Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dilekçesi Nedir?

Boşanma dilekçesi nedir, nasıl yazılır? gibi soruların yanı sıra bu makalemizde çekişmeli ve anlaşmalı boşanma dilekçesini nasıl hazırlayabileceğinizi anlattık. Boşanma sebeplerine göre dilekçelerin içeriği değişmekte olup boşanma dilekçesi çeşitlerini yazımızın devamında bulabileceksiniz. Boşanma dilekçesi, boşanma davası açmak için gerekli belgelerden bir tanesidir. Evliliğini yasal olarak sonlandırmak isteyen kimselerin boşanma dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvurması halinde boşanma davası açılabilir. Fakat bu dilekçenin, davanın seyrini değiştirebilecek olduğu için, titiz ve dikkatli yazılmasında fayda vardır. Davanın lehe sonuçlanması açısından boşanma davası dilekçesi tam anlamıyla eksiksiz yazılmış olmalıdır. Dava süresinin uzalıp kısalmasında, davanın niteliğinin belirlenmesinde rol oynayacak bu dilekçenin aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat tarafından yazılmasını tavsiye etmekteyiz. Eğer evlilik birliğinde ortak bir malvarlığı yok ve müşterek bir çocuk dünyaya  gelmemiş ise boşanma sürecini başlatmak için yazılacak bu dilekçenin sade olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak aksi halde çocukların ve eşlerin hak kayıpları yaşama ihtimali bulunduğundan mümkün olduğu ölçüde boşanma sürecinde bir boşanma avukatıyla çalışmak faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi eşlerin ayrılık kararı ve bunun hukuki sonuçları üzerinde fikirbirliğine vardığı noktada yazılması gereken bir dilekçedir. Bununla birlikte hukuki sonuçları düzenleyen anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Ancak taraflar dilekçe yazımında tecrübeli veya yeterli hukuki bilgiye sahip olmadığından avukat ile birlikte çalışma zorunluluğu haiz olmaktadır. Örneğin dilekçede ve protokolde düzenlenmesi zorunlu hususların yer almaması dilekçenin işleme alınmasını engelleyebilir. Gerekli evraklar tamamlanmadan dava açılmaya çalışılabilir. Fakat boşanma avukatına danışılarak yazılan dilekçe ve protokol, bunlardan kaynaklı sorunların önüne geçerek boşanma davasının uzaması önlenebilecektir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi çekişmeli boşanma dilekçesine göre daha sade olacaktır. Bunun sebebi anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken tarafların boşanmaya birlikte karar vermiş olmalarıdır. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerden bir tanesi de anlaşmalı boşanma protokolüdür. Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazarken de tarafların anlaştığına dair bilgi vermek ve bu protokole atıf yapmak gereklidir. Protokolde mal rejimleri, varsa müşterek çocukların velayeti, tazminat, nafaka gibi hususlara yer verilecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi eşlerin ayrılık konusunda birlikte karar almadığı, taraflardan yalnızca birinin boşanmak istediği ve diğer eşin karşısında davacı olarak yer aldığı boşanma davası için gerekli bir belgedir. Çekişmeli boşanma olarak açılan bu dava oldukça zahmetli ve tarafları psikolojik olarak yıpratabilen bir süreç haline gelebilmektedir. Ancak boşanmaya sebep olan olayların açık ve anlaşılır bir dille yazılması, bu olaylara dair kanıtların toplanması ile dilekçeye eklenmesi, tanık olan kişilerin mahkemede tanıklık yapmayı kabul etmesi sürecin kısa sürede neticelenmesinde rol oynamaktadır.  Bu noktada belirtmek gerekir ki anılan işlemlerin doğru yürütülmesi için her ne kadar zorunluluk söz konusu olmasa da boşanma  avukatı ile çalışmak tarafların yararına olmaktadır. Avukata danışmadan dava açmak isteyen kimseler ise çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl yazılmalıdır sorusu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Çekişmeli boşanma dilekçesi; anlaşmalı boşanma dilekçesine göre daha uzun ve ayrıntılıdır. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, taraflar bir anlaşmaya varamadığından dolayı tek taraflı hazırlanacaktır. Çekişmeli boşanmanın söz konusu olduğu durumlarda tarafların anlaşmaya varamadığı nokta; direkt olarak boşanma olabileceği gibi boşanmanın hüküm ve sonuçları hakkında da olabilmektedir. Örneğin boşanmaya karar vermiş olan eşler mal rejimleri, çocuğun velayeti, nafaka gibi hususlarda anlaşmaya varamamış olabilmektedir. Bu durumda tek taraflı olarak yazılacak çekişmeli boşanma dilekçesi ile dava açılması mümkündür. Peki bu konularda anlaşmaya varılamadığında çekişmeli boşanma dilekçesi yazarken dilekçede neleri belirtmek gerekir? Öncelikle boşanma sebeplerini, tarafları boşanma aşamasına getiren uyuşmazlıkları belirtmek gerekecektir. Deliller ve hukuki dayanaklar ile sonuç ve istem olarak dilekçeyi yazan tarafın talepleri açıkça belirtilmelidir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? 

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır ? Boşanma davası dilekçesi boşanma sebepleri, evlilik birliğini sona erdirme dayanak ve delillerini, tedbir, nafaka ve tazminat vb. hususları içermelidir. Bu hususların kağıda dökülmesi noktasında eksiksiz bir çalışma gerçekleştirilmelidir. Çünkü dilekçenin yazımında yapılacak bir hata veya atlanacak bir nokta ileride hak kayıplarına sebep olabilecektir. Ayrıca dilekçe davanın nasıl ilerleyeceği, davanın süresi gibi konuları da etki edebilmektedir.

Hayatınızda bu kadar önem arz eden bu davanın açılması amacıyla yazılacak olan boşanma dilekçesi hakkında bir aile hukuku avukatından destek almanızı tavsiye etmekteyiz.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi yazarken dikkat edilecek nokta dilekçenin tarafları boşanma aşamasına getiren aldatma olayı (bazı durumlarda zina da olabilmektedir) hakkında açıkça bilgi veriyor olmasıdır. Bilgi vermekten kastedilen aldatma davranışının ne zaman gerçekleştiği, ne zaman öğrenildiği, aldatma hakkında elinde kanıt bulunup bulunmadığı gibi hususlardır. Ayrıca dilekçede varsa tanıklara da atıfta bulunulmalıdır.

Aldatma nedeniyle boşanma davası aldatmanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde açılmalıdır. Aksi takdirde aldatma nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır. Bu sebeple aldatmanın ne zaman öğrenildiği kesinlikle dilekçede belirtilmesi gereken hususlardan biridir. Bununla birlikte affetme de boşanmayı engelleyecek bir husustur.

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesinde boşanmak isteyen taraf; mesajlaşmaları, fotoğraf ve videoları, otel kayıtlarını, binaya giriş çıkışta binaya ait kamera kayıtlarını, kredi kartı harcamalarını kanıt olarak gösterebilecektir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? 

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma adıyla bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde TMK uyarınca eşlerden biri boşanma davası açabilecektir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde en baştan itibaren anlaşmalı boşanmak mümkün olabileceği gibi eşlerden birinin açtığı davanın diğeri tarafından kabulü de mümkündür. Ancak davacı tarafın kusurunun daha fazla olması halinde davalı anlaşmalı boşanmaya itiraz edip davayı çekişmeli boşanma davasına çevirme hakkına sahip olacaktır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılması için gerekli belgelerden bir tanesi boşanma dilekçesidir. Dilekçenin hazırlanmasında evlilik birliğini temelden sarsılmasına sebep olan olaylar, eşlerin bu olaylar karşısındaki tutumları, ortak hayatın sürdürülmesinin çekilmez olduğu, eğer anlaşmalı boşanılacaksa evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olduğu gibi hususların belirtilmesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Boşanma davası dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Dilekçenin yazımında boşanma nedeni, ispat yöntemi, tarafların evlilik birliği içerisindeki tutum ve davranışları, boşanma sonucundaki hak talepleri (nafaka, tazminat vb.) hakkında açıkça bilgi verilmiş olmalıdır. Bu hususların açık ve net biçimde yazılmaması davanın seyrini etkileyebilecektir. Örneğin nafaka talebinde bulunulurken nafaka çeşitleri incelenmeli, tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasının farklarını bilmek gerekmektedir. Aksi takdirde davanın olumsuz sonuçlanmasına bile sebep olunabilmektedir.

Boşanma Davası Dilekçesi Nereye Verilir? 

Boşanma davası dilekçesiniz hazırsa dava açmak için yetkili ve görevli mahkemeye dilekçenizi ekleriyle birlikte sunmalısınız. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Fakat Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerler için Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakmakta görevlidir. Dolayısıyla boşanma davası dilekçesi nereye verilir dediğimizde yanıt Aile Mahkemesi olacaktır. Boşanma dilekçesi Aile Mahkemesi adına dosyayı teslim alabilecek tevzi bürolarına verilebilmektedir.

Boşanma Dilekçesi Ücreti

Boşanma dilekçesi ücreti evlilik birliğini sonlandıracak eşlerin dilekçeyi bir boşanma avukatına yazdırmak istemeleri noktasında söz konusu olur. Boşanma dilekçesi ve davanın açılması için avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat ortada müşterek bir çocuğun olması, ortak malların bulunması gibi durumlarda tarafların ve daha önemlisi çocuğun hak kayıpları yaşamasını önlemek için avukat desteği faydalı olmaktadır. Maddi gücü dava sürecinde avukat tutmak için yeterli olmayan kimselerin en azından boşanma dilekçesinin yazılmasında avukata danışmasını tavsiye etmekteyiz. Boşanma avukatının belirleyeceği boşanma dilekçesi ücretinin ne kadar olacağı hususunda avukatlık asgari ücret tarifesi bir yol gösterebilecektir. 2018 yılı için İstanbul Barosunun Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücreti Tarifesinde dilekçe yazım ücreti 2700 TL, resmi gazetede yayımlanan 2018 yılı için asgari olarak belirlenen dilekçe yazım ücreti ise 440 TL olarak belirlenmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki; her avukat boşanma dilekçesi ücretini kendi prensiplerine göre belirleyebilmektedir.

Boşanma dilekçesi bilindiği üzere boşanma davası açmak amacıyla hazırlanmaktadır. Avukatsız boşanma davası açtığınız takdirde boşanma dilekçe ücreti haricinde diğer harçları ödemeniz gerekmektedir. Boşanma davası ücreti ve masrafları hakkında merak ettikleriniz hakkında ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Boşanma davası dilekçesi örneği hakkında açıklama yapmadan önce belirtilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle tarafların hayatlarına son derece önemli bir etki edecek olan bu davanın açılmasında dilekçenin hukuki bilgi birikimine sahip kimseler tarafından yazılması faydalı olacaktır. İnternetteki  hazır boşanma dilekçesi örnekleri her çiftin farklı hukuki durumu olabileceğinden dolayı kullanılabilir olmaktan çıkabilmektedir. Bu sebeple kişilerin internetten bakarak yazacakları dilekçeler kendilerine özgü olayın ayrıntılarını doğru anlatmalarına engel teşkil edebilecek ve hak kaybına sebep olabilecektir. Bu bakımdan kişilerin kendi evliliklerine özgü bir boşanma dilekçesini hukuki altyapıya sahip kimselere danışarak, bütün bilgi ve talepleri içerecek şekilde dilekçe yazmalarını tavsiye etmekteyiz. Buraya örnek olarak bir boşanma dilekçesi örneği yazmaktayız.

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI: (Ad Soyad, TC NO)

ADRES: …

DAVALI: (Ad Soyad, TC NO)

ADRES: …

DAVA KONUSU: Aldatma Nedeniyle Boşanma ve Velayet Talebi

AÇIKLAMALAR: Müvekkilim … eşi … ile 12.08.2016 tarihinde evlenmiş bulunmaktadır. Müvekkilim ile eşinin yaklaşık altı aylık müşterek bir çocukları vardır. Davacı, müvekkilimin hamile olduğu süreçte ev düzenine aykırı davranışlar sergilemiş, telefonuna şifre koymuş, kredi kartı harcamaları artmış ve ev düzeninde belirlemiş oldukları birtakım sorumluluklarını aksatmaya başlamıştır.

Müvekkilim … eşinin bu davranışlarını hamilelik sürecinde anlamlandıramamış olmakla beraber zinayı aldattığı … kişinin 3/9/2018 tarihinde ortak konuta gelerek davalı ile kapıda gerçekleştirmiş olduğu konuşmadan öğrenmiştir. Aldattığı … kişisinin konuttan ayrılması üzerine müvekkilim davalıya telefonunun şifresini sormuş ve davalı vermek istemediğinde yaşanan tartışma neticesinde davalı aldatmayı itiraf etmiştir.

DELİLLER: Telefon kayıtları, mesajlaşmalar, kredi harcamaları, fotoğraflar, tanıklar

HUKUKİ NEDENLER: TMK 161 ve yasal mevzuat

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan sebeplerle mahkemeniz tarafından müvekkilim davacı… ile davalı …’nın boşanmasına karar verilmesine, müşterek çocuğun müvekkilim davacı …’ya verilmesine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

İmza

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? – Avukat Serdar Han TOPO

Yayım tarihi: 27 Eki 2018