kaldıracaktır. Uzlaşma halinde şikayetin hiç yapılmamış sayılacağını da belirtmek gerekir.

Lisanssız yazılımların kullanımının tespiti durumunda gerek hukuki gerekse cezai yaptırımlar ağır sayılacak nitelikte olduğundan dolayı fikri ve sınai haklar avukatı kaçak kullanımın tespitinin yapılması durumuyla ilgili hukuki sorularınız için danışma formunu doldurup destek alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 3.5 / 5. Oy sayısı: 4

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

33 Yorum. Yeni Yorum

 • Merhaba;
  Mail ile kullaniciya lisanssız kullanim olduğu bildirildikten sonra ki süreci anlatabilir misiniz ? Yani daha sonra kolluk kuvvetleri ile aramamı yapılmaktadır?

  Cevapla
  • Merhaba Hasani Bey,

   Sulh ceza hakimliğinden arama kararı çıkarılıp arama-el koyma işlemi yapılabilmektedir. Lisanssız yazılımların kullanılması suç teşkil ettiğinden dolayı cezaya hükmolunabilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,

  Arama işlemi yapılmadan tespit etme ve cezai işlem uygulama mümkün müdür?

  Cevapla
 • IP adresi aracılığı ile şirketimizde yukarıda bahsi geçen bir programın lisanssız olarak kullanıldığı tespit edilmiş. fakat programı kullanan bilgisayar şirketin demirbaşında değil, bizde söz konusu mac adresine sahip bir bilgisayar bulunmuyor, muhtemelen misafire ait bir bilgisayar olabilir veya yüksek lisans yapan mühendislerimizden birinin şahsa ait kişisel bilgisayarı olabilir. buna rağmen şirkete dava açılması söz konusu. bu durumun cezai yaptırımı olabilir mi?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Temmuz 2019 10:41

   Merhaba Bora Bey,

   Lisanssız yazılım kullanmanın hapis cezası mevcuttur. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, hukuki olarak lisanssız yazılım kullanmanın ispatlanabilmesi ve mahkemede kanıt teşkil edilebilmesi için kolluk kuvvetlerince baskın yapılması gerekir mi? Yoksa internet üzerinden ip adresi tespiti davanın kaybı için yeterli midir?

  Cevapla
 • Merhaba,
  30 gün deneme süresi olan solidworks programını internetten bulduğumuz key ile deneme süresinden daha kısa bir sürede 25. Gün yakalanmak cezai sorumluluk oluşturur mu .

  Cevapla
 • İşyerinde çalışan işçinin işle bağlantısı olmayan kişisel kullanımına tahsis bilgisayarında lisanssız yazılım kullanılması durumunda işverenin herhangi bir sorumluluğu var mıdır ? Teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Merhaba Dilan Hanım,

   Söz konusu bilgisayar şirkete ait bir bilgisayar ise lisanssız ve korsan yazılım kullanımından işlem yapılabilmekte. O yüzden iyi bir savunma yapmak gerekli.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba firmamız bugün lisanssız yazılım denetimi geçirdi ve herhangi bir lisanssız yazılım bulunamadı. Özellikle aradıkları bir yazılım vardı ve ihbar üzerine geldiklerini söylediler ancak daha once demosunu kullandigimiz ve ucreti mukabil egitimini aldigimiz yazilimi 3 yil once silerek yerine kullanabileceğimiz lisanslı baska bir yazılım kurmuştuk .Şimdi bu ihbari yapanın yanına kar mi kalacak çünkü komsularimizin yaninda direk suçlu durumuna düşürülduk.Bunun hesabını kimden ne şekilde sorabilirim

  Cevapla
  • Merhaba Erdinç Bey,

   Lisanssız ve koran yazılım kullanımı tazminat gerektiren bir durum olduğu gibi haksız olarak suç isnadı da tazminat gerektiren bir haksız fiildir. Konuyla ilgili iftira suçu konulu bir şikayet dilekçesi sunabilir ve tazminat davası açabilirsiniz. Yine de bir ceza avukatı desteği öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,
  Öğrenci iken part-time çalıştığım firmaya okuldan eğitim için verilen bir program kurmuştum. Geçtiğimiz hafta bilirkişi ve avukat ile tutanak tutulmuş. Okuldan aldığım için lisanssız görünüyor sanırım. Nasıl bir sonuçla karşılaşabiliriz?

  Cevapla
 • MERHABA,LİSANSSIZ YAZILIMLARI BİLİŞİM HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİREBİLİR MİYİZ TCK MADDE 243 VE 244 E GÖRE?YANİ LİSANSSIZ YAZILIM BİLİŞİM SİSTEMİ MİDİR? ATM,OTOMATLARI DAHİL ETMİYOR BUNUNLA İLGİLİ KARARLAR MEVCUT FAKAT LİSANSSIZ YAZILIM İLE İLGİLİ TCK’YA GÖRE HERHANGİ BİR KARAR BULAMADIM. FSEK ‘E TABİ. SADECE BUNA GÖRE Mİ YAPTIRIMI VAR YOKSA BİLİŞİM HUKUKU KAPSAMINDA DA VAR MI?GENEL ÖZEL NORM DURUMUNA GÖRE NASIL UYGULAYACAĞIZ?

  Cevapla
  • Merhaba Elif Hanım,

   Lisanssız yazılım kullanımı ile ilgili bahsettiğiniz gibi düzenleme FSEK kapsamında yapılmıştır. Bilişim hukuku ile ilgili olan kısmı suçun bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenebilir olmasıdır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba eski çalıştığım firmada 9 adet pc var ve windowsların 7 si sahte , 4 ündede photoshop var crack li dosyalarıyla bunla ilgili nasıl şikayette bulunabilirim

  Cevapla
 • lisansız yazılım kullanımı davası için mutlak yerinde tespit gerekirmi uzaktan tespit yeterlimidir

  Cevapla
 • 1000 TL para havalesi yaparak Adobe Photoshop programını Lisanslı bir şekilde temin etmek istedim. Ancak aracı olan …. bilişim firması bana bir internet sitesi adresini cep telefonundan Whatsapp programı aracılığıyla linkini yolladı. Linkin yönlendirdiği adres yasal olmayan lisansız crack yöntemi vb. yöntem olduğunu gördüm. Programı bu şekilde kurmadım. Ancak … bilişim firmasını şikayet etmek istiyorum ve paramı geri almak istiyorum. Ne yapmam gerek acaba. 1000 Tl yaptıgım eft dekontu elimde var, şirket cep telefonundan kendi cep telefonuma gelen crack linki var.

  Cevapla
  • Merhaba Özkan Bey,

   Lisanssız yazılım yani diğer bir deyişle korsan yazılım kullanımı ve satışı suç teşkil etmektedir. Şahısları şikayet hakkı olan kişi lisanssız yazılımın sahibidir. Ancak paranızın iadesi için işlem başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba;
  Eski çalıştığım yerde, solidworks programı vardı. Lisansı mı lisansızmı bilmiyorum ama program açılmıyordu. Yenisini almak için ben fiyat araştırması yaparak, firma sahibine sundum. firma sahibi çok buldu. Sonra bana internetten yüklememi ve kullanırken de interneti kapatıp kullanmamı söyledi. sonra ben işten çıktıkdan sonra, bir ihbar üzerine basılmış.Firma sahibi de; benim haberim yok eski çalışanım benden habersiz yüklemiş, diye ifade vermiş. yazılım firması solidworks programını satın alırsan sizden davacı olmayiz demiş, firma sahibi kabul etmemiş. sonra olay davalık oldu.Savcıda beni firmayla beraber şüpheli olarak göstermiş. sonra uzlaşmaya çağırdılar. iki firmada uzlaşmayı kabul etmedi. Bu durumda ben ne yapmalıyım, herhangi bir ceza alırmıyım. yardımcı olursanız sevinirim. irtibat numaranızı da paylaşırmısınız.

  Cevapla
 • Merhaba
  İşyerimde Lisanslı olarak solidworks kullanıyorum bikaç gün evvel denetime geldiler ihbar var 2018 kullanıyosunuz dıye fakat lısansımız 2013 ve kullandığımız programı kontrol ettiler sıkın tı yok ama stajyer olarak çalışan arkadaşın notebokunda evvelden kendi yüklediği bir 2013 lisansız solidworks tespit ettiler ki bizimle bir ilgisi bulunmamakta ve bununla ilgili rapor tuttular solidworksu solidcam ile beraber cnc tezgahlarında kullanıyoruz şimdi bize uzlaşı için ciddi bir fiyat çıkartıyolar burada sormak istediğim zaten lisanslı olarak kullanıyorum stajyerin kişisel bilgisayarındaki solidworks şirketimizi bağlarmı Acaba uzlaşmalımıyız yoksa davalıkmı olmalıyız zaten solidworks lisansımız var şimdi bidaha aynı proğramdan satınmı almamız gerekicek? şimdiden teşekkürler…

  Cevapla
 • Merhaba,
  N** com üzerinden Office programı aldım. Bir süre sonra programı güncellemek gerekti. Bunun için de F******** kullanıcı bilgisi paylaşmıştı. Güncelleme yapmak istediğimde bu kullanıcı bilgisi kullanılamıyor hatası verdi. Bu durumda n*** mi hatalı satıcı kişi mi . satıcı kişi de yardımcı olmuyor.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 09:01

   Merhaba Mehmet Bey,

   Satın alım yaptığınız web sitesine öncelikle başvurmak en doğrusu olacaktır. Eğer çözüm bulunamazsa firmaya başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar, 3 gun once lisanssiz solid kontrolu hakimle beraber yapildi. Sirket bilgisayarlarindaki kontrollerde herhangi bir sey bulunamadi. Ancak sirket calisinin ozel bilgisayarinda crackli 2019 solid tespit edildi. Calisanin 2013 lisansi mevcut. Bununla ilgili olarak alinabilecek cezalar ve nasil bir yol izleyebiliriz. Simdiden tesekkurler

  Cevapla
 • Merhabalar Türkiye içinde ofisi ya da yasal herhangi bir varlığı bulunmayan Amerikalı bir şirket Türkiye içinde lisanssız kullanılan ve satılan bir yazılıma karşı nasıl bir yaptırım uygulayabilir?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Temmuz 2019 21:59

   Merhaba Kaptan Bey,

   Türkiye’de ofisi olmasa da eğer Türkiye’de tescil yapmışsa veya Türkiye’de tescil anlamına gelen bir yurtdışı tescil yapmışsa yaptırım uygulama hakkı mevcut olur. Lisanssız kullanımın içeriğini ve detayını öğrenebilirsek daha iyi yardımcı olabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar 3 gün önce hakim ve şirketin tayin ettiği avukatla firmamızda korsan kullanıldığı ile ilgili tesbite geldiler firmamızda proğram kullanılmıyordu yalnız üniversite stajer bir arkadaş firmamızda staj görüyor arkadaş firmamıza ait kendi kullandığı bilgisayara solid proğramını indirmiş bir adet bilgisayarımızda tesbit edildi öğrenci böyle proğram haklarının olduğunu okul yönetimi söylemiş yalnız öğrenci ler için olanı değil normal lıng den indirdiği için yasal olmadığını söylediler şimdi şirket avukatı anlaşma için proğramı stın almamızı istiyor bu proğramada 18 bin usd gibi bir teklif sundular araştırdık proğramı 4 bin usd ye veren firmalar var bu durumda ne yapmalıyız saygılar.

  Cevapla
 • Merhaba
  Lisansız bir yazılım indirdik bir müddet kullandık daha sonra yazılım şirketinin sitesinden fiyat bilgisi aldık fiyat bizim için çok yüksek olduğu için vazgeçtik ve lisansız yazılımı kaldırdık ve alternatif lisanslı başka bir yazılım aldık
  daha önce kaldırdığımız lisansız yazılım için herhangi bir cezai sorumluluğumuz var mı?
  Teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Aralık 2019 14:06

   Merhaba İlker Bey,

   Lisanssız olarak kullandığınız yazılım eğer deneme sürümüyse herhangi bir hukuki sorun teşkil etmeyecektir. Ancak normal kullanım mevcutsa şikayet üzerine yasal işlem başlatılabilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Eski iş yerimde solidworks kullanılıyor beni işten çıkardı ve 10 yıllık hakkı mı yediler,,bende şikayet bildirmek istiyorum bu şirket dükkan solidworks u kullanıyor ve kaçak yazılım nereye kime şikayet edeceğim

  Cevapla
 • Eski iş yerimde solidwoks kullanılıyor beni işten çıkardı ve 10 yıllık hakkı mı yediler,,bende şikayet bildirmek istiyorum bu şirket dükkan solidworks u kullanıyor ve kaçak yazılım nereye kime şikayet edeceğim

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü