Tüm Avukatlık Ücretleri 2020

Avukatlık Ücretleri Neye Göre Belirlenir?

Avukatlık ücretleri neye göre belirlenir, avukatlar ne kadar para alır soruları merak edilmektedir. Dava açmak isteyen kullanıcılar internet üzerinde ilk olarak bu aramaları yapmakta ve daha sonrasında bir avukata başvurmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki avukatlık ücret tarifesi alınan hukuki hizmetin kapsamına ve başvurulan avukata göre değişiklik gösterebilecek bir husustur. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi madde 3 avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde avukatın emeğinin, çabasının, işin önemi ve mahiyetinin, dava süresinin göz önünde bulundurulacağını öngörmüştür. Bununla birlikte avukatlık ücretleri belirlenirken ilgili tarifede yazılı miktarlardan daha az bir ücret kararlaştırılamayacaktır. Avukat ücretinin üst sınırını ise yine bu tarife belirleyecek ve tarifede yazılı miktarın üç katından daha çok bir ücrette anlaşma yapılamayacaktır.

Avukat Ücretleri Ne Kadar?

Avukatlar ne kadar para alır? Avukatlar 2019 yılı için AAÜT çerçevesinde belirlenen miktarlar arasında belirlenecek miktarda para alacaktır. Belirtmek gerekir ki avukatlık ücretleri davanın hangi mahkemede görüldüğüne, avukatın bulunduğu ile, tecrübesine, yapılan hukuki yardımın türüne göre değişiklik gösterecektir. AAÜT’de belirtilen ücretler de ilgili etkenler dikkate alınarak hazırlanmış ve davanın görüldüğü mahkemeye göre düzenlenmiştir. Bu tarife ile birlikte bazı illerde baroların en az ücret tarifesi belirlediği ve bu tarifelerin de dikkate alınacağını belirtmekte fayda vardır. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerde her yıl belirlenen bu tavsiye niteliğindeki en az ücret çizelgelere de avukatlık ücretlerinin kararlaştırılmasında dikkat edilmektedir.

Aşağıda AAÜT ile İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Tarifesine göre avukatlık ücretlerini 2019 yılı için tek tek ele almaktayız.

Ücretsiz Avukat Tutabilir miyim?

Hukukumuzda dava açarken avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişi açmak istediği davayı gerekli belgeleri toplayarak kendisi açabilmektedir. Bu genellikle avukata ücret vermemek için yapılan bir işlem olup beraberinde daha büyük zararlar getirebilmektedir. Zira davanın en önemli belgelerinden olan dava dilekçesinin hukuki bilgi birikimine sahip olmayan kimseler tarafından yazılması dava sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Bununla birlikte gerekli usul işlemlerini bilmemek davanın kaybedilmesine yol açabilir. Dolayısıyla alanında uzman bir avukatın danışmanlığında dava açmak daha faydalı olacaktır.

Kural olarak ücretsiz olarak bir avukat tutmak ve dava takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek mümkün değildir. Fakat adil yargılanma hakkı çerçevesinde eşit koşullarda yargılamanın gerçekleştirilebilmesi için hukukumuzda adli yardım kurumu öngörülmektedir. Adli yardım, avukat ücreti ile dava giderlerini ödeyemeyecek durumdaki kişilerin başvurabileceği bir hukuki kurumdur. Böylece adli yardım talebinde bulunan kişiye ücretsiz olarak ilgili Baro tarafından bir vekil atanacaktır.

Ceza Avukatı Ücreti

Ceza avukatı ücretleri AAÜT İkinci Kısım İkinci Bölüm uyarınca belirlenmiştir. Buna göre ceza soruşturması sürecinde takip edilen işler için avukat ücreti 2019 yılında 825 TL’dir. Asgari avukatlık ücreti Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalarda ise 1056 TL’dir. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için avukatlık ücreti en az 825 TL’dir.

İstanbul Barosunun 2019 yılı için yayınladığı Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgesine göre ise sanık müdafiliği ile mağdur vekilliği ücretleri değişiklik göstermektedir. Buna göre Asliye Ceza ve Çocuk Mahkemelerinde sanık müdafiliği 8500 TL iken mağdur vekilliği 6200 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Sulh Ceza Hakimlikleri ile İnfaz Hakimliklerinde bu ücret 3500 TL ve Disiplin Mahkemesinde 5500 TL olarak belirlenmiştir.

Bilişim Avukatı Ücreti

Bilişim avukatı bilişim suçları ile ilgilenmekte olup TCK’da belirlenen bu suçlardan dolayı çıkan uyuşmazlıklara bakmaktadır. Bu anlamda bilişim avukatı ücretleri yukarıda açıklamış olduğumuz ceza avukatı ücretlendirmesine tabidir.

Gayrimenkul Avukatı Ücreti

Gayrimenkul avukatı emlak ve taşınmaz hukuku işlemleri ile ilgilenmekte olup eşya hukuku alanında da çalışmaktadır. Gayrimenkul avukatının yapacağı işe veya aldığı davaya göre ücreti değişiklik gösterecektir. Bu anlamda Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için en az 1162 TL, Asliye Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 2725 TL ücret alacağı söylenebilir. İstanbul Barosunun yayınladığı çizelgeye göre avukat ücreti örneğin Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen kat mülkiyeti kanunundan doğan davalarda 5400 TL’dir. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen tapu iptal ve tescili davalarında ise 7500 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i ücret olarak belirlenmiştir.

Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma avukatı ücretlerinde boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişiklik olacaktır. Boşanma ile birlikte tazminat istemi de ücrette değişikliğe sebep olabilir. İstanbul Barosunun yayınladığı çizelgeye göre 2019 yılı boşanma avukatı ücretleri anlaşmalı boşanmalarda 5200 TL, çekişmeli boşanmalarda ise 7500 TL’dir. Çekişmeli boşanma davası açıldığında maddi ve/veya manevi tazminat talebinde de bulunulacaksa avukat ücreti dava değerinin en az %15’i olacaktır.

Ağır Ceza Avukatı Ücreti

AAÜT uyarınca Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde sürdürülen davalarda avukat ücreti 5450 olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgesine göre ise Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği 12200 TL, mağdur vekilliği 9000 TL’dir.

Miras Avukatı Ücreti

Miras avukatı ücretleri davanın görüldüğü mahkemeye dolayısıyla da avukatın takip edeceği davanın niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Miras avukatının en az avukatlık ücreti AAÜT uyarınca Sulh Hukuk Mahkemelerinde 1162 TL, Asliye Mahkemelerinde 2725 TL’dir. Örneğin vasiyetnamenin iptali davası asliye hukuk mahkemesinde görülmekte iken mirasçılık belgesinin alınması işlemi sulh hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Marka Patent Avukatı Ücreti

Marka patent avukatının çalışma alanı fikri ve sınai haklar hukukudur. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen davalarda avukatlık ücreti AAÜT uyarınca 3931 TL’dir. İstanbul Barosu en az ücret çizelgesi uyarınca ilgili mahkemelerde görülen hukuk davalarında avukatlık ücreti 6300 TL’dir. Bu ücret ceza davalarında şikayet ve takibi işlemleri için 3800 TL, değeri parayla ölçülemeyen davalarda ise 6200 TL’dir.

İş Hukuku Avukatı Ücreti

İş hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ücreti İstanbul Barosunun yayınladığı en az ücret tarifesine göre:

  • Değeri parayla ölçülebilen davalarda 4900 TL’den az olmamak şartıyla dava değerinin %15’i,
  • Değeri parayla ölçülemeyen davalarda ise 4900 TL’dir.

İcra Avukatı Ücreti

İcra avukatı asgari avukatlık ücret tarifesine göre icra dairelerinde yaptığı takipler için en az 450 TL alacaktır. İcra mahkemelerinde takip edilen işlerde 550 TL, İcra Mahkemelerinde takip edilen davalar ve duruşmalı işler için ise 906 TL en az avukatlık ücretidir. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işlerinde avukatlık ücreti en az 825 TL olarak belirlenmiştir.

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku avukatı aile hukukuna ilişkin davalarda çalışan, boşanma, evlat edinme, nafaka vb. işlem ve davalarda müvekkillerine hukuki hizmet veren avukattır. Velayet, soybağı, evlenmeye izin vb. davalar ile birlikte 6284 s. Kanuna dayalı çıkan uyuşmazlıklarda da önemli rol oynamaktadır. İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki avukat ücret tarifesine göre aile hukukundan doğan:

  • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalarda avukatlık ücretleri 4000 TL’dir.
  • Nişanın bozulmasından doğan hediyelerin iadesi, tazminat davalarında 6300 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u avukat ücreti olarak belirlenmiştir.
  • Nesebin reddi, tashihi, babalık davalarında 7500 TL’dir.
  • Nafaka davalarında 4900 TL’dir.
  • Evlat edinme davasında avukat ücreti 6100 TL olarak belirlenmiştir.
  • Tenfiz davası avukat ücreti 6400 TL’dir.
  • 6284 s. Kanundan doğan davalarda ise avukat ücreti 2019 yılı için en az 3000 TL’dir.

Makalemizde vermiş olduğumuz avukatlık ücretleri AAÜT ve İstanbul Barosunun 2019 yılı için belirlediği en az ücretler olup bu konuda kesin bilgi için avukatınıza danışmanız gerekmektedir. Davanıza bakacak olan avukatın en iyi avukat olmasını istiyorsanız kriterleri iyice değerlendirmenizi öneririz. Topo Hukuk Bürosu avukatlık ücretleri için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 6 Eki 2019