İzinli Pazarlama Nedir? E-Ticaret ve İzinli Pazarlama Yönetmeliği Hakkında

  1. Topo Hukuk
  2. Fikri Mülkiyet Hukuku
  3. İzinli Pazarlama Nedir? E-Ticaret ve İzinli Pazarlama Yönetmeliği Hakkında
izinli pazarlama nedir

İzinli Pazarlama Nedir?

İzinli pazarlama nedir, müşterilerin verdiği izinle kendi bilgileri doğrultusunda reklamlarla karşılaştıkları pazarlama, reklam yayınlama türüdür. Kişilerin izin vermesiyle ilgi alanları çerçevesinde kişilere uygun olan ya da olmayan, tercih edebilecekleri ürünün reklamının yapılmasıdır.

Böylece reklam yapan firma ile müşteri arasında bir nevi kişisel bağ oluşacak, marka sadakati, uzun süreli müşteri-firma ilişkisi kurulacaktır.

İzinli pazarlama yapılması genellikle müşterinin firmaya reklam mesajlarını almak istediğini iletmesiyle gerçekleşir. Özellikle e-mail yoluyla gerçekleştirilen bu pazarlama tekniği için e-mail marketing gibi özel bir isim de geliştirilmiştir.

Firmaların onayla birlikte kişisel bilgileri de aldıklarında doğum günü gibi özel günlerde attıkları mesajlar etkili izinli pazarlama örnekleri arasındadır.

E-Ticaret Hukuku ve İzinli Pazarlama İlişkisi

E-ticaret kavramı ve e-ticaret hukuku internetin gelişmesiyle internet üzerinden yapılan ticaretin ortaya çıkmasına dayanmaktadır. Ancak internet üzerinden yapılan alışverişler, işlemler yasal zemine 2015 yılında yürürlüğe giren e-ticaret yasası ile birlikte oturtulmuştur. E-ticaret hukuku hem ticaret yapan firmaların hem de kullanıcı yani müşterilerin haklarını ve bunların yasal sınırlarını belirlemektedir. İnternet üzerinden ticaretin yaygınlaşması dolayısıyla e-ticaret hukuku gelişmiş ve gittikçe önem kazanmıştır.

İzinli pazarlama yasası dediğimiz kavram aslında 2015’te yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundur. İzinli pazarlamaya ilişkin hükümler hem firmaları hem de tüketicileri yakından ilgilendiren bu kanunda düzenlenmiştir. Çünkü izinli pazarlama da aslında firmaların müşterilerine telefon, mail ve sms gönderimi şekillerde özel olarak ulaşmasıdır.

Sayılan bu pazarlama araçları ticari elektronik ileti olarak nitelendirilmektedir. İzinli pazarlama yasası gereğince faks, telefon, e-mail vb. yöntemlerle pazarlamanın yapılabilmesi için kullanıcıların onayının alınması, onların iznine binaen pazarlama yapılması gerekir. Ayrıca alıcılar istedikleri zaman bu ticari iletileri almaktan vazgeçebilir. Bunun için her ticari iletide redde ilişkin bildirim yapılmalıdır. İzinli pazarlama örnekleri de hepimizin sıklıkla karşılaştığı gibi bu doğrultudadır.

İzinli pazarlama yasasının e-ticaret hukuku kapsamında olduğunu belirttik. Dolayısıyla bu kapsamda çıkacak uyuşmazlıklarda hem tüketici hem de firmaların bir e-ticaret avukatı ile birlikte çalışması gerekecektir. Zira henüz 2015 yılından bu yana hayatımızda olan izinli pazarlama yasası oldukça yeni bir uygulama getirmekte, e-ticaret ilk kez düzenlenmektedir.

İzinli Pazarlama Yönetmeliği

İzinli pazarlama yönetmeliği e-ticaret hukuku anlamında 2015 yılında yürürlüğe girmiştir. İzinli pazarlama yönetmeliği olarak bilinen yönetmelik aslında Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliktir. E-ticaret kanununda düzenlenen konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. İzinli pazarlama yönetmeliği kişilerin işletmesini, mal ve hizmetlerini tanıtma, pazarlama amacı güderek elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişimi kapsamaktadır.

İzinli pazarlama yönetmeliği 6.maddede izin gerektirmeyen durumları da düzenlemiştir. Buna göre örneğin devlet, mahalli idareler, kamu tüzel kişileri kamuoyunu bilgilendirme amacıyla gönderdikleri/gönderecekleri elektronik iletiler için izin almak zorunda değildir.

Yönetmelik kapsamında izinli pazarlamaya yönelik ilk ve en önemli kuralın önceden izin almak olduğunu söylemek gerekecektir. Firmalar müşterileriyle elektronik iletişim araçlarıyla yaptıkları mal veya hizmetlerini tanıtma, bunları pazarlama veya işletmelerinin tanınırlığını artırmaya yönelik her türlü iletişim için önceden aldıkları onaya dayanmalıdır.

İzinli Pazarlama Onayı Nedir?

İzinli pazarlama onayı nedir permission marketing kurallarıyla ilgilenen kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. İzinli pazarlama onayı Kanunun 6 vd. hükümleri ile Yönetmeliğin 5 vd. hükümlerinde düzenlenmektedir. Buna göre ticari elektronik ileti göndermenin şartı alıcılardan önceden onay almaktır. Söz konusu onay yazılı olabileceği gibi her türlü iletişim aracıyla da alınabilecektir.

Onay alınmasından sonra ilgili mal veya hizmete ilişkin olarak gerçekleşecek değişiklikler için ayrıca onay alınması gerekmemektedir. Ancak Kanunda izinli pazarlama onayı için esnaf ve tacirlere ilişkin istisna getirilmiştir. Bu kimselere onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkündür.

İzinli pazarlama onayı yalnızca elektronik ileti almayı kapsamamaktadır. Onay aynı zamanda içeriğe de ilişkindir. Bu bağlamda elektronik iletinin içeriğinin verilen onaya uygun olması gerekir. Onaydan bağımsız ve ilgisiz gönderilen elektronik içerikler verilen izin kapsamında sayılmayacaktır.

İzinli Pazarlamanın Müşterilerine ve Firmaya Sağladığı Avantajlar

İzinli pazarlama aslında hedefli bir pazarlama türüdür. Bu pazarlama yöntemiyle müşterilerin gereksiz yere rahatsız edilmesi önlenecektir. Böylece müşteriler aldıkları mesajları, e-mailleri ilgiyle okuyacak, bunları ilgi alanları, ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda değerlendirecektir. İzinli pazarlamayla bir ürünle ilgilenen müşterilere son gelişmeler sunulmaktadır.

Bazı durumlarda özel teklifler, kampanyalar ile müşterilerin daha da ilgisini çekmekte ve dolayısıyla satış oranlarını yükseltmektedir. Ancak firmalar izinsiz şekilde yapacakları pazarlamayla kişiye özel kampanya sunamayacaktır. Sunsa dahi bu pazarlama bütçesi için oldukça yanlış bir yöntem olacak ve verimli kullanılmasını engelleyecektir. Fakat izinli pazarlama ile potansiyel müşterilerin belirli olması ve bunlara yönelik yapılması pazarlama bütçesinin de doğru kullanılması yönünden önemlidir.

Neden İzinli Pazarlama Tercih Edilmeli?

İzinli pazarlamayı tercih etmek müşterilere ve firmaya sağlanan yararların yanında izinsiz olarak yapılan fiillerin sonuçlarıyla da sıkı bir ilişki içindedir. Peki neden izinli pazarlama tercih edilmelidir, izinsiz yapılan reklam, pazarlama faaliyetleri hangi sonuçları meydana getirebilir? İlk olarak internette her paylaşımın hızla yayıldığı bir dönemde olduğumuzu akılda tutmak gerekir. Zira herhangi bir müşteriye onayı olmadan mesaj, e-mail göndermek internette firmanız adına yapılan olumsuz yorumlara sebep olacaktır.

Bu yorumların artması, hızlı bir şekilde paylaşılması firmanızın online itibarını zedeleyecektir. Bunun yanında izinsiz atılan e-maillere ilgi duyulmaması ve bu sebeple çoğunlukla açılmadan silineceği de dikkate alınmalıdır. Bu hem e-mail firmalarının gözünde güvenilirliği hem de kullanıcılardan gelen geri dönüş oranlarını azaltacaktır. İstenmeyen mailler spam olarak nitelendirilecek ve firma e-mail gönderim uygulamalarınca güvenli değil olarak belirlenebilecektir.

İzinli pazarlama uygulamasının doğurabileceği hukuki sorunlar ve internetten yorum silme, internetten içerik kaldırma, internetten haber kaldırma gibi kapsamlı olarak hukuki hizmet veren Topo Hukuk Bürosu bilişim avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Yayım tarihi: 28 Şub 2019