Nafaka İptal Davası Nasıl Açabilirim

Nafaka İptal Davası Nasıl Açılır?

Nafaka yükümlüsünün nafaka ödemesini gerektiren koşulların ortadan kalktığını öğrendiğinde sorduğu ilk soru nafaka nasıl iptal edilir olmaktadır. Nafaka nasıl iptal edilir sorusunu ise nafaka iptal davası cevaplandıracaktır. Daha önce belirtmiş olduğumuz üzere nafaka, taraflardan birinin boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmesinden dolayı ödenmektedir. Geçimini sağlayamayacak kadar maddi güçlük çeken nafaka alacaklısının maddi durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde nafakanın kaldırılması davası açılabilecektir. Bu dava aynı zamanda nafaka yükümlüsünün sosyal ve ekonomik şartlarındaki değişim sebebiyle de açılabilmektedir. Bu anlamda nafaka alacaklısının ekonomik güçlükten çıkması halinde nafakanın kaldırılması davası açılabilecektir. Aynı şekilde iş kazası geçiren nafaka yükümlüsünün bedensel zarara uğraması dolayısıyla çalışamaz hale gelmesi durumunda ekonomik durumunda değişiklik olacaktır.

Bu halde kendi geçimini sağlayamayacak olan bir kimsenin bir başkasına nafaka ödemesi söz konusu olmayacaktır. Nafaka İptal Davası kapsamında iştirak nafakası ise çocuğun reşit olması ile eğitim hayatını sonlandırması halinde son bulacaktır. Örnekleme yoluyla sayılan bu hallerde nafaka yükümlüsü nafakanın kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurarak dava açabilecektir. 

Nafakanın kaldırılması davası açmak için nafaka yükümlüsü Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvurarak gerekli harç ve masrafları yatırmalıdır. Dava dilekçesinde nafakanın kaldırılması talebini destekleyici gerekçelerin anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

Nafaka Kaldırma Davası İçin Hangi Delillere İhtiyaç Duyulur?

Nafaka Kaldırma Davası nafaka yükümlüsü lehine sonuçlanması için davacının her türlü kesin ve takdiri delil ile iddiasını desteklemesi elzemdir. Davacı nafakanın kaldırılması için iddia ettiği sebepleri dava dilekçesinde belirtmeli ve bu iddiasını tanık beyanları, ikrar gibi deliller ile ispat etmelidir. Bu anlamda uygulamada en sık karşılaşılan örnek eşin evliymiş gibi yaşamasıdır. Zira boşanmadan sonra nafaka alan tarafın yeniden evlenmesi halinde nafaka alacağı kesilecektir. Nafaka İptal Davası kapsamında Alacaklı taraf bu sebeple mevcut ekonomik durumunu iyileştiren ilişkiyi belki yıllarca nişanlı kalarak belki de birlikte yaşamak suretiyle evlenmeden devam ettirmektedir. Bir başkasıyla ilişkisi bulunup nafaka almaya devam etmek amacıyla eşin evliymiş gibi yaşamasının kanıtlanması gerekecektir. Bu iddiayı kanıtlamak için yasal olmayan gizli fotoğraf çekimi, iddiayı kabul eden Whatsapp görüşmelerinin kaydı gibi deliller mahkemeye sunulamayacaktır. Fakat komşuların, yakın arkadaşların beyanlarının mahkemece dinlenmesi mümkündür. 

Hangi Durumlarda Nafaka Kaldırma Davaları Kaybediliyor?

Nafaka Kaldırma Davaları kabul edilebilmesi için davacının nafaka kaldırılmasını gerektiren sebeplerin varlığını ispat etmesi gerekmektedir. Verdiğimiz örnek üzerinden devam edersek, eşin evliymiş gibi yaşamasının kanıtlanması mümkün değilse nafaka yükümlüsü ödemelerine devam edecektir. Zira iddiasını ispatlayamayan davacının gerekçesine dayalı olarak nafakanın kaldırılması mümkün değildir.

Davaların kaybedilmesine bir gerekçe de davacının hakkını kötüye kullanımı olabilecektir. Dürüst davranma yükümünü düzenleyen TMK m. 2’de hukuk düzeninin bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını korumayacağı öngörülmüştür. Nafaka yükümlüsü, nafakanın iptal edilmesinde herhangi bir menfaati olmadığı halde yalnız nafaka alacaklısının zarara uğraması amacıyla dava açmışsa davayı kaybedecektir. 

Nafaka kaldırma davalarının usul işlemlerindeki hatalar sebebiyle kaybedilmesi de mümkündür. Hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiren usul işlemlerinde yapılan hatalar davanın daha ön inceleme aşamasında reddedilmesine sebep olabilmektedir. Bu durumda yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçebilmek için ilgili mevzuata hakim bir aile avukatından hukuki destek alınabilecektir. 

Topo Hukuk Bürosu profesyonel aile avukatlarından nafaka kaldırma ve Nafaka İptal davalarında hukuki yardım ve avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Kimler Nafaka Talep Edebilir?

Boşanma davası sürecinde veya dava sonuçlandığında maddi güçlüğe düşecek olan taraf diğer taraftan nafaka davası açarak nafaka talep edebilir. Bu nafaka türü yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası talep edebilmek için nafaka alacaklısının boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmüş olması ve boşanmada kusurunun daha ağır olmaması aranır. 

Varsa çocuklar, boşanma sonucunda velayetin kendisine verilmediği taraftan nafaka alacaktır. Bu nafaka türü iştirak nafakası olarak belirtilmiştir. İştirak nafakası çocuk reşit olana kadar devam eder. Reşit olan çocuk eğitimine devam ediyorsa, eğitim nafakası adı altında, eğitimi sona erinceye dek ödenmeye devam eder. 

Kimler Nafaka Talep Edemez?

Boşanma sonucunda maddi anlamda zorluğa düşmeyen tarafın nafaka talebi kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte yukarıda da belirttiğimiz üzere yoksulluk nafakası alabilmek için nafaka alacaklısının boşanmada daha fazla kusurlu olmaması aranmaktadır. Bu hükümden anlaşılacağı üzere boşanmaya sebep olan olaylar üzerinde daha fazla kusurlu olan eş yoksulluk nafakası talebinde bulunamaz. 18 yaşını geçmiş ve eğitimine devam etmeyen çocuk, velayetin kendisine verilmediği taraftan nafaka alamayacaktır. 

Görüldüğü üzere nafaka talebinde kadın erkek ayrımı yapılmamaktadır. Her ne kadar uygulamada çoğunlukla erkek, nafaka yükümlüsü de olsa şartların sağlanması halinde erkeklerin nafaka alacaklısı olmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır. 

Yayım tarihi: 4 Eyl 2019